Parenteel van Harmen Post

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd met het genealogie-programma Aldfaer.

Met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit familiegegevens, van de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. (en wanneer niet gegeven, bij mij te verkrijgen) Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Even iets over de bronvermelding: van de meeste records verkreeg ik de gegevens via de Archief-site van Wie Was Wie ook de beroepen "die in deze records zijn vermeld.

Genias heeft a.h,w een naamsverandering ondergaan en verschijnt nu onder de naam WieWasWie. Dit ook als bronvermelding bij de beroepen hierbij moet men rekening houden dat dit de beroepen zijn die dikwijls alleen gegeven zijn bij de voltrekking van het huwelijk. Een huwelijkspartner blijft niet haar hele leven dienstmaagd, diensbaar of dienstmeisje. Ze zou gouw tegen haar man zeggen "Ik ben je dienstmeisje niet!! en de manelijke huwelijkspartner er wisselt ook vaak van beroep.

Die totale Aldfaer-gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen e.d. in hun geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. (Henk Post).

De hyperlinks op namen en nummers zijn geneutraliseert. Wil men een naam bij een gegeven nummer hebben, dan moet men er naar toe scrollen.

1 Harmen Post is geboren omstreeks 1640. Harmen is overleden omstreeks 1695, ongeveer 55 jaar oud. Harmen trouwde [bron: Genealogieonline // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN. NN is geboren omstreeks 1645. NN is overleden omstreeks 1690, ongeveer 45 jaar oud.


Kind van Harmen en NNdeNN:


1 Pieter Harmenszoon Post, geboren in 1664 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.


2 Pieter Harmenszoon Post is geboren in 1664 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Post (zie 1) en NNdeNN. Pieter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1684 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaolgieOnline // huwelijk] met Sosanna Dirks, ongeveer 16 jaar oud. Sosanna is geboren omstreeks 1668 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.


Kind van Pieter en Sosanna:


1 Harmen Pietersz Post, geboren omstreeks 1696. Volgt 3.


3 Harmen Pietersz Post is geboren omstreeks 1696, zoon van Pieter Harmenszoon Post (zie 2) en Sosanna Dirks. Harmen is overleden omstreeks 1756, ongeveer 60 jaar oud. Harmen trouwde 02-11-1718 in Weesp, Noord-Holland, Nederland met Willemijntje van Wassenberg. Willemijntje is geboren omstreeks 1696.


Kinderen van Harmen en Willemijntje:


1 Pieter Harmensz Post, gedoopt op 02-02-1719 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

2 Martin Harmensz (Marten) Post, geboren omstreeks 1723 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

3 Klaas Harnensz Post, gedoopt op 30-03-1726 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4a (ingelast)

4 Sijmen Harmersz Post, gedoopt op 28-09-1727 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

5 Johannis Harmensz Post, gedoopt op 26-02-1730 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

6 Annetje Harmensdr Post, gedoopt op 26-02-1730 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

7 Sannetje Harmensdr Post, gedoopt op 07-03-1734 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

8 Annetje Harmensdr Post, gedoopt op 23-09-1736 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

de nrs 1 en 3 t/m 8 zijn ingelast [bron: dhr Krauter genealogie en doopdata site FamilySearch]


4 Martin Harmensz (Marten) Post is geboren omstreeks 1723 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vdgeer], zoon van Harmen Pietersz Post (zie 3) en Willemijntje van Wassenberg.

Marten trouwde [bron: gen. vdgeer // als ouder van gehuwd kind] met Rebekka Krijger. Rebekka is geboren omstreeks 1738 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vdgeer].


Kinderen van Marten en Rebekka:


1 Harmen Martensz Post, geboren omstreeks 1753 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

2 Marten Post, geboren op 13-01-1754 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.

3 Anthonie Post, geboren op 04-09-1755 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

4 Willempje Martensdr, geboren op 20-07-1758 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.

5 Kaatje Martensdr, geboren op 04-09-1763 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.de nrs 1, 3 en 4 van deze reeks zijn ingelast (vandaar dat er een verkeerde volgorde was in deze parenteel) [bron: dhr Krauter genealogie en doopdata site FamilySearch]


4a Klaas Harmensz Post ingelast (zie 3) geboren op 30-03-1726 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Pietersz Post (zie 3) en Willemijntje van Wassenberg.

Klaas trouwde, vóór 7 juli 1746 [bron: genealogie Post Oost] met Jannetje Kallenbergh, geboren vóór 1726.


Kinderen van Klaas en Jannetje:


1 Diliaantje Post is gedoopt 7 juli 1746 (NH) in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Post Oost]

2 Mounis Post is gedoopt 27 april 1749 (NH) in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Post Oost]

3 Dirk Post is gedoopt 3 februari 1753 (NH) in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Post Oost]

4 Kaatje Post is gedoopt 20 mei 1756 (NH) in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Post Oost]


Deze gewijzigde volgorde ga ik nu toepassen: Harmen Martensz Post wordt nu nr 5 daarna, de rest in de juiste volgorde.


5 Harmen Martensz Post, geboren omstreeks 1753 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martin Harmensz Post (zie 4) en Rebekka Krijger.

Beroep: schoenlapper [bron: wiewaswie]

Harmen trouwde,

(1) [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Margrietje van der Bult.

Margrietje is geboren omstreeks 1765.

(2) trouwde ongeveer 34 jaar oud op 08-11-1797 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Frans Slootman] met Grietje van Zaal, ongever 21 jaar oud, Grietje is geboren omstreeks 1776 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen Harmen en Margrietje:


1 Marten Post, geboren omstreeks 1784 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Marten is overleden

2 Pieternelletje Post, geboren omstreeks 1785 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

3 Rebekka (Elisabeth) Post, geboren omstreeks 1788 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.

4 Mietje Post, geboren op 28-10-1788 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.


Kinderen van Harmen en Grietje:


5 Willem Post, geboren omstreeks 1799 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

6 Jacob Post, geboren omstreeks 1808 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.


6 Pieternelletje Post is geboren omstreeks 1785 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen Martensz Post (zie 4) en Margrietje van der Bult. Pieternelletje is overleden.

Pieternelletje trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-10-1823 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus de Blom, zoon van Jacobus de Blom en Elsje Jouwer.


7 Rebekka (Elisabeth) Post is geboren circa 1788 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen Martensz Post (zie 4) en Margrietje van der Bult. Zij is gedoopt op 28-08-1788 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Rebekka is overleden op 20 augustus 1866 te Weesp, Noord-Holland, Nederland 77 jaar oud. [bron: wiewaswie // overl.akte gem Weesp akte Nr. 114 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Rebekka: denkende dat Elisabeth haar roepnaam is, (dun en tussen haakjes weergegeven)

kent het archief haar alleen onder deze roepnaam Elisabeth Post. Dit komt tot werkelijkheid in de huw.akte van haar zoon Jan Willem Post gehuwd met Grietje Kanon.


Opmerkelijk dat Jan Willem Post en Grietje Kanon hun eerste kind de doopnaam Rebekka geven.


We moeten maar met deze verschillen leven, dat wel haar doopnaam bij haar ouders Harmen Martensz Post en Margrietje van der Bult wel degelijk Rebekka is en haar roepnaam (Elisabeth) Rebekka Post is vernoemd naar haar grootmoeder Rebekka Krijger.


(1) Rebekka begon een relatie [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met NNdeNN.


Bij nadere informatie moet de naam van NNdeNN bekend zijn geweest nl (Hendrik Bekkers Sr)

Rebekka Post en Hendrik Bekkers woonde ongehuwd samen op de Rietlanden te Amsterdam. Dat is de plek waar later het centraal station werd gerealiseerd.


Kinderen van Rebekka en NNdeNN: (hun drie kinderen behielden door de ongehuwde status van hun moeder haar naam, de naam Post)


1 Hendrik (Bekkers) Post // (Hendrik Bekkers Jr) geboren 28-071812 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. (Krijgt een verhouding met Kaatje van der Vegt)

2 Neeltje (Bekkers) Post geboren 28-071812 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Neeltje is overleden op 05-04-1823 in Weesp, Noord-Holland , Nederland 11 jaar oud. [bron: wiewaswie // overl.akte gem. Weesp 1823 akte.Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] overledene Neeltje Post [de naam Bekkers blijft in de overlijdens akte achterwege]

3 Jan Willem Post geboren omstreeks 1822 in Amsterdam,Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.


(2) Rebeka trouwde, ongeveer 34 jaar oud op 01-12-1822 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron:wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Korthof, ongeveer 42 jaar oud. Henddrik is geboren omstreeks 1780 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Hendriksz Korthof en Hendrijntje Hendriksen, Hendrik Korthof was in 1822 weduwnaar van Elisabeth Remkens. [bron: wiewaswie // aantekening op huw.akte]


Kinderen van Hendrik en Rebekka: (alhoewel de genealogische gebondenheid via de moeder geen volgnummers in dit parenteel)


1. Hermijntje Korthof geboren omstreeks 1821 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hermijntje trouwde, 35 jaar oud , op 09-12-1858 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv.358.132; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Willem Kraaijpoel, ongeveer 27 jaar oud, zoon van Willem Kraaijpoel en Aartje Duif.


