Parenteel van Jan Arisen PostDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd in het genealogie-programma Aldfaer met de door mij ingewonnen gegevens uit: FamilySearch, de Nederlandse archief-site wiewaswie, GeneaNet-gegevens en vrijgegeven particuliere internet-gegevens.

Niet over alle gegevens bestaan zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.
Ik wil de totale Aldfaer-gegevens wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen in zijn geheel in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze parenteel voorkomt en dit niet wenst, kan met mij contact opnemen en zo nodig verwijder ik hem of haar uit deze parenteel. Henk Post.


Dit parenteel wil een analyse geven vanaf Jan Arisen betreffende de families Post, Uppelschoten en Huppelschoten maar men staat versteld hoeveel families verwantschap hebben aan deze voorvader.


Naast deze parenteel op Homepage van Henk Post geef ik onder deze parenteel, er ook een direct gegenereerd uit het genealogie-programma Aldfaer. Bij deze opstelling zijn de hyperlinks werkzaam. Maar de afscherming van de nog levende personen is verreweg van volledig.


(Daarom wordt dit Aldfaer-parenteel nu per19-07-2016 weer verwijderd).


Het aanklikken kan men in deze parenteel ook via de volgnummers men moet er dan naar toe


scrollen bv.:


Jan Arisen Post Is 1. Teunis Janse Post Volgt 2. Jacob Teunisz Post Volgt 5. zijn zoon


Teunis Jacobsz (Japix/Jaspixen) Post Volgt10. diens zoon Rutgerus (Rut) Post Volgt 20. diens zoon


Gerardus Rutte (Gerrit) Post Volgt 34. waarna zijn zoon Rudolfus Gerritsen (Roelof) Post Volgt 54.voor zijn rekening neemt


Hierna de zoon van Roel: Nicolaas Roelofsen (Klaas) Post Volgt 94. aan de orde is. Klaas heeft wel


5 zoons t. w. 1. Jan Klaasz Post Volgt 172. 2. Roel Post Volgt 174. 3. Willem Post Volgt 177. 4.

Antonius Nicolaas (Teunis) Post Volgt 178. 5. Lambertus Post Volgt 179. Als men dit rijtje zó scrolt


komt men in het hart van de genealogie van de Gooise Posten. Het gegeven is een voorbeeld.


Alle volgnummers in dit parenteel zijn op deze wijze te herleiden naar bedoeld persoon in deze parenteel en ook de terugweg naar de stamboomdrager via de (zie-nummers)


1 Jan Arisen is geboren omstreeks 1580 in Renswoude-Overeem, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Jan is overleden omstreeks 1610 in (vóór 1610), ongeveer 30 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Notitie bij Jan: Het geslacht Post / Uppel-Huppelschoten is een oud, eerst gereformeerd en sinds circa 1580 rooms katholiek boerengeslacht, dat stamt uit Eemand, een gebied dat ligt tussen de Utrechtse Heuvelrug en de stuwwal van de Veluwe.

In het zuiden van de Gelderse Vallei tegen de grens van Gelderland ligt het dorp Renswoude. Ten noorden daarvan ligt "de Ubbelschoten".(boerderij)

Daar kwamen
Jan en zijn zoon Teunis Janse Post vandaan.

Heijnderik de de zoon van Teunis Jansen Post werd waarschijnlijk in het daghuurdershuisje bij de Boerderij Klein Ubbelschoten geboren, hij is na zijn huwelijk met Jacobje Lammerts in 1671 vertrokken naar Leusden.

Als weduwe van Heijnderik Teunisz Post liet Jacobje (Japie) Lammerts zich: "
weduwe van Heijnderik Teunisz. van Ubbelschoten" noemen. Zij lieten hun kinderen dopen in de St Joriskerk te Amersfoort, onder de naam Ubbelschoten.


(toch is er maar één telg uit dat gezin, die werkelijk de naam Ubbelschoten ging voeren) zie nr 7 uit dit parenteel Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten.

Dus hiermede komt het verhaal over de doopnamen wel erg op losse schroeven te staan.


Het is haast wel zeker dat Heijnderik Tenisz Post zich als bijnaam ook van de naam Ubbeschoten bediende, de boerderij waar hij vandaan kwam, zijn kinderen werden onder deze naam gedoopt dus voor Heijnderik: Heijnderik Teunisz van Ubbelschoten.

Men moest weten waar hij vandaan kwam. (Op Ubbelschoten werd ook vaak gebezigd).

In de doopboeken werd de naam Ubbelschoten op diverse manieren geschreven.

Ubelschoten, Uppelschoten, Huppelschoten, Eupelschote en zelfs Ippelvoorde. Vanaf 1800 wordt Door een verschrijving in de plaats Barneveld de naam Huppelschoten officieel gebruikt in akten.

Hoewel er ook een groot stuk van de stamboom onder de naam Uppelschoten geregistreerd is.