2 Bart Korthof geboren omstreeks 1823 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Bart trouwde ongeveer 28 jaar oud, op 02-08-1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 6 fol. 62 gem. Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Geertruijda Frederika Reebel. Ongeveer 31 jaar oud, Geerruijda is geborenomsteeks 1823 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frederik Reebel en Geertruid Kogenhop.


3 Grietje Korthof geboren omstreeks 1825 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Grietje trouwde ongeveer 31 jaar oud op 04 02-1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.1 fol. 60v gem. Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Carel frederik Randelhof, ongeveer 27 jaar oud, Carel is geboren in Amsterdam, zoon van Antonius Randelhof en Geurtje Reijmold.


Notities bij Rebekka (Elisabeth) Post: er is een soort parallel in het leven van Rebekka (Elisabeth) Post en haar aangetrouwde schoondochter Kaatje van de Vegt.


Zij hadden beiden een buitenechtelijke relatie:


(1) Rebekka (Elisabeth) Post met Hendrik Bekkers Sr.

(2) Kaatje van der Vegt met de zoon van bovengenoemd paar Hendrik Bekkers Jr.


Zij hadden beiden kinderen uit deze relaties die in het archief de namen van de moeders bleven behouden. Deze namen zijn door Annemieke van der Vegt heel duidelijk ontrafeld.


De link naar de site van Annemieke van der Vegt is:


www.hoeheettechristiaan.nl


Speciaal door het aangeven van de geboortes der kinderen van Kaatje van der Vegt, kwam haar huisgenoot Hendrik Bekkers Jr. zelf, onder de naam Van der Vegt de kinderen aangeven.

De naam Bekkers bleef voor het archief altijd buiten beschouwing.


Kaatje van der Vegt is geboren op 01-12-1820 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van der Vegt en Dirkje Mulder.

(1) Kaatje trouwde op 21-10-1847 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 132; akte Nr. 14 Noord-Hollands Archief] met Jan Frederik Willem Kortman, zoon van Jan Frederik Willem Kortman en Alida Haye.

Beroep: schoenmaker [bron: wiewaswie]

(de scheiding van Kaatje en Jan is uitgesproken op 10-10-1851 te Amsterdam) [bron: wiewaswie // Reg. echtsch. Fol. 11v. gem.Amsterdam// Noord-Hollands Archief]


uit dit huwelijk 2 kinderen: (deze krijgen geen volgorde in dit parenteel).


1 Alida Catharina Kortman, is geboren in Weesp, Noord-Holland, Nederland op 20-11-1847.

Alida trouwde, op 17-06-1872 in Loosdrecht, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 42; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief]met Dirk Bouwknecht geb. omstreeks 1848 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Bouwknecht en Jacoba Landwaard.

2 Dirkje Kortman, is geboren in Weesp, Noord-Holland, Nederland op 26-12-1850.

trouwde, ongeveer 24 jaar oud op 07-05-1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 132; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief]met Jan Hogervorst,

Notitie: erk. 1 kind [bron: wiewaswie // aantekening op huw.akte]

Beroep: werkman [bron:wiewaswie]

Omstreeks 30 jaar oud, Jan is geboren omstreeks 1845 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Hogervorst en Catharina Pijl.


Kaatje van der Vegt

(2) kreeg na haar echtscheiding van J.F.W. Kortman op 10-10-1851, uit haar latere relatie met de man waarmee zij samenwoonde. (vader onbekend; (Hendrik (Post) Bekkers Jr.)):

6 kinderen, die zodoende de achternaam van hun moeder kregen:


1 Rebecca van der Vegt, Weesp, geb. 19-07-1852 overleden 1 jaar oud te Weesp 15-12-1853.

(vernoemingen): Deze Rebecca van der Vegt is vernoemd naar haar oma (aan haar vaders kant) Rebekka (Elisabeth) Post, deze was weer vernoemd naar haar oma Rebekka Post-Krijger).

2 Cornelis van der Vegt, Weesp, 13-11-1855.

3 Hendrik van der Vegt, Weesp, 11-9 – 1856.

4 Alida van der Vegt, Weesp, 01-09-1859.

5 Cornelis van der Vegt, Weesp, 22-01-1863.

6 Anthonie van der Vegt, Weesp, 18-04-1865.


[bron: zie hiervoor het parenteel van Christiaan van der Vegt/Vecht, Internet]


Bovenstaande records horen eigenlijk door verwantschap van Rebekka (Elisabeth) Post ook allen vertegenwoordigd te zijn in deze parenteel van Pieter Harmensz Post. Dit stuk van de genealogie wordt (door hun naam Van de Vegt) daar dan gemist. (Ook voor het verdere nageslacht van dezen).

Zij hebben geen nummer gekregen in dit parenteel, maar zijn op deze manier voor een gedeelte in kaart gebracht. Doorgevoerd zou zelfs Annemieke van der Vegt op deze wijze door haar verwantschap aan Hendrik (Bekkers) Post, in deze genealogie voorkomen.


8 Jan Willem Post is geboren omstreeks 1822 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN(Hendrik Bekkers Sr) en Rebekka (Elisabeth) Post (zie 7).

Beroep: tuinmansknecht / dienaar van politie [bron: wiewaswie]

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-05-1845 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Kanon, ongeveer 33 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1815 in Steenwijk, Overijssel, Nederland, dochter van Jan Jochems Kanon en Aaltjen Wijbe Keijzer.

(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 04-05-1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 3 fol. 83 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Willemina Johanna van Leijen, ongeveer 30 jaar oud, wilhelmina is geboren omstreeks 1823 in Zwolle, Overijssel Nederland, dochter van Jacob van Leijen en Christina Smit.


Kinderen van Jan en Grietje:


1 Rebekka Post, geboren omstreeks 1847 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

2 NN Post, geboren omstreeks 1849, NN is overleden in1849.

3 Johanna Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1851 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.


Kinderen van Jan en Willemina:


4 Christina Margaretha Post, geboren omstreeks 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Chistina trouwde

(1) op 18-06-1874 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 6 fol.79 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johann Hendrik Schrikker oud 51 jaar, geb. omstreeks 1823 in Amsterdam, beroep: timmerman, zoon van Antonius Cornelis Schrikker en Amelia Pink.

(2) op 27-04-1882 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.8 fol.37 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Andries Jacobus Kuipers oud 26 jaar, geb. omstreeks 1856in Epe, beroep: agent van politie, zoon van Godfried kuipers en Geertruida Meulenbroek.

5 Helmer Berend Post, geboren omstreeks 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, beroep: huisschilder, Helmer trouwde op 25-05-1882 in Amsterdam [bron:wiewaswie// huw.akte Reg.11 fol.34 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Hendrikje Johanna Catharina Busink 20 jaar oud, geb. in Amsterdam, dienstbode, dochter van Hendrik Willem Busink en Maria Peterman.

6 Jan Willem Post, geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10a

7 Cornelis Jacobus Post, geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Volgt 10b.

8 Willemina Johanna Post, geboren omstreeks 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Willemina trouwde

op 21-06-1888 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.15 fol.20 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johan Christiaan Ellenberger25 jaar oud, beroep toneelspeler, geb. in Amsterdam, zoon van Daniel Matheus Ellenberger en Dorathea Elisabeth Klijn.

Notitie: bij Helmer Berend Post, Jan Willem Post en Cornelis Jacobus Post is er nageslacht.


Bij: Jan Willem Post geboren in 1888, zoon van Jan Willem Post en Johanna Susanna van der Poel, Jan Willem trouwt op 10-05-1917 in Amsterdam met Maria Reetraa geb. in Amsterdam 1888, dochter van Hermanus Reetraa en Geertje Vegersteen.


Hierna nog zeker twee generaties met Zoon en Kleinzoon met dezelfde voornaam Jan Willem Post. [bron: wiewaswie en GeneaNet]


9 Rebekka Post is geboren omstreeks 1847 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Willem Post (zie 8) en Grietje Kanon.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Rebekka trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-04-1874 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.3;fol.76 ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Carel Frederik Christiaan Herbold, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Rebekka en Carel: wiewaswie // erk. 1 kind

Carel is geboren omstreeks 1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anton Friedrich Herbold en Fenna Margaretha Geerlings.

Beroep: slepersknecht [bron: wiewaswie]


10 Johanna Wilhelmina Post is geboren omstreeks 1851 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Willem Post (zie 8) en Grietje Kanon.

Johanna:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-01-1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.12;fol.35 ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Fredrik Hendrik Bennewitz, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 13-10-1892 in vonnis rechtbank Amsterdam (geen reden bekend) [bron: wiewaswie // aantekening op huw.akte]. Cornelis is geboren omstreeks 1851 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Bennewitz en Dorothea Hendrika van der Smieden.

Beroep: agent van politie [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 02-05-1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.11;fol.7 ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Baarschers, ongeveer 49 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1846 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Baarschers en Siepke Jans Pels Molenaar.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]


10a Jan Willem Post, geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. zoon van Jan Willem Post en Wilhelmina Johanna van Leijen.

Beroep: behanger [bron: wiewaswie]

Jan Willem trouwde op 13-07-1882 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.15 fol.43 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Susanna van der Poel 27 jaar oud, geb. omstreeks 1855 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Georg Hendrik van der Poel en Johanna Susanna van Reenen

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jan Willem en Johanna:


1 Jan Willem Post is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Jan Willem trouwde,ongeveer 29 jaar oud op 10-05-1917 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.5 C fol. 25v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Reetraa ongeveer 29 jaar oud, Maria is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam, dochter van Hermanus Reetraa en Geertje Vegersteen.

2 Georg Hendrik Post is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Beroep: stoffeerder. Georg trouwde, omstreeks 25 jaar oud op 08-09-1915 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. G fol. 4v gem. Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Catharina Wilhelmina Mars ongeveer 21 jaar oud . Catharina is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, dochter van Jacob Mars en Catharina Wilhelmina de Klerk.

3 Maria Christina Post is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Maria trouwde op 16-09-1920 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 6H fol.31 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Donk, Beroep; trambestuurder, omstreeks 37 jaar. Cornelis is geboren omstreeks 1883 in Alpfen aan de Rijn zoon van Dirk van Donk en Maartje Roest.


10b Cornelis Jacobus Post is geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland zoon van Jan Willem Post en Wilhelmina Johanna van Leijen.

Beroep: behanger [bron: wiewaswie]

Cornelis trouwde,

(1) ongeveer 19 jaar oud op 34-03-1882 in Steenwijk, Overijssel, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0153; Inv. 11541; akte Nr. 3 // Historisch Centrum Overijssel] met Dirkje Wagter ongeveer 25 jaar oud, Dirkje is geboren omstreeks 1857 in Steenwijk, Overijssel, Nederland,dochter van Harm Wagter en Hendrikje Wisman.

(2) trouwde op 04-10-1900 in Amsterdam,[bron: wiewaswie // huw.akte R.34 fol.26v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief]met Heintje Wagter 31 jaar oud, geb. in Steenwijk, Overijssel, Nederland dochter van Harm Wagter en Hendrikje Wisman.


Kinderen van Cornelis en Dirkje:


1 Harm Post is geboren omstreeks 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Harm trouwde, ongeveer 27 jaar oud op 27-07-1911 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Re. 6E fol. 14v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elsje Maria Hassoldt, ongeveer 28 jaar oud, Elsje is geboren omstreeks 1883 in Amsterdam, dochter van Johannes Egbertus Hassoldt en Eefje de Gans.

2 Cornelia Jacoba Post is geboren omstreeks 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Cornelia trouwde ongeveer 28 jaar oud op 14-05-1914 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 5C fol.19v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Sijbren Luiks ongeveer 29 jaar oud, Sijbren is geboren omstreeks 1885 in Harlingen, Fryslân, Nederland, zoon van Johannes Luiks en Sjieuwke Kransen.

3 Hendrikus Wilhelmus Post is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Beroep: Scheikundige. Hendricus trouwde ongeveer 23 jaar oud op 31-10-1912 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 3H fol. 37v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Filarski ongeveer 20 jaar oud Maria is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, dochter van Abraham Filarski en Louisa Jacoba Cramer.

4 Jan Willem Post is geboren omstreeks 1891 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Jan Willem trouwde ongeveer 25 jaar oud op 16-11-1916 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 4K fol. 2 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Mörhs ongeveer 22 jaar oud, Maria is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, dochter van Martinus Christoffel Johannes Mörhs en Johanna Maria Breems.

5 Wilhelmina Johanna Post is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina trouwde ongeveer 24 jaar oud op 20-12-1917 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.5L fol. 5 // gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Reinder Leendert de Wit, ongeveer 23 jaar oud, van beroep barbier. Reinder is geboren omstreeks 1894 in Amersfoort, zoon van Reinder de Wit en Alida Maria de Rue.

6 Alida Post is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, Alida trouwde ongeveer 34 jaar oud op 31-07-1930 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 7D fol. 43 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jan Paul Griese ongeveer 35jaar oud, van beroep loodgieter Jan is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, zoon van Johan Hendrik Griese en Alida Frederica van der Wulp.


Kinderen van Cornelis en Heintje:


7 Cornelis Jacobus Post is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Cornelis trouwde ongeveer 27 jaar oud op 12 -07-1930 in Amsterdam [bron:wiewaswie // huw.akte Reg.4C fol.33v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Woudenberg ongeveer 20 jaar oud, Jacoba is geboren omstreeks 1910 in Amsterdam, dochter van Andries Woudenberg en Johanna Maria Brinkman.

8 Jan Hendrik Post is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Jan Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud op 02-10-1930 in Amsterdam [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.Sloterdijk Reg. S7 fol.10 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Cornelia Schermer ongeveer 27 jaar oud Johanna is geboren in omstreeks 1903 in Amsterdam dochter van Jacob Schermer en Alberdina de Bruin.11 Mietje Post is geboren op 28-10-1788 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Frans Slootman], dochter van Harmen Martensz Post (zie 5) en Margrietje van der Bult. Mietje is overleden.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]

Mietje trouwde, 32 jaar oud, op 06-05-1821 in Buiksloot-Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 27; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Klaas Pieterse de Groot, ongeveer 22 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1799 in Buiksloot-Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter de Groot en Niesje Gerbrands de Jong. Klaas is overleden.

Beroep: schippersknecht [bron: wiewaswie]


12 Willem Post is geboren omstreeks 1799 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Martensz Post (zie 5) en Grietje van Zaal.

Beroep: metselaarsknecht [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-04-1823 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje van den Tweel, ongeveer 25 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1798 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bessel van den Tweel en Cornelia Donker.


Kind van Willem en Aaltje:


1 Klaas Pieter Post, geboren omstreeks 1839 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.


13 Klaas Pieter Post is geboren omstreeks 1839 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Post (zie 12) en Aaltje van den Tweel.

Beroep: loodgietersknecht / loodgieter [bron: Wia Was Wie]

Klaas trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 01-04-1858 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte nr. 2 / Noord-Hollands Archief] met Lammertje Kis, ongeveer 22 jaar oud. Lammertje is geboren omstreeks 1836 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Kis en Jacoba Kemper.


Kinderen van Klaas en Lammertje:


1 Willem Post, geboren omstreeks 1862 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

2 Gerrit Post, geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.


14 Willem Post is geboren omstreeks 1862 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Pieter Post (zie 13) en Lammertje Kis.

Beroep: schoenmaker [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-05-1886 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte nr. 28 / Noord-Hollands Archief] met Marregrietje Holtmanns, ongeveer 25 jaar oud. Marregrietje is geboren omstreeks 1861 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Holtmanns en Lijsje Kors.


15 Gerrit Post is geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Pieter Post (zie 13) en Lammertje Kis.

Beroep: nachtwacht [bron: wiewaswie]

Gerrit trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-05-1900 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Areke van Tricht, ongeveer 24 jaar oud. Areke is geboren omstreeks 1876 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Jan van Tricht en Maria Adriana van Stuijvenberg.


16 Jacob Post is geboren omstreeks 1808 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Martensz Post (zie 5) en Grietje van Zaal.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Jacob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-08-1831 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Eva Schipper, ongeveer 34 jaar oud. Eva is geboren omstreeks 1797 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hannes Schipper en Grietje Cornelissen van Nigtevecht.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jacob en Eva:


1 Harmen Post, geboren omstreeks 1833 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.

2 Willem Post, geboren omstreeks 1838 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


17 Harmen Post is geboren omstreeks 1833 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Post (zie 16) en Eva Schipper.

Beroep: smidsknecht [bron: wiewaswie]

Harmen trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-08-1858 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia van Nigtevecht, ongeveer 36 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1822 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie van Nigtevecht en Neeltie de Vries.


18 Willem Post is geboren omstreeks 1838 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Post (zie 16) en Eva Schipper.

Beroep: kleermaker / kleerbleker [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23-07-1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Voorhaar, 33 jaar oud. Klaasje is geboren op 07-01-1831 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Voorhaar en Hendrika (Hendrikje) van der Schaft.

Beroep: dienstbode / kleerbleekster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Willem en Klaasje:


1 Jacob Post, geboren omstreeks 1865 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

2 Hendrikus Dirk Post, geboren omstreeks 1870 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.


19 Jacob Post is geboren omstreeks 1865 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Post (zie 18) en Klaasje Voorhaar.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]

Jacob:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-08-1889 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte. Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Engeltje Barneveld, ongeveer 25 jaar oud. Engeltje is geboren omstreeks 1864 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Barneveld en Niesje Lamme.

(2) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 20-10-1921 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte // T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 60 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Johanna Moolhuizen, ongeveer 40 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenraad Moolhuizen en Johanna Elizabeth Plaat.


20 Hendrikus Dirk Post is geboren omstreeks 1870 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Post (zie 18) en Klaasje Voorhaar.

Beroep: onderwijzer [bron: wiewaswie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-04-1895 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Sophia Hogenhout, ongeveer 22 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1873 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hogenhout en Anna Lucia Steen.