En zó kwamen de grote stamboomtakken Ubbelschoten en Huppelschoten in deze stamreeks tot werkelijkheid.

Van Oudsher zijn de gronden in en om Renswouden gebruikt voor landbouw en veeteelt. In tal van akten worden de gronden gememoreerd als bouwland, veenland, bossen, houtgewassen en heidevelden.

P.S. Sommige genealogieën geven als voorouders van
Jan Ariassen.
Maar komen dan tevens tot een heel ander nageslacht nl.l dat van Wolfswinkel/Wolleswinkel


Jan Arisen Swart had als bijnaam Zwarte Jan Arisen. dus Swart was alleen een bijvoegsel


Jan:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1609 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten // als ouder van gehuwd kind] met Jenneke Everts, ongeveer 20 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1589. zijn eerste zoon uit dit huwelijk Teunis Janse heeft de familienaam Post.

(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-03-1611 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Geussentjen Willems van Nieburg. Geussentjen is geboren in Renswoude [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Willem Cornelis Speckhorst en Willempje Jordens van Nijburg.

Notitie bij Jan: uit zijn 2 huwelijken zijn zeven kinderen geboren waarvan de 6 laatsten de naam Swart dragen, alleen zijn eerste zoon Teunis Janse heeft de familienaam Post.


Kind van Jan en Jenneke:


1 Teunisz Janse Post, geboren omstreeks 1609 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland. Volgt 2.


Kinderen van Jan en Geussentjen:


2 Merij Janse, (Swart), geboren omstreeks 1612 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zij is gedoopt op 25-10-1612 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

3 Aris Janse, (Swart), geboren omstreeks 1613 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland. Volgt 3.

4 Jan Janse, (Swart) geboren omstreeks 1615 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zij is gedoopt op 02-07-1615 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

5 NN Janse Swart [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

6 NN Janse Swart [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

7 NN Janse Swart [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


2 Teunisz Janse Post is geboren omstreeks 1609 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, zoon van Jan Arisen (zie 1) en Jenneke Everts. Teunisz is overleden. Teunisz trouwde [bron: GeneaNet // Hans Post // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN. Zij is overleden.


Kinderen van Teunisz en NNdeNN:


1 Heijnderik Teunisz Post, geboren omstreeks 1639 in (vóór 3 juni) Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 4.

2 Maertge Post, geboren omstreeks 1642 in (vóór 03-04-1642) Renswoude [bron: GeneaNet // Hans Post].

3 Henderijcge Post, geboren omstreeks 1646 in (vóór 27-09-1646) Renswoude.

4 Jacob Teunisz. Post, geboren omstreeks 1649 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.

Jacob Teuniszoon Post (ingevoegd door Henk Post, hierover nog geen zekerheid, wordt naar gezocht, maar door de vernoemingen in geboortenamen en herkomst van betrokkenen haast wel zeker)


3 Aris Janse Swart is geboren omstreeks 1613 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Jan Arisen (zie 1) en Geussentjen Willems van Nieburg. Hij is gedoopt op 26-12-1613 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Aris trouwde [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Gerritgen Thonissen van Glashorst.

(toch ook hier een goot nageslacht) zekerheden zijn: het huwelijk met Gerritgen Thonnissen van Glashorst // bronnen: Anita van Huppelschoten en stamboom / Glashorst

Notitie bij Aris Janse Swart: van Aris Janse Swart zoon van Jan Arissen Swart is een groot en goed onderbouwd parenteel te vinden bij members.chello.nl/jzwart13/wolfswinkel_wolleswinkel.


4 Heijnderik Teunisz Post is geboren omstreeks 1639 in (vóór 3 juni) Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post], zoon van Teunisz Janse Post (zie 2) en NNdeNN. Hij is gedoopt op 03-06-1639 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Heijnderik trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 30-04-1671 [bron: GeneaNet // Hans Post] met Japie Lammers, ongeveer 21 jaar oud. Japie is geboren omstreeks 1650 in Maarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

Notitie bij de geboorte van Japie: GeneaNet // Anita Huppelschoten: alias Lammert; Lammertse


Kinderen van Heijnderik en Japie:


1 Teunis Hendrikse Post, geboren omstreeks 1672 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hij is gedoopt op 25-02-1672 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

2 Lammert Hendriksz Post, geboren op 14-12-1673 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 6.

3 Meus Post, geboren op 20-09-1677 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hij is gedoopt op 21-09-1677 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

Notitie bij Meus: GeneaNet // Hans Post // leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze één dag oud

4 Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten, geboren omstreeks 1679 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 7.

5 Barbara Hendrikse Post, geboren op 10-02-1682. Volgt 8.

6 Aleida Hendrikse Post, geboren omstreeks 1685. Volgt 9.


5 Jacob Teunisz. Post is geboren omstreeks 1649 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunisz Janse Post (zie 2) en NNdeNN.

Notitie bij Jacob: Jacob is de biologische vader van het kind van NNdeNN.