21 Marten Post is geboren op 13-01-1754 [bron: geb.datum // Bert Post], zoon van Martin (Marten) Post (zie 4) en Rebekka Krijger. Marten trouwde [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Johanna de Kleijn.


Kind van Marten en Johanna:


1 Lambertus (Lambert) Post, geboren op 17-09-1800 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 22.


22 Lambertus (Lambert) Post is geboren op 17-09-1800 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // zie overl.akte // geb.datum Bert Post], zoon van Marten Post (zie 21) en Johanna de Kleijn.

Beroep:

Lambert: dagloner [bron: wiewaswie]

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-06-1827 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 124; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda van Beek, ongeveer 23 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1804 in Ter Aar, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Beek en Maria van Veen. Gerarda is overleden op 27-11-1847 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 43 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1847 [bron: wiewaswie // o.akte T481; I1136; N132 // Het Utrechts Archief].

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-03-1848 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 902; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Martijntje van Leeuwen, ongeveer 23 jaar oud. Martijntje is geboren omstreeks 1825 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Leeuwen en Hillegonda Droog.


Kinderen van Lambert en Gerarda:


1 Martinus Post, geboren in 1828 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Martinus is overleden op 06-08-1828 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, geen jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1828 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481;I 403;N 41 // Het Utrechts Archief].

2 Hendrik Post, geboren op 08-08-1828 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // terugber. overl.akte]. Hendrik is overleden op 08-08-1828 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, geen dag oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1828 [bron: wiewaswie // overl.akte T481: I403; N42 // Het Utrechts Archief].

3 Martha Post, geboren omstreeks 1830 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 23.

4 Martinus Post, geboren omstreeks 1832 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 24.

5 Hendrikus Post, geboren omstreeks 1833 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Hendrikus is overleden op 09-07-1833 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1833 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1135; N 31 // Het Utrechts Archief].

6 Henricus Post, geboren omstreeks 1835 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // terugber. overl.akte]. Henricus is overleden op 20-02-1843 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 8 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1843 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1135; N 7 // Het Utrechts Archief].

7 Theodorus Post, geboren op 14-01-1837 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 28.

8 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 15-09-1838 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1838 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1135; N 59 // Het Utrechts Archief].

9 Johannes Post, geboren omstreeks 1841 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Johannes is overleden op 16-06-1860 in Woerden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 19 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1860 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1136; N 88 // Het Utrechts Archief].

10 Cornelia Post, geboren omstreeks 1843 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 33.

11 Johanna Post, geboren omstreeks 1844 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // terugber. overl.akte]. Johanna is overleden op 29-10-1844 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1844 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1135; N 64 // Het Utrechts Archief].

12 Johanna Post, geboren omstreeks 1845 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // terugber. overl.akte]. Johanna is overleden op 26-11-1845 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1845 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1135; N 87 // Het Utrechts Archief].

13 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 25-10-1847 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1847 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1136; N119 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Lambert en Martijntje:


14 Johanna Post, geboren omstreeks 1849 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

15 Cornelia Post, geboren omstreeks 1852 in Mijdrecht, prov. Utrecht, Nederland. Cornelia is overleden op 08-03-1853 in Mijdrecht, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1853 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481, I 1136; N 20 // Het Utrechts Archief].

16 Hendrikus Post, geboren op 27-03-1853 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1853 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 649; N 24 // Het Utrechts Archief].


23 Martha Post is geboren omstreeks 1830 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Lambert) Post (zie 22) en Gerarda van Beek.

Martha:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 02-09-1850 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 902; akte Nr.23 // Het Utrechts Archief] met Pieter van der Vlugt, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1819 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Pieter van der Vlugt en Geurtje Hemelaar.

(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 28-04-1882 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 903; akte Nr.14 // Het Utrechts Archief] met Johannes van Scheppingen, ongeveer 53 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1829 in Nieuwkoop, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Scheppingen en Cornelia Krook.


24 Martinus Post is geboren omstreeks 1832 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Lambert) Post (zie 21) en Gerarda van Beek. Martinus is overleden op 01-07-1866 in Mijdrecht, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 34 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-07-1866 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481:I 1137; N103 // Het Utrechts Archief]. Martinus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-08-1860 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 902; akte Nr. 23 // Het Utrechts Archief] met Gerarda (Gerritje) van Rooijen, ongeveer 20 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1840 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Roijen en Willemina (Hermina) van Zeelt.


Kinderen van Martinus en Gerritje:


1 Johannes Post, geboren omstreeks 1852 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 25.

2 Lambertus Post, geboren omstreeks 1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 26.

3 Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 27.


25 Johannes Post is geboren omstreeks 1852 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Martinus Post (zie 24) en Gerarda (Gerritje) van Rooijen. Johannes trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 24-01-1890 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 977; akte Nr.5 // Het Utrechts Archief] met Cornelia van Scheppingen, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Scheppingen en Johanna van Enthoven.


26 Lambertus Post is geboren omstreeks 1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Martinus Post (zie 24) en Gerarda (Gerritje) van Rooijen.

Beroep: broodbakker [bron: wiewaswie]

Lambertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 18-05-1893 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 1; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba van Wissen, ongeveer 25 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1868 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Leonard van Wissen en Wilhelmina de Lange.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


27 Wilhelmina Post is geboren omstreeks 1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Martinus Post (zie 24) en Gerarda (Gerritje) van Rooijen.

Wilhelmina:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-10-1887 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 903; akte Nr. 21 // Het Utrechts Archief] met Pieter de Graaf, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1861 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Sijmen de Graaf en Maria Vlasman.

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 25-06-1909 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 44; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Martinus van Vliet, ongeveer 43 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1866 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van Vliet en Geertje Poelwijk.


28 Theodorus Post is geboren op 14-01-1837 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: geb.datum // Bert Post], zoon van Lambertus (Lambert) Post (zie 22) en Gerarda van Beek.

Beroep: arbeider [bron: wiewaswie]

Theodorus:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1860 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte 358; Inv. 28; akte Nr. 132; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Johannna (Anna) van der Donk, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1838 in Wilnis, De Ronde Venen, Utrecht, dochter van Hannis van der Donk en Cornelia de Koning. Anna is overleden op 21-03-1862 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 24 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-03-1862 [bron: wiewaswie // overl.akte T481; I1137; N 27 // Het Utrechts Archief].

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1864 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 902; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Gerarda van Roijen, ongeveer 20 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1844 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Roijen en Willemina (Hermina) van Zeelt.

(3) trouwde, 49 jaar oud, op 15-10-1886 in Wilnis, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 997; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Pieternella Cornelia van der Meer, ongeveer 21 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1865 in Wilnis, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter van der Meer en Wijntje Egbers.


Kind van Theodorus en Anna:


1 Gerararda Post, geboren op 30-01-1862 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Gerararda is overleden op 04-10-1862 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, 8 maanden oud.


Kind van Theodorus en Gerarda:


2 Gerardus Post, geboren op 15-12-1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 29.


Kind van Theodorus en Pieternella:


3 Lambertus Post, geboren op 30-11-1886 in Wilnis, De Ronde Venen, Utrecht, Nederland. Volgt 30.


29 Gerardus Post is geboren op 15-12-1865 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Theodorus Post (zie 28) en Gerarda van Roijen.

Beroep: arbeider [bron: wiewaswie]

Gerardus trouwde, 22 jaar oud, op 26-07-1888 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 124; akte nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Emerensiane Klijn, ongeveer 22 jaar oud. Emerensiane is geboren omstreeks 1866, dochter van Willem Klijn en Niesje van Leeuwen.


Kind van Gerardus en Emerensiane:


1 Wilhelmus Hubertus Post, geboren omstreeks 1891 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.


30 Wilhelmus Hubertus Post is geboren omstreeks 1891 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Post (zie 29) en Emerensiane Klijn.

Beroep: smid [bron: Wia Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 24-07-1919 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358, Inv.1; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Theodora van Kleef. ongeveer 30 jaar oud. Cornelia is geboren omstreek 1889 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Timotheus van Kleef en Cornelia Petronella van der Meer.


31 Lambertus Post is geboren op 30-11-1886 in Wilnis, De Ronde Venen, Utrecht, Nederland [bron: geb.datum // Bert Post , kleinzoon van Lambertus Post], zoon van Theodorus Post (zie 28) en Pieternella Cornelia van der Meer.

Beroep: agent van politie [bron: wiewaswie]

Lambertus trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.3c fol.18v ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Alida Pijl, ongeveer 19 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1893 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Pijl en Johanna Maria Canera van Oostrum.


Kind van Lambertus en Alida:


1 Theodorus Post, geboren op 02-11-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.


32 Theodorus Post is geboren op 02-11-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Bert Post], zoon van Lambertus Post (zie 31) en Alida Pijl. Theodorus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1938 in Amsterdam [bron: Bert Post] met NNdeNN.


Kind van Theodorus en NNdeNN:


1 Lambertus Theodorus Post, geboren op 09-11-1939.


33 Cornelia Post is geboren omstreeks 1843 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Lambert) Post (zie 22) en Gerarda van Beek. Cornelia trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-01-1875 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 903; akte Nr.3 // Het Utrechts Archief] met Johannes van der Meer, ongeveer 37 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1838 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Nicolaas van der Meer en Dirkje Kwakkenbos.


34 Johanna Post is geboren omstreeks 1849 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus (Lambert) Post (zie 22) en Martijntje van Leeuwen. Johanna trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 14-11-1907 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.5H fol.14v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Anthonius Gerardus Post, ongeveer 47 jaar, Antonius is geboren omstreeks 1860 in Abcoude-Baambruge zoon van Arnoldus Post en Hendrica Maria Hageman . Antonius Gerardus Post is in 1907 weduwnaar van (Dorothea Catharina Ording 1854) Johanna Post is in 1907 weduwe van (Cornelis van Dolen 1840).


35 Anthonie Post is geboren op 04-09-1755 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vdgeer], zoon van Martin (Marten) Post (zie 4) en Rebekka Krijger.

Beroep: journalier / dagloner [bron: wiewaswie]

Anthonie trouwde [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Alida (Aaltje) Meijer.

Beroep: paysanne / boerin [bron: wiewaswie]


Kinderen van Anthonie en Aaltje:


1 Anthonie (Anthonie Junior) Post, geboren omstreeks 1787 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

2 Rebecca Post, geboren omstreeks 1789 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.

3 Evert Post, geboren omstreeks 1790 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

4 Martinus Post, geboren omstreeks 1796 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

5 Johannes Baptista Post, geboren omstreeks 1800 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.


36 Anthonie (Anthonie Junior) Post is geboren omstreeks 1787 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 35) en Alida (Aaltje) Meijer.

Beroep: journalier / dagloner [bron: wiewaswie]

Anthonie Junior trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-04-1813 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Catharina (Trijntje) Koenders, ongeveer 26 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1787 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arnoldus Coenders en Tein Bonters.


Kinderen van Anthonie Junior en Trijntje:


1 Evert Post, geboren omstreeks 1814 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

2 Arnolddus Post, geboren omstreeks 1816 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

3 Suzanna Post, geboren omstreeks 1818 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

4 Adolf Post, geboren omstreeks 1820 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

5 Anthonie Post, geboren omstreeks 1822 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

6 Alida Maria Post, geboren omstreeks 1824 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.

7 Francina Post, geboren omstreeks 1828 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.


37 Evert Post is geboren omstreeks 1814 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 35) en Catharina (Trijntje) Koenders.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Evert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-02-1842 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Laagland, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1818 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Laagland en Willemiena van den Heuvel.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]


38 Arnolddus Post is geboren omstreeks 1816 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 35) en Catharina (Trijntje) Koenders.

Beroep: metselaar / werkman [bron: wiewaswie]

Arnolddus:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-05-1845 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 782; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Maria van Hulst, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1819 in Loenersloot, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem van Hulst en Hendrina Goes.

(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 26-04-1850 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 980; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Hendrica Maria Hageman, ongeveer 28 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1822 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hageman en Christina Zomer. Hendrica is overleden.

(3) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 13-01-1865 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 783; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Maria Goes, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1842 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbertus Goes en Hendrica van Wees.


Kind van Arnolddus en Maria (1):


1 Wilhelmus Antonius Post, geboren omstreeks 1846 in Loenersloot, prov.Utrecht, Nederland. Wilhelmus is overleden op 16-03-1849 in Loenersloot, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Loenersloot, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1849 [bron: wiewaswie // overl.akte T481: I1111; N2 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Arnolddus en Hendrica:


2 Catharina Maria Post, geboren op 16-08-1851 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 39.

3 Wilhelmus Gerardus Post, geboren omstreeks 1852 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 40.

4 Gerardus Post, geboren op 01-01-1854 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 42.

5 Christina Theodora Post, geboren omstreeks 1856 in Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 43.

6 Anthonius Gerardus Post, geboren omstreeks 1860 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 44.


Kinderen van Arnolddus en Maria (3):


7 Gijsbertus Hendricus Post, geboren omstreeks 1868 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.

8 Maria Hendrica Post, geboren omstreeks 1871 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 46.

9 Clasina Catharina Post, geboren omstreeks 1874 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 49.


39 Catharina Maria Post is geboren op 16-08-1851 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Arnolddus Post (zie 38) en Hendrica Maria Hageman. Catharina is overleden op 20-03-1925, 73 jaar oud.

Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 06-02-1880 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 787; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Simon van der Zijden, 23 jaar oud. Simon is geboren op 05-06-1856 in Abcoude-Proostdij , Abcoude, pr.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van der Zijden en Apolonia (Pleuntje) Bosdam. Simon is overleden op 21-04-1926, 69 jaar oud.


40 Wilhelmus Gerardus Post is geboren omstreeks 1852 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arnolddus Post (zie 37) en Hendrica Maria Hageman. Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-09-1875 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 202; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Maria Magdalena van Veen, ongeveer 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Maria: [bron: wiewaswie // erk. 1 kind Arnoldus geb. 05-09-1875 te Baarn.

Maria is geboren omstreeks 1849 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Lodewijk van Veen en Maria Elisabeth Borkulo.


Kinderen van Wilhelmus en Maria:


1 Arnoldus Post, geboren op 05-09-1875 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland.

2 Maria Elizabeth Post, geboren in 1877 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Maria is overleden op 25-12-1879 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 1 of 2 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1879 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 356; N 87 // Het Utrechts Archief].

3 Wilhelmus Gerardus Post, geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.


41 Wilhelmus Gerardus Post is geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Gerardus Post (zie 40) en Maria Magdalena van Veen. Wilhelmus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-05-1912 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T463; Inv 528; akte Nr. 273 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina van Doorn, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1891 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Huibert Antonie van Doorn en Maria Papendorp.


42 Gerardus Post is geboren op 01-01-1854 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arnolddus Post (zie 38) en Hendrica Maria Hageman. Gerardus is overleden.

Beroep: kuiper [bron: wiewaswie]

Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 21-02-1884 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hendrina Wilhelmina Boll, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in wiewaswie. Hendrina is geboren omstreeks 1863 in Salmorth, Nord-Rhein Westfalen, Duitsland, dochter van Theodor Boll en Theodora Wilhelmina Ros.


43 Christina Theodora Post is geboren omstreeks 1856 in Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arnolddus Post (zie 38) en Hendrica Maria Hageman. Christina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 30-08-1877 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T481; Inv. 783; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Jacobus Kuif, ongeveer 22 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1855 in Kockengen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Kuif en Barbara Okkerman.


44 Anthonius Gerardus Post is geboren omstreeks 1860 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arnolddus Post (zie 38) en Hendrica Maria Hageman.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Anthonius:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 10-05-1883 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Catharina Ording, ongeveer 29 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1854 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Ording en Anna Christina Koppers.

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 14-11-1907 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.5H;fol.14v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Post, ongeveer 58 jaar oud. Zie 104 voor persoonsgegevens van Johanna.


45 Gijsbertus Hendricus Post is geboren omstreeks 1868 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arnolddus Post (zie 38) en Maria Goes. Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20-10-1892 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T481; Inv 787; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Cornelia Kool, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1869 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland, dochter van Tames Kool en Alida Koppers.


46 Maria Hendrica Post is geboren omstreeks 1871 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Arnolddus Post (zie 38) en Maria Goes. Maria is overleden op 28-02-1936 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 65 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1936 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 583; N 8 // Het Utrechts Archief]. Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 27-10-1892 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 787; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Adrianus Kassing, 35 jaar oud. Adrianus is geboren op 13-03-1857 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Vreeland, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Lambertus Kassing en Aagje van der Sijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1857 [bron: wiewaswie // geb.akte T481; I 742; N 4 // Het Utrechts Archief]. Adrianus is overleden op 10-11-1935 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, 78 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1935 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 583; N 15 // Het Utrechts Archief]. Adrianus is in 1892 weduwnaar van Margaretha Otten (±1857-1892), met wie hij trouwde op 17-08-1882 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv 787; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief].

Beroep: klompemaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Maria en Adrianus:


1 Agatha Lamberta Kassing, geboren op 04-01-1894 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1894 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 526; N 2 // Het Utrechts Archief].

2 Arnoldus Kassing, geboren op 07-05-1895 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt47.

3 Lambertus Kassing, geboren op 17-08-1896 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 48.

4 Maria Engelina Kassing, geboren op 25-02-1898 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1898 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 526; N 14 // Het Utrechts Archief]. Maria is overleden op 07-11-1916 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, 18 jaar oud.

5 Margaretha Catharina Kassing, geboren op 05-08-1899 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 49.


47 Arnoldus Kassing is geboren op 07-05-1895 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Adrianus Kassing en Maria Hendrica Post (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1895 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 526; N 21 // Het Utrechts Archief]. Arnoldus trouwde, 27 jaar oud, op 12-07-1922 in Loosduinen, (Den Haag), Zuid-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.27 gem.Loosduinen // Historisch Archief Westland] met Cornelia Anna Leonarda Mooijman, ongeveer 29 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1893 in Loosduinen, (Den Haag), Zuid-Holland, Nederland, dochter van Leonardus Stephanus Mooijman en Cornelia Klitsie.