Kind van Jacob en NNdeNN:


1 Teunis Jacobs (Japix / Jaspixen) (Post), geboren omstreeks 1670 in (Omgeving Soest), prov.Utrecht, Nederland. Volgt 10.


6 Lammert Hendriksz Post is geboren op 14-12-1673 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post], zoon van Heijnderik Teunisz Post (zie 4) en Japie Lammers. Lammert is overleden op 28-09-1743 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 69 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post].

Beroep: landbouwer [bron: GeneaNet // Hans Post]

Lammert trouwde [bron: GeneaNet // Hans Post // FamilySearch // als ouder van gehuwd kind] met C(or)nelia Huyges. C(or)nelia is geboren omstreeks 1680 [bron: GeneaNet // Hans Post //FamilySearch // als ouder van gehuwd kind].


Kinderen van Lammert en C(or)nelia:


1 Hendrik Lammertzoon Post, geboren omstreeks 1701. Volgt 11.

2 Huijg Lammertse Post, geboren omstreeks 1702 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 12.

3 Aleida (Aeltje) Post, geboren omstreeks 1702 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 13.

4 Jacoba Post, geboren omstreeks 1707 in Soest (Lage Birk), prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Zij is gedoopt op 25-08-1707 in Soest (Lage Birk), prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

5 Bartholomeus Lammertsz (Bart) Post, geboren op 23-01-1710 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 14.

6 Evert Lammertsz Post, geboren omstreeks 1712 in Soest-Lage Birk, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 20-05-1712 in Soest-Lage Birk, prov.Utrecht, Nederland.

7 Annetje Post, geboren omstreeks 1714 in Soest-Isselt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Zij is gedoopt op 29-12-1714 in Soest-Isselt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

8 Jan Lammertsz Post, geboren omstreeks 1718 in Soest-Lage Birk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hij is gedoopt op 10-01-1718 in Soest-Lage Birk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].


7 Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten is geboren omstreeks 1679 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post], zoon van Heijnderik Teunisz Post (zie 4) en Japie Lammers. Hij is gedoopt op 21-11-1679 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Gerrit is overleden.

Notitie bij Gerrit: GeneaNet // Hans Post // noemt zich later Ubbelschoten naar de boerderij waar hij opgroeide
GeneaNet // Anita Huppelschoten // alias Uppelschoten

Gerrit trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 15-05-1705 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Wilhelmina (Willemtje) Bessels. Willemtje is een dochter van Bessel Gerrits en Arisje Jansen. Willemtje is overleden omstreeks 1741 in (ná 1741) [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Kinderen van Gerrit en Willemtje:


1 Basilius Ubbelschoten, geboren omstreeks 1708 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 15.

2 Bartholomeus (Bart) Uppelschoten, geboren omstreeks 1711 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 16.

3 Henrici Gerritse Uppelschoten, geboren omstreeks 1713. Volgt 17.

4 Beatrix Uppelschoten, geboren omstreeks 1718. Volgt 18.

5 Cornelius Post, geboren omstreeks 1720 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 01-11-1720 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


8 Barbara Hendrikse Post is geboren op 10-02-1682 [bron: GeneaNet // Hans Post], dochter van Heijnderik Teunisz Post (zie 4) en Japie Lammers. Zij is gedoopt op 12-02-1682 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Barbara is overleden, 71 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post]. Zij is begraven op 09-02-1754 [bron: GeneaNet // Hans Post].

Notitie bij Barbara: GeneaNet // Anita Huppelschoten; voor Barbara, alias Barbara Uppelschoten

Barbara trouwde, 51 jaar oud, op 19-05-1733 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post] met Lubbert Claasen. Lubbert is overleden omstreeks 1753 [bron: GeneaNet // Hans Post].


9 Aleida Hendrikse Post is geboren omstreeks 1685 [bron: GeneaNet // Hans Post], dochter van Heijnderik Teunisz Post (zie 4) en Japie Lammers. Zij is gedoopt op 10-12-1685 in Amersfoort, prov.Utrecht, Neerland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Aleida is overleden op 02-12-1767 in Amersfoort, prov.Utrcht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post].

Notitie bij Aleida: GeneaNet // Anita Huppelschoten; alias Post/Uppelschoten

Aleida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 02-12-1710 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post] met Jan Jansen Oudbeeck. Jan is overleden op 08-01-1748 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.


10 Teunis Jacobs (Japix / Jaspixen) (Post) is geboren omstreeks 1670 in (Omgeving Soest), prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Jacob Teunisz. Post (zie 5) en NNdeNN.

Japix / Jaspixen is overleden omstreeks 1706 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: gen. fam. Post // terugber. Huwelijk]. Hij is begraven op 24-05-1706 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv.nl // Van den Hurk // site Speelt].


Notitie bij Japix / Jaspixen: Oudst bekende voorvader van de Gooise familie Post (Teunis Jacobs circa 1670)
Geboortejaar is geschat (circa 1670)

Zijn roepnaam was, (Japix, Jaspixen of Jabiksen) de naam Post wordt in deze contreien pas bij hun kinderen gebruikelijk, hoewel het uit het Stichtse ook waarschijnlijk de familienaam Post aan Teunis Jacobs verbonden was. maar in het dagelijkse leven werd vooral het patroniem gebruikt (Teunis Jacobs - Teunis van Jacob)

Voor overlijdenTeunis Jacobs geeft Stamboom ngv.nl het jaar 1716, dit is niet juist Beijtje Jans was in 1706 al weduwe.

Het niet erfgooier zijn van de famile Post komt eenvoudig door het feit dat Teunis Jacobs uit het Utrechtse afkomstig was (hij kwam circa 1690 naar Bussum) en kon om die reden niet op de erfgooierslijst geplaatst kon worden.

Teunis en Beijtie woonden wel in Bussum, daar waar al hun kinderen werden geboren, toen Teunis overleed in 1706 was de familie niet geheel onbemiddeld. Dat blijkt uit latere stukken.


Heeft de familie altijd in de boerderij gewoond welke zowel in -Die van Lage Bussum- en andere geschiedenisboekjes vermeld is?. 1. Het huis met erve dat de beide zoons erfden was de boerenbedoening van Teunis Jacobs en werd tijdelijk bewoond door de weduwe Jannitje Willems.

Beijtie Jans de echtgenote van Teunis hield dat tot aan haar overlijden in bezit. Zij is na het overlijden van Teunis zelfs nog hertrouwd, (bron: Marianne Aartsen) maar ook dit huwelijk mocht niet lang duren haar tweede echtgenoot
Jan Teunsz. (wonende te Oud Bussem) overleed omstreeks 1713.
Vermoedelijk is Beijtje tijdelijk met haar nog jonge kinderen tijdelijk verhuisd naar Oud Bussem (onder het gerecht van Huizen) waar haar tweede man Jan Teunisz. vandaan kwam.


Dit blijkt uit het feit dat uit de nalatenschap van Jan Teunisz. (tweede man van Beijtje) grond werd geërfd.

Waarover voor de minderjarige kinderen van Teunis en Beijtje voogden werden aangesteld. (geregt gemeente Huizen)

2. Haar zoon Rutger Post gehuwd met Jannetje Jans Spelt boerde verder in zijn vaders bedoening, met moeder in huis tot aan haar overlijden in 1742.

Hij werd opgevolgd

3. door zijn zoon Gerardus Rutte (Gerrit) Post, (1733-1766)

4. daarna door diens weduwe Geertje de Haar voor de 2e maal gehuwd met Claas Majoor en later door haar zoon (Ruts kleinzoon) Rudolfus Gerritse (Roelof) Post. (1763-1840)

Welke weer opgevolgd werd

5. door zijn zoon Johannes (Jan) Post (1786-1866) gehuwd met Maria Raven. Om uiteindelijk uit te komen op diens zoon,

6. Hermanus Post (1827-1895) gehuwd met Diena Brandhof. (bewoner boerderij, maar niet als boer).

7. Diena Brandhof bleef na het overlijden van haar man Hermanus tot aan de brand in 1898, met haar nog toen nog ongehuwde zoon Johannes (Jan) Post in het huis wonen.


(als men de geschiedenis goed analiseert werd er door de Posten al niet meer geboerd sinds 1860 de grond bij de boerderij werd rond die datum verkocht aan Jacob Majoor toen eigenaar van de Rozenboom en toen al een groot gedeelte tussen de Herenstraat en de Veldweg het grootste gedeelte van dit alles verkocht hij in 1878 als bouwterrein voor het hierop te bouwen Mariënburg)


Hermanus hield wel het huis (boerderij) in eigendom en bleef er met zijn gezin wonen, Hij koos voor een ander beroep, werd waarschijnlijk slager.(misschien liet hij op zijn grond tot dat de verkoop daarvan rond was wat vetweiders grazen).

Die van Lage Bussum- door J.V.M. Out bldz 77 auquarel van A.J.Klinkhamer gedateerd
1859, Spiegelstraat gezien vanaf de Herenstraat met de boerderijen van Post en van Van den Berg. (in de driehoek Herenstraat, Spiegelstraat, Meentweg)

In het boekje -In Bussum kan alles...- dezelfde foto, maar dan in spiegelbeeld (foutje) met daarbij de tekst dat in de driehoek Herenstraat, Spiegelstraat, Meentweg drie boerderijen stonden ze werden bewoond door Van den Berg, Post en Huisman, de achterste die van Van den Berg ging op 10 juni 1898 in vlammen op. en gelijktijdig nam het de boerderij van Post in deze brand mee, deze werd toen nog bewoond door Diena Brandhof de weduwe van Hermanus Post (1827-1895).