48 Lambertus Kassing is geboren op 17-08-1896 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Adrianus Kassing en Maria Hendrica Post (zie 46).

Beroep: rangeerder [bron: wiewaswie]

Lambertus trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1919 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.3A;fol.42v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Trijntje Agatha Wedekind, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Carl Wilhelm Heinrich Wedekind en Agatha Cornelia Snijtsheuvel.


49 Margaretha Catharina Kassing is geboren op 05-08-1899 in Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Abcoude-Proostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Adrianus Kassing en Maria Hendrica Post (zie 46). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1899 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 526; N 39 // Het Utrechts Archief]. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 13-02-1922 in Venray, Limburg, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 12.121; Inv. 50; akte Nr, 6 // Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Antonius Wilhelmus Andries Pouwels, 23 jaar oud. Antonius is geboren op 01-03-1898 in Venray, Limburg, Nederland, zoon van Peter Gerardus Pouwels en Petronella Cornelia Friesen.


50 Clasina Catharina Post is geboren omstreeks 1874 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arnolddus Post (zie 38) en Maria Goes. Clasina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-12-1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 146 // Noord-Hollands Archief] met Harmen de Rijk, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Clasina en Harmen: wiewaswie // erk. 1kind

Harmen is geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan de Rijk en Antonia Hendrica Veen.

Beroep: wever [bron: wiewaswie]


51 Suzanna Post is geboren omstreeks 1818 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 36) en Catharina (Trijntje) Koenders.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Susanna trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-08-1850 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Arnoldus Hulscher, ongeveer 26 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1824 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Hulscher en Aaltje Hoedeman. Arnoldus trouwde voorheen op 23-10-1845 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Dirkje Zeeman (geb. ±1820).

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]


52 Adolf Post is geboren omstreeks 1820 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 36) en Catharina (Trijntje) Koenders.

Adolf:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-05-1844 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 785; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Johanna Wiggers, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1820 in Abcoude-Proostdij, Abcoude prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus Wiggers en Johanna van Santen.

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 27-12-1850 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 785; akte Nr. 18 // Het Utrechts Archief] met Bregje Roosen, ongeveer 30 jaar oud. Bregje is geboren omstreeks 1820 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Roosen en Marijtje Schuijt.


53 Anthonie Post is geboren omstreeks 1822 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 36) en Catharina (Trijntje) Koenders. Anthonie is overleden op 10-04-1879 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 57 jaar oud.

Beroep: ambtenaar bij de spoorwegen [bron: wiewaswie]

Anthonie:

(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 24-01-1852 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 782; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Heintje Hendriksze, ongeveer 37 jaar oud. Heintje is geboren omstreeks 1815 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Evert Hendriksze en Maria Marsman.

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 03-11-1862 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 783; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Berendina te Riet, ongeveer 38 jaar oud. Berendina is geboren omstreeks 1824 in Groningen, prov.Groningen, Nederland, dochter van Hermanus te Riet en Everdina Hamstra.


Kind van Anthonie en Heintje:


1 Anthonie Post, geboren op 01-03-1853 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 54.


54 Anthonie Post is geboren op 01-03-1853 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 53) en Heintje Hendriksze.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]

Anthonie trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1877 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv.358.105; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna Kranenburg, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 16-02-1853 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Kranenburg en Hendrina Voorman.


Kinderen van Anthonie en Elisabeth:


1 Hendricus Anthonius Post, geboren omstreeks 1879 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

2 Anthonius Post, geboren op 06-06-1881 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.

3 Hendrika Divera Post, geboren omstreeks 1890 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

4 Hendrina Geertruida Post, geboren omstreeks 1892 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

5 Geertruida Elisabeth Post, geboren omstreeks 1894 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.


55 Hendricus Anthonius Post is geboren omstreeks 1879 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 54) en Elisabeth Johanna Kranenburg.

Beroep: broodbakker [bron: wiewaswie]

Hendricus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 23-11-1901 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 0358105; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Jacoba Hoorneman, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-10-1931 (geen reden bekend) [bron: wiewaswie // aantekening op huw.akte]. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Staphorst, Overijssel, Nederland, dochter van Antonie Hoorneman en Johanna Petronella Slijkhuis.


56 Anthonius Post is geboren op 06-06-1881 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 54) en Elisabeth Johanna Kranenburg. Anthonius trouwde, 21 jaar oud, op 24-02-1903 in Weert, Limburg, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 12.125; Inv. 74; akte Nr. 0 // Reg. Historisch Centrum Limburg] met Maria Lucia Kuppens, 22 jaar oud. Maria is geboren op 13-02-1881 in Weert, Limburg, Nederland, dochter van Petrus Johannes Kuppens en Mariaq Lucia Hubertina Douwen.


57 Hendrika Divera Post is geboren omstreeks 1890 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 54) en Elisabeth Johanna Kranenburg. Hendrika trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-08-1913 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.105; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Lourens Koning, ongeveer 25 jaar oud. Lourens is geboren omstreeks 1888 in Uitgeest, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Koning en Trijntje Mors.


58 Hendrina Geertruida Post is geboren omstreeks 1892 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 54) en Elisabeth Johanna Kranenburg. Hendrina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-02-1918 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.105; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Everhardus Oud, ongeveer 29 jaar oud. Everhardus is geboren omstreeks 1889 in Ilpendam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Oud en Elisabeth Slaman.

Beroep: arbeider [bron: wiewaswie]


59 Geertruida Elisabeth Post is geboren omstreeks 1894 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 54) en Elisabeth Johanna Kranenburg. Geertruida trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-08-1920 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.105; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Jacobus Koop, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1889 in Medemblik, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Koop en Maria Besseling.

Beroep: metselaar [bron: wiewaswie]


60 Alida Maria Post is geboren omstreeks 1824 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 36) en Catharina (Trijntje) Koenders.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Alida:

(1) begon een relatie [bron: Mail // Paul Post] met NNdeNN.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 07-05-1857 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358. Inv. 358.132; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bernardus Hoffmans, ongeveer 53 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1804 in Brouwershaven, Zeeland, Nederland, zoon van Johannes Hoffmans en Geertruij de Winter. Johannes trouwde voorheen op 26-02-1829 in Middelburg, Zeeland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 25.74; Inv. geen; akte Nr 10 // Zeeuws Archief] met Rosa Johanna Maria Cortie (geb. ±1799).

Beroep: leerlooiersknecht [bron: wiewaswie]


Kind van Alida en NNdeNN:


1 Anthonius Post, geboren op 12-02-1852 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.


Kind van Alida en Johannes:


2 Johanna Catharina Hofmans, geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.


60 Anthonius Post is geboren op 12-02-1852 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Alida Maria Post (zie 59).

Beroep: winkelier [bron: wiewaswie]

Anthonius:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-04-1877 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr. reg.5; fol.15 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Catharina Klaver, ongeveer 20 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1857, dochter van Jan Klaver en Antonetta Johanna van de Bilt.

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 07-11-1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr. reg.2I; fol.39 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Catharina Maria Johanna Krijger, ongeveer 39 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Ignatius Krijger en Elisabeth Maria Schouw.


Kinderen van Anthonius en Johanna:


1 Johannes Matthijs Post, geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

2 Antonette Johanna Post, geboren op 08-07-1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.


61 Johannes Matthijs Post is geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonius Post (zie 60) en Johanna Catharina Klaver.

Beroep: sigarensorteerder [bron: wiewaswie]

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 14-10-1908 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.4F;fol.47v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Johanna Schuckmann, ongeveer 36 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1872 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Hendricus Schuckmann en Maria Catharina Jansen.

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 19-11-1914 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.5I;fol.1v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Elisabeth van der Kooij, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van der Kooij en Maria Elisabeth Dijst.


Kind van Johannes en Geertruida:


1 NN Post, geboren omstreeks 1910 in Amsterdam. Volgt 62.


62 NN Post is geboren omstreeks 1910 in Amsterdam, zoon van Johannes Matthijs Post (zie 61) en Geertruida Johanna Schuckmann. NN Post trouwde [bron: Mail // Paul Post] met NNdeNN.


Kind van NN Post en NNdeNN:


1 Paul Post.


63 Antonette Johanna Post is geboren op 08-07-1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Geoff Roosen], dochter van Anthonius Post (zie 60) en Johanna Catharina Klaver. Antonette is overleden op 24-10-1934 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 55 jaar oud [bron: Geoff Roosen]. Zij is begraven op 29-10-1934 in Amsterdam, begraafplaats St Barbara [bron: Geoff Roosen]. Antonette trouwde, 26 jaar oud, op 23-08-1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr. reg.4F; fol.42 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Johannes Roosen, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 06-06-1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peterus Theodorus Roosen en Geertruida Philippina Paulina Mulder.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Antonette en Wilhelmus:


1 Theodora Antoinetta Maria Roosen, geboren op 10-08-1910 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.

2 Johanna Greetruid Mathilda Maria Roosen, geboren op 19-02-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

3 Jacobus Antonius Wilhelmus Roosen, geboren op 01-05-1913 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

4 Afra Josephine Antonette Maria Roosen, geboren op 30-04-1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

5 Wilhelmus Johannes Antonius Maria Roosen, geboren op 13-01-1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


64 Theodora Antoinetta Maria Roosen is geboren op 10-08-1910 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Roosen en Antonette Johanna Post (zie 63). Theodora trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1936 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Mail // Paul Post] met Michiel Jansz, ongeveer 30 jaar oud. Michiel is geboren op 11-12-1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


65 Jacobus Antonius Wilhelmus Roosen is geboren op 01-05-1913 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Johannes Roosen en Antonette Johanna Post (zie 63). Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op 25-03-1945 in Malvern East, Victoria, Austalië [bron: Mail // Paul Post] met Lilian Florence Eleanor Punche, 21 jaar oud. Lilian is geboren op 14-10-1923 in Melbourne, Victoria, Australië.


Kind van Jacobus en Lilian:


1 Geoffrey Norman Roosen, geboren op 04-09-1951 in Prahran, Victoria, Australië.


66 Afra Josephine Antonette Maria Roosen is geboren op 30-04-1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Roosen en Antonette Johanna Post (zie 63). Afra trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1939 [bron: Mail // Paul Post] met Willem Christiaan Stein, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren op 21-10-1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


67 Johanna Catharina Hofmans is geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bernardus Hoffmans en Alida Maria Post (zie 59). Johanna trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 16-03-1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.7;fol.34v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johan Heirich August Cornelis Bechtle, ongeveer 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johan: wiewaswie // erk. 1 kind

Johan is geboren omstreeks 1863 in Oudshoorn-Alphen a/d Rijn, Zuid-Holland, Nederland, zoon van August Fredrik George Bechtle en Pieternella Catharina Diks.

Beroep: varensgezel [bron: wiewaswie]


68 Francina Post is geboren omstreeks 1828 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie (Anthonie Junior) Post (zie 35) en Catharina (Trijntje) Koenders. Francina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-09-1851 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv.358.132; akte Nr.19 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Cornelis van Tol, ongeveer 24 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1827 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Tol en Wilhelmina van Grieken.

Beroep: timmermansknecht [bron: wiewaswie]


69 Rebecca Post is geboren omstreeks 1789 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 34) en Alida (Aaltje) Meijer. Rebecca begon een relatie, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1816 [bron: GeneaNet // fam. ter Haak Kuit // als ouder op huw.akte kind] met NNdeNN.


Kinderen van Rebecca en NNdeNN:


1 Hendrik Post, geboren omstreeks 1817 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

2 Anthonie Post, geboren omstreeks 1825 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

3 Neeltje Post, geboren omstreeks 1826 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.


70 Hendrik Post is geboren omstreeks 1817 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Rebecca Post (zie 69).

Beroep: schildersknecht [bron: wiewaswie]

Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-08-1842 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr.11 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Droppelmans, ongeveer 31 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1811 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Droppelmans en Maria Dorland.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]


71 Anthonie Post is geboren omstreeks 1825 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Rebecca Post (zie 69).

Beroep: huisschilder [bron: wiewaswie]

Anthonie:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13 maart 1850 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte reg.2 fol.42 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Terlien, ongeveer 20 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1830 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. dochter van Johannes Terlien en Pieternel Vrijhof.

(2) trouwde, ongeveer 63 jaar oud, op 09-08-1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte reg.20; fol.16 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Schornagel, ongeveer 51 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1837 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Schornagel en Elizabeth Kluit.


Kinderen van Anthonie en Johanna (1):


1 Johannes Antonius Post, geboren omstreeks 1852 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

2 Rebecca Elisabeth Post, geboren in 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

3 Petronella Elijsabeth Post, geboren omstreeks 1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.

4 Alida Johanna Post, geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

5 Jacobus Anthonie Post, geboren omstreeks 1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

6 Anthonie Post, geboren omstreeks 1865 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.

7 Johanna Post, geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

8 Hendrik Post, geboren omstreeks 1873 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.


72 Johannes Antonius Post is geboren omstreeks 1852 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien. Johannes is overleden op 23-01-1936 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 84 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Utecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1936 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 751; N 151 // Het Utrechts Archief].

Beroep: huisschilder [bron: wiewaswie]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 21-10-1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.22;fol.7v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Margaretha Wegewijs, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1855 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Philippus Wegewijs en Anna Margaretha Blad.


73 Rebecca Elisabeth Post is geboren in 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien.

Beroep: mutsenmaakster [bron: wiewaswie]

Rebecca trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 12-04-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 7 fol.18v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met David Petrus Frank, 26 of 27 jaar oud. David is geboren in 1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van David Frank en Catharina Barbara Matthijsen.

Beroep: goudsmid [bron: wiewaswie]


Kinderen van David en Rebekka:


1 David Petrus Frank, is geboren circa 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederand.

2 Johanna Frank, is geboren circa 1886 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.


74 Petronella Elijsabeth Post is geboren omstreeks 1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien. Petronella trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 04-10-1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.26 fol.9 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johan Georg Deinert, ongeveer 48 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1845 in Altdorff, Duitsland, zoon van Leonhard Deinert en Elisabeth Zantner.

Beroep: lintzager [bron: wiewaswie]


75 Alida Johanna Post is geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Alida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-08-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.17 fol.9 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jan Theodorus ten Kleij, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Alida ten Kleij.

Beroep: stukadoor [bron: wiewaswie]


76 Jacobus Anthonie Post is geboren omstreeks 1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien. Jacobus is overleden op 22-05-1939 in Almelo, Overijssel, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Almelo, Overijssel, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-05-1939 [bron: wiewaswie // overl.akte T 123; I 599; N.162 // Hist.Centrum Overijssel].

Beroep: timmerman [bron: wiewaswie]

Jacobus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 22-07-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.17 fol.6 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Clazsina Eliza Scheurman, ongeveer 24 jaar oud. Clazsina is geboren omstreeks 1862 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Lodewijk Scheurman en Anna Elisabeth Sumbogaart.


77 Anthonie Post is geboren omstreeks 1865 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien. Anthonie is overleden op 10-10-1942 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1942 [bron: wiewaswie // overl.akte T463 I763; N1810 // Het Utrechts Archief]. Anthonie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 03-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.2 fol.43 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Hermina Johanna Mense, ongeveer 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Anthonie en Hermina: wiewaswie // voogd van de bruid Johannes Franciscus Huizer; toeziend voogd Johan Hendrik Paauw.

Hermina is geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Mense en Hermina Johanna de Haan.


Kinderen van Anthonie en Hermina:


1 Jacoba Anthonia Post, geboren omstreeks 1879 in Schagen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

2 Cornelia Post, geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.

3 Johannes Antonius Post, geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.


78 Jacoba Anthonia Post is geboren omstreeks 1879 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 77) en Hermina Johanna Mense. Jacoba trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 28-05-1914 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.3C fol.50v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jan Vogelzang, ongeveer 21 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Vogelzang en Hendrina Krul.

Beroep: assistent loodsbaas bij een stoomvaartmaatschappij [bron: wiewaswie]


79 Cornelia Post is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 77) en Hermina Johanna Mense. Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-10-1907 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.4G fol.41v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Willem Douwes, ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Zacharias Douwes en Johanna Maria Elisabeth Klijn.

Beroep: behanger [bron: wiewaswie]


80 Johannes Antonius Post is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 77) en Hermina Johanna Mense. Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 03-03-1921 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.3A fol.36 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Leen, ongeveer 18 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Leen en Geerdiena Wilhelmina van Joolingen.


81 Johanna Post is geboren omstreeks 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-05-1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.12 fol.21v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Taeke Baarda, ongeveer 35 jaar oud. Taeke is geboren omstreeks 1857 in Ferwerderadeel, Fryslân, Nederland, zoon van Jacobus Simons Baarda en Janke Taekes Hoeneveld.

Beroep: bakker [bron: wiewaswie]


82 Hendrik Post is geboren omstreeks 1873 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 71) en Johanna Terlien.

Beroep: werkzaam bij de spoorwegen [bron: wiewaswie]

Hendrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 25-06-1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.17 fol.49v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Clara Christina Doorman, ongeveer 26 jaar oud. Clara is geboren omstreeks 1870 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Doorman en Cornelia Eskes.


83 Neeltje Post is geboren omstreeks 1826 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Rebecca Post (zie 69). Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-08-1851 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Kerkenaar, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1823 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Kerkenaar en Petronella van Rijn.


84 Evert Post is geboren omstreeks 1790 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 5) en Alida (Aaltje) Meijer. Evert trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26-12-1811 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Helena Molenaar, ongeveer 20 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1791 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Molenaar en Jansje van Leeuwen.


Kinderen van Evert en Helena:


1 Pieter Post, geboren omstreeks 1819 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.

2 Antonie Post, geboren omstreeks 1827 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86.

3 Johannes Post, geboren omstreeks 1830 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.


85 Pieter Post is geboren omstreeks 1819 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Post (zie 84) en Helena Molenaar.