In het laatst aangehaalde boekje werd er nog bij vermeld dat door de akkers rechts van deze boerderijen veertien jaar na deze aquarel werd gemaakt, de spoorlijn werd getrokken waardoor de achterbuurt zoals dat gedeelte van Bussum heette nog meer van het dorp afgelegen raakte.

Een verkeerd begrepen berip is dat de achterbuurt van Bussum alleen het stukje in de voorbeschreven driehoek was. alle gronden van Bussum ten westen van de scheidingslijn die de spoorweg later maakte was de zg Achterbuurt (achteraf gelegen, niet in de betekenis die we nu aan een achterbuurt geven) het liep tot aan de grens wat nu de Hilversumse Meent is.

De Spieghel werd gevormd bij de grens met Naarden (nu Zwarte Weg) op elkaar gelijkende gronden aar weerzijden van die weg vandaar de naam spiegel)

Dat deze naam later gegeven is aan de de villawijk -Het Spieghel- n.a.v. de voorgaande naam is nogal logies
Een villabewoner kon moeilijk zeggen ik woon in de Achterbuurt van Bussum

Als we nu in hetzelfde boekje op bldz 16 de kadasterkaart van 1824 erbij nemen kunnen we precies de plaats bepalen waar deze drie boerderijen gestaan moeten hebben twee in de bewuste driehoek, een die van Huisman, aan de andere zijde van de Herenstraat.


Mijn mening is dat
de familie Post al vanaf 1694 op deze plek woonde Teunis en Beijtie daar hun boerderij hadden. Mede gezien door het erfgoed in 1742 van de broers Joannes en Rut Post. ook te zien in de kadasternummers 446. 447 en 448 (het laatste is dan het kadasternummer voor de in 1750 bekende Oragneboom in later tijden het meer bekende De Rozenboom)

De oudst bekende stamvader Teunis Jacobs kwam omsteeks 1690 uit het Utrechtse Soest (zijn zoon Joannes Teunissen (Jan) Post, eerste grote tapper in herberg -De Oragneboom- te Bussum, werd zelfs om zijn afkomst Jan van Soest genoemd).

Er kwamen wel Buurmeesters en Armenmeesters van Bussum in deze familie Post voor, maar de Posten hebben nooit op de erfgooierslijst gestaan.

Japix / Jaspixen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 31-12-1694 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post // Stamboom ngv.nl // van den Hurk] met Beijtie Jans Jonge, ongeveer 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-12-1694 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: /Stamboom ngv.nl]. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1706 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1706) [bron: weduwleven Beijtie Jans 1706)].

Notitie bij het huwelijk van Japix / Jaspixen en Beijtie: De kinderen van Teunis en Beijtie werden allen in Bussum geboren, waarvan de vijf eersten in Naarden werden gedoopt (RK) In het schuilkerkje van Naarden, dat in de Bussummerstraat stond.

Beijtie is geboren omstreeks 1675 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl // van den Hurk], dochter van Jan Jansz Jonge en NNdeNN. Beijtie is overleden op 09-07-1742 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1742 [bron: gen. fam. Post]. Zij is begraven op 12-07-1742 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv.nl // van den Hurk]. Beijtie trouwde later omstreeks 1708 [bron: Mail // Marianne Aartsen] met Jan Teunisz NN (±1680-±1713).

Notitie bij Beijtie: Het geboortejaar van Beijtie Jans is geschat (circa 1675)
terugberekening van de overlijdensdatum op 67 jarige leeftijd


er is geen vermelding wie de ouders waren van Beijtie Jans
We houden het patroniem aan
Jan voor haar vader en NNdeNN voor haar moeder


Kinderen van Japix / Jaspixen en Beijtie:


1 Jacob Teunissen Post, geboren omstreeks 1695 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 21-07-1695 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Jacob is overleden omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Jacob: Uit/Aan // de onverdeelde boedel van zijn vader heeft heeft hij nooit deelgehad. Beijtje Jans overleefde haar zoon Jacob Teunissen.
Jacob Teunnissen bleef ongehuwd

2 Clasie Teunis (Klaasje) Post, geboren omstreeks 1697 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 23-03-1697 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Klaasje: Claasje Teunis (Klaasje) Post bleef ongehuwd
Is wel bij verschillende nieuwkomende Posten doopgetuige geweest, de laatst bekende in 1846. Zij was toen 49 jaar oud.

3 Joannes Teunissen (Jan) Post, geboren omstreeks 1699 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

4 Gijsbert Teunissen Post, geboren omstreeks 1701 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 06-08-1701 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Gijsbert: Gijsbert Teunissen Post En Jacob Teunissen, worden nog wel genoemd in twee testamenten: die van Teumis Jacobsen van 1707 en in die van Geu Meijerden uit 1717
Vreemd dat als er nadien gesproken wordt, van diegene die erven dat het dan alleen over Joannes en Rut gesproken wordt. Waarschijnlijk was Gijsbert vóór 1742 overleden, tot nu toe onbekend.

5 Rutger Teunissen (Rut) Post, geboren omstreeks 1704 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

6 Antonius Post, geboren omstreeks 1706 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam.Post]. Hij is gedoopt op 28-03-1706 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Antonius is overleden omstreeks 1706 in (vóór 1707) Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1707 [bron: (Blijkt uit notarisstukken bij verërving T.J.Post)].

Notitie bij Antonius: Antonius werd bij en in de stukken der nalantenschap van Teunis Jacobs Post al niet meer genoemd
(waarschijnlijk is hij zeer jong overleden, overlijdensdatum nu bekend, 1 jaar) Daarbij komt dat zijn doop in Bussum (andere broers en zus allen in Naarden) er waarschijlijk op wijst, het een zg thuisdoop of nooddoop is geweest, dat gebeurde bij zeer zwakke kinderen


Mijn mening is dat het stuk rond de aanvraag van het erfgooierschap (dat afgewezen werd) meer verhalen zijn geschreven omdat men er bij navorsing interessante personen bij vond:

Zoals Rut Teunisse
(buurmeester van Bussum onder Naarden) en zijn broer Joannes Teunissen de eerste herbergier van de Orangeboom, naderhand, in de Franse tijd genaamd de Rozenboom, welke naam tot op heden toe is gebleven.

De zandwinning; het vervoer van dat zand per schuit, de zanderijsloten met helder grondwater en na dit alles, het onstaan van de vele blekerijen. Een goede verbinding over water om de was van en naar Amsterdam te vervoeren, (zoals nu bedrijven zich dicht bij Schiphol parkeren) een wáár stukje historie!


11 Hendrik Lammertzoon Post is geboren omstreeks 1701 [bron: GeneaNet // Hans Post], zoon van Lammert Hendriksz Post (zie 6) en C(or)nelia Huyges. Hendrik is overleden omstreeks 1779, ongeveer 78 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20-09-1725 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post] met Jannetje Hendriks Maessen, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Jannetje: GeneaNet // Hans Post // (bij dit huwelijk werd hun vier weken oude zoon geëcht )

Jannetje is geboren op 28-09-1700 [bron: GeneaNet // Hans Post].


Kind van Hendrik en Jannetje:


1 NN Post (Kind bij huwelijk geëcht), geboren op 31-08-1725. NN is overleden.


12 Huijg Lammertse Post is geboren omstreeks 1702 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post // FamilySearch], zoon van Lammert Hendriksz Post (zie 6) en C(or)nelia Huyges. Huijg is overleden op 27-12-1788 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 86 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post]. Huijg trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 26-10-1735 in Soest, prov Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // gezinsblad Huijg Lammertse] met Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 07-10-1735 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gezinsblad Huijg Lammertse].


Notitie bij het huwelijk van Huijg en Grietje: Noot bij relatie record van Huijg Lammertse Post en Grietje (Gertrudis) Everts
Huig Lambertse Post, jongeman, wonende in de vrijheid van Amersfoort, en Grietje Everts, jongedochter, wonende te Soest (EK 14/71)
De Regeerders der Stad Amersfoort beloven bij desen, dat indien Huygh Lambertse Post en Grietje Everts Echteluijden, metter woon vertrocken naar Soest, aldaar mochten komen
te overlijden en in levende lijven naalieten haar Dogter Cornelia, oud een jaar in de vrijheijd deser Stad gebooren, haar Ed.: achtbaare het selve kind buijten kosten en lasten van den Ed.: Gerechte van Soest voornoemt sullen doen alimenteren en onderhouden mits gaders dat sij de ouders neffens haarlieder vader en schoonvader Lambert Hendrik van Post ten allen tijden weder binnen dese stad off in desselfe vrijheijd sullen ontfangen.
Actum den 2e Juni 1738
Ter ordonnantie van deselve abs secreto S.v. Brinkesteijn


Grietje is geboren omstreeks 1705 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Grietje is overleden op 05-12-1779, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Grietje: GeneaNet // Hans Post // leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 74 jaar oud.


Kinderen van Huijg en Grietje:


1 Cornelia Post, geboren omstreeks 1737 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 25-05-1737 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelia is overleden omstreeks 1753 in (vóór 1754) Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1753 [bron: Genealogie Fulpen].