Pieter:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-11-1846 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Mol, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1821 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Mol en Maria Elisabeth Schilder.

(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 04-02-1872 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Helena van den Burg, ongeveer 47 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1825 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van den Burg en Petronella Jansen.


86 Antonie Post is geboren omstreeks 1827 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Post (zie 84) en Helena Molenaar.

Beroep: brandersknecht [bron: wiewaswie]

Antonie trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 07-11-1861 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Wieman, ongeveer 31 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1830 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Wieman en Catharina (Naatje) Schulten.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


Kinderen van Antonie en Petronella:


1 Everardus Post, geboren op 04-02-1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.

2 Hendrikus Post, geboren omstreeks 1868 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.

3 Hermanus Post, geboren op 13-08-1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].


87 Everardus Post is geboren op 04-02-1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt], zoon van Antonie Post (zie 86) en Petronella Wieman. Everardus is overleden op 11-08-1912 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, 48 jaar oud [bron: gen. M. van Langvelt].

Beroep: fust-kuiper [bron: gen. M. van Langvelt].

Everardus trouwde, 20 jaar oud, op 11-06-1884 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte gemeentearchief Vlaardingen [bron M. van Langvelt] met Johanna Odijk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 20-03-1861 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt], dochter van Jakobus Odijk en Wilhelmina de Wit. Johanna is overleden op 08-02-1827 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, 34 jaar oud [bron: gen. M. van Langvelt].


Kinderen van Everardus en Johanna:


1 Petronella Wihelmina Post, geboren op 20-04-1885 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

2 Jacobus Post, geboren op 16-01-1887 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 88.

3 Wilhelmina Catharina Post, geboren op 07-03-1888 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

4 Anthonia jacob Post, geboren op 14-08-1889 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt]. Anthonia is overleden op 19-03-1890 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, 7 maanden oud [bron: gen. M. van Langvelt].

5 Anthonia Jacoba Post, geboren op 23-07-1890 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

6 Jacoba Quirina Post, geboren op 22-01-1892 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

7 Everardus Post, geboren op 13-07-1893 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

8 Casparus Post, geboren op 24-12-1894 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

9 Hendrikus Post, geboren op 14-02-1896 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 89.

10 Katharina Maria Post, geboren op 27-06-1898 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

11 Cornelis Johannes Post, geboren op 17-12-1900 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 90.

12 Hermanus Antonius Post, geboren op 14-03-1903 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].

13 Johanna Quirina Post, geboren op 26-05-1904 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt].


88 Jacobus Post is geboren op 16-01-1887 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt], zoon van Everardus Post (zie 87) en Johanna Odijk. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1913 in Veghel, Noord-Brabant, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 550.162; Inv. 3312; akte Nr. 23 // Brabants historisch Informatie Centrum] met Catharina Maria Vilé, ongeveer 23 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1890, dochter van Martinus Vilé en Cornelia Maria Vielen.


89 Hendrikus Post is geboren op 14-02-1896 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt], zoon van Everardus Post (zie 87) en Johanna Odijk. Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 19-08-1920 in Vlaardinger-Ambacht [bron: wiewaswie // huw.akte Nr. 11 Stadsarchief Vlaardingen // Zuid-Holland] met Johanna Maria Reijgersberg, ongeveer 31 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Leonardus Reijgersberg en Maria Lens.


90 Cornelis Johannes Post is geboren op 17-12-1900 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. M. van Langvelt], zoon van Everardus Post (zie 87) en Johanna Odijk. Cornelis is overleden omstreeks 1964, ongeveer 64 jaar oud [bron: gen. M. van Langvelt]. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1925 [bron: gen. M. van Langvelt] met Catharian Maria Foet, ongeveer 24 jaar oud. Catharian is geboren omstreeks 1901 [bron: gen. M. van Langvelt]. Catharian is overleden omstreeks 1986, ongeveer 85 jaar oud.


91 Hendrikus Post is geboren omstreeks 1868 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonie Post (zie 86) en Petronella Wieman.

Beroep: timmerman / pakhuisknecht / pakkistenmaker [bron: wiewaswie]

Hendrikus:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26-06-1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg.15 fol.16v ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna Bunsen, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Sophia Wilhelmina Bunsen.

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 31-07-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.2E;fol.41; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Mok, ongeveer 46 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1866 in Breukelen-Nijenrode, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus Mok en Wilhelmina Verburg.


Kinderen van Hendrikus en Elisabeth:


1 Maria Sophia Elisabeth Post, geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.

2 Johannes Frederik Post, geboren omstreeks 1901 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 93.


92 Maria Sophia Elisabeth Post is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Post (zie 61) en Elisabeth Johanna Bunsen. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-06-1917 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.3D;fol.41; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Mattheus Adrianus Franciscus Maria Raps, ongeveer 23 jaar oud. Mattheus is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Antonius Raps en Theodora Maria van Grieken.

Beroep: magazijnknecht [bron: wiewaswie]


93 Johannes Frederik Post is geboren omstreeks 1901 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Post (zie 91) en Elisabeth Johanna Bunsen.

Beroep: telefonist [bron: wiewaswie]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-09-1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.6E;fol.43; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Agatha Geertruida van Velzen, ongeveer 28 jaar oud. Agatha is geboren omstreeks 1901 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van Velzen en Maria Wijnand.


94 Johannes Post is geboren omstreeks 1830 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Post (zie 84) en Helena Molenaar.

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 13-08-1866 in Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 50.014; Inv.545; Nr.52 // Brabants historisch Informatief Centrum] met Cornelia van Loenhout, ongeveer 41 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1825 in Halsteren-Bergen op zoom, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Cornelis Loenhout en Joanna Dietvorst.

(2) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 03-01-1881 in Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 50.014; Inv. 547; Nr. 1 // Brabants Historisch Informatie Centrum] met Joanna Clarijs, ongeveer 48 jaar oud. Joanna is geboren omstreeks 1833 in Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Jan Clarijs en Maria van Loenhout.


95 Martinus Post is geboren omstreeks 1796 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 35) en Alida (Aaltje) Meijer.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Martinus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-07-1821 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth (Lijsje) Roosmalen, ongeveer 27 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1794 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wouter Roosmalen en Aaltje van Hulst.

Kinderen van Martinus en Lijsje:


1 Helena Post, geboren omstreeks 1827 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

2 Johanna Post, geboren omstreeks 1831 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.


96 Helena Post is geboren omstreeks 1827 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Post (zie 95) en Elisabeth (Lijsje) Roosmalen. Helena trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-06-1851 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jan Reijnders, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Helena en Jan: wiewaswie // erk.1 kind

Jan is geboren omstreeks 1827 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Swerus Reijnders en Wilhelmina Bulterman.

Beroep: sigarenmaker [bron: wiewaswie]


97 Johanna Post is geboren omstreeks 1831 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Post (zie 95) en Elisabeth (Lijsje) Roosmalen. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-09-1855 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Reg. 7 fol. 89 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Jan Hendrik Steelink, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: wiewaswie // erk.1 kind

Jan is geboren op 11-09-1828 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Steelink en Alida Baars.

Beroep: sigarenmaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Johanna en Jan:


1 Alida Steelink, geboren omstreeks 1854 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.

2 Elisabeth Steelink, geboren omstreeks 1858 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.

3 Franciscus Hendricus Steelink, geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 100.


98 Alida Steelink is geboren omstreeks 1854 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Steelink en Johanna Post (zie 97).

Beroep: werkster [bron: wiewaswie]

Alida trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-05-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.10; fol.32 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johannes Fredericus Sallé, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Jacobus Sallé en Catharina Maria Bekkering.

Beroep: pakhuisknecht [bron: wiewaswie]


99 Elisabeth Steelink is geboren omstreeks 1858 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Steelink en Johanna Post (zie 97). Elisabeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-10-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.22;fol.46 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Ferdinand Vinkenoog, ongeveer 24 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Carolina Wilhelmina Frederica Vinkenoog.

Beroep: beeldhouwer [bron: wiewaswie]


100 Franciscus Hendricus Steelink is geboren omstreeks 1863 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Steelink en Johanna Post (zie 97).

Beroep: meubelmaker [bron: wiewaswie]

Franciscus trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 20-07-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.15; fol.12v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Wilhelmina Gnade, ongeveer 18 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Johanna: wiewaswie // erk. 1 kind

Johanna is geboren omstreeks 1863 in Norg, prov.Drenthe, Nederland, dochter van Jan Hendrik Gnade en Jihanna Jacoba Wilhelmina Wagena.


101 Johannes Baptista Post is geboren omstreeks 1800 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Post (zie 35) en Alida (Aaltje) Meijer. Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-07-1823 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Mijntje Roosmalen, ongeveer 24 jaar oud. Mijntje is geboren omstreeks 1799 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wouter Roosmalen en Aaltje van Hulst.

Index (476 personen) door het ontbreken van de hyperlinks worden deze niet onder nr.weergegeven.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 08-01-2015 15:56