2 Johanna Post, geboren omstreeks 1738 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 04-10-1738 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

3 Everardus Post, geboren omstreeks 1740 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 21.

4 Wilhelmina Huijge Post, geboren omstreeks 1741 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 22.

5 Lammert Huigertse (Lambertus) Post, geboren in 1743 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 23.

6 Joannes Post, geboren omstreeks 1744 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 06-12-1744 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

7 Maria Huijgen Post, geboren omstreeks 1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 24.

8 Aleijdis Post, geboren omstreeks 1747 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 15-12-1747 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

9 Antonius (Teunis) Post, geboren omstreeks 1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 25.

10 Cornelis Post, geboren op 13-01-1752 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 26.

11 Cornelia (Neelltje) Post, geboren omstreeks 1754 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 27.


13 Aleida (Aeltje) Post is geboren omstreeks 1702 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post], dochter van Lammert Hendriksz Post (zie 6) en C(or)nelia Huyges. Zij is gedoopt op 16-08-1705 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

Aeltje:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-07-1725 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post] met Lambert Greve. Lambert is overleden op 03-12-1736 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 10-10-1738 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post] met Dirk van Rijswiijk, ongeveer 29 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1709 in Elten, Pruisen (in 1945 opgeheven staat), Duitsland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Dirk is overleden op 15-04-1739 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud [bron: GeneaNet // Hans Post].


14 Bartholomeus Lammertsz (Bart) Post is geboren op 23-01-1710 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. Hans Post], zoon van Lammert Hendriksz Post (zie 6) en C(or)nelia Huyges.


Notitie bij Bart: oudste stamvader uit deze tak van Posten. in deze parenteel onder nr 58 vindt bij de familie De Ruijter een verbinding plaats tussen een tak van Gooise Posten en Posten uit de prov.Utrecht door het huwelijk van Adrianus Post zoon van Antonius Post (Gooise tak Posten) en Henrika Krijnen, huwelijk met Gerritje de Ruijter dochter van Arie de Ruijter en Maria Post (Utrechtse tak Posten).( in feite komen we er met deze parenteel achter dat er voor deze maar één tak bestaat).

In 1770 is Bart Lambertse Post,

(1) gehuwd met Jacoba Jans Vonk, pachter van de boerderij Roosendaal.


Hun dochter Cornelia Barten Post (geboren ca 1735) is op 25 november 1760 getrouwd met Hessel Cornelisse van Valkenhoef, boer op boerderij Valkenhoef.

Het is voor Hessel Comelisse zijn 3e huwelijk. Cornelia (Barts dochter) was hulp in de huishouding bij Hessel sinds het overlijden van zijn 2e vrouw Evertje Jans.


Beroep: veehouder [bron: GeneaNet // Hans Post]

Bart trouwde, 25 jaar oud, op 11-02-1735 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. Hans Post] met Jacoba Jans (Jans) Vonk.


Kinderen van Bart en Jans:


1 Cnelia Post, geboren op 02-07-1735 in Laagh Birk, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 28.

2 Joannes Barten (Jan) Post, geboren omstreeks 1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 29.

3 Geertruida Post, geboren op 25-08-1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

4 Johanna Post, geboren op 16-06-1741 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

5 Lambertus Post, geboren op 01-05-1744 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Lambertus is overleden omstreeks 1745 in (vóór 1747) Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

6 Lambertus Post, geboren op 14-01-1747 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

7 Hubertus (Huig) Post, geboren op 10-01-1751 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 30.


15 Basilius Ubelschoten is geboren omstreeks 1708 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten (zie 7) en Wilhelmina (Willemtje) Bessels. Hij is gedoopt op 15-03-1708 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Basilius is overleden op 12-11-1785 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

Basilius:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-10-1729 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Jannitje Willems Kuijper. Jannitje is overleden omstreeks 1759 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.

Notitie bij Jannitje: GeneaNet // Anita Huppelschoten / alias Keuper

(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 19-01-1760 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Ida van de Kortenijp (Snip). Ida is overleden op 20-07-1793 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.


Kinderen van Basilius en Jannitje:


1 Gerardus Uppelschoten, geboren op 31-05-1730 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Gerardus is overleden omstreeks 1760 in (vóór 1760), ongeveer 30 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

2 Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten, geboren omstreeks 1732 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 31.

3 Beatrix Uppelschoten, geboren omstreeks 1735 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zij is gedoopt op 12-05-1735 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Beatrix is overleden omstreeks 1736 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

4 Cornelis Uppelschoten, geboren omstreeks 1737 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 27-09-1737 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Cornelis is overleden omstreeks 1760 in (vóór1760), ongeveer 23 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

5 Bartholmeus Uppelschoten, geboren omstreeks 1740 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

6 Baatrix Ubbelschoten, geboren omstreeks 1743 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zij is gedoopt op 22-02-1743 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Kinderen van Basilius en Ida:


7 Johanna Huppelschoten, geboren omstreeks 1760. Zij is gedoopt op 06-11-1760 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.

8 Hendricus Huppelschoten, geboren omstreeks 1762 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 31-10-1762 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

9 Wilhelmus Huppelschoten, geboren omstreeks 1765 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 23-04-1765 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


16 Bartholomeus (Bart) Uppelschoten is geboren omstreeks 1711 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten (zie 7) en Wilhelmina (Willemtje) Bessels. Hij is gedoopt op 11-05-1711 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Bart trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-04-1734 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Maria Goossens.


17 Henrici Gerritse Uppelschoten is geboren omstreeks 1713 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten (zie 7) en Wilhelmina (Willemtje) Bessels.. Hij is gedoopt op 12-12-1713 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

Henrici: trouwde,

(1) ongeveer 25 jaar oud, op 30-03-1738 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Helena Albertsse van den Engelandt.

trouwde,

(2)ongeveer 28 jaar oud, op 10-04-1741 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Elsjen Helmus van den Schure.


18 Beatrix Uppelschoten is geboren omstreeks 1718, dochter van Gerard Hendriksen (Gerrit) Post / Uppelschoten (zie 7) en Wilhelmina (Willemtje) Bessels. Zij is gedoopt op 04-04-1718 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Beatrix trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-10-1740 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Franciscus van den Boom.


19 Joannes Teunissen (Jan) Post is geboren omstreeks 1699 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Teunis Jacobs (Japix / Jaspixen) (Post) (zie 10) en Beijtie Jans Jonge. Hij is gedoopt op 07-04-1699 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam.Post]. Jan is overleden omstreeks 1768 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 69 jaar oud.


Notitie bij Jan: Joannes Teunissen Post en Rut Teunissen Post bezaten in 1743 (het jaar dat de boedelscheiding van hun vader Teunis Jacobs plaatsvond) ieder een half camp bouwland waarop vlgs het verpondingskohier belasting (een soort onroerende-zaken-belasting) werd geheven.

Joannes Teunissen bezat tevens (waarschijnlijk uit de nalatenschap van vader Teunis Jacobs of Beijtie Jans, dezer tijd een huis in Bussum. Dit werd later overgenomen door Rut Teunissen Post)

(1743 is mogelijk het jaar dat de boedel van Teunis Jacobs verdeeld werd).

Jan Post die als bijnaam Jan van Soest had, (omdat de familie Post uit de omgeving van Soest afkomstig was) hij werd in sommige stukken bij die naam Jan van Soest genoemd.

In het boek -DIE LAGE VAN BUSSUM- schrijft de auteur J. V. M. Out over de bekende herberg -De Rozenboom- te Bussum dat deze voor de Franse tijd -DE ORAGNEBOOM- heette. Daarvan zijn zg akten van admissie bewaard gebleven en uit de akten (van admissie) kan precies worden nagegaaan wie er in de 18e eeuw herbergier in -De Oragneboom- was.

Joannes Teunissen(Jan) Post (broer van Rutger Teunissen (Rut) Post) is de eerste herbergier (1750) die we tegenkomen. Hij overlijdt in 1768 en zijn weduwe Matje Willems krijgt dan de akte om de zaak voort te zetten. In haar periode is ook nog tot 1785 haar schoonzoon Cornelis Ebben een aantal jaren de tapper in de Orangeboom geweest. (bron: Nel Krijnen-Van Gog)

In 1785 neemt Cornelis van Voorthuijzen de zaak over.


Nog iets werkelijker; uit: Die van Lage Bussum door J.V.Out) Joannes (Jan Post overlijdt in 1768 en zijn weduwe Matje Willems krijgt de akte om de zaak voor te zetten. In 1785 neemt Cornelis van Voorthuizen de zaak over.

Herbergier Cornelis van Voorthuijzen geeft in 1792 geeft hij de tapkraan over aan Willem Kraan (opmerkelijke naam voor een tapper) Willem Kraan overlijdt 3 jaar nadien en zijn vrouw Anna Schoon, zette in 1795 de zaak voort.

Zij maakte de Franse tijd mee en verandert om moeilijkheden te voorkomen de naam Orangeboom van de herberg in De Rozenboom. welke tot heden toe nog geldend is.

Hierna, dan we leven dan omstreeks 1806, werd Evert van Eijden herbergier van de Rozenboom dit zou hem wel niet voldoende opgeleverd hebben, want na verloop van tijd ging hij als boer verder. De herberg zou hij we aan zijn vrouw Matje Hagen hebben overgelaten. (mevr. Nel Krijnen-Van Gog)

Evert en Matje hadden het eigendom van 1806 tot 1826 (Matje overleed in 1826) maar door een langdurige behandeling van de boedelinventaris pas in 1829, werd Machiel van der Geer toen pas officieel herbergier. dat heeft maar enkele jaren geduurd 1829-1833 daarrna verkocht hij de Rozenboom aan Jacob Lambertzoon Majoor (1801-1881)

Alle herbergiers (eigenaars) van de Orangeboom / Rozenboom op een rijtje.

(Eigenaars): de Orangeboom / Rozenboom zou in eerste instantie eigendom zijn geweest van de Hilversummer Perk. Het werd verhuurd.

1750-1768 Jan Post

1768-1785 Matje Willems, de weduwe van Jan Post (en met de vergunning van Matje een aantal jaren haar schoonzoon Cornelis Ebben)

1785-1792 Cornelis Voorthuizen

1792-1795 Willem Kraan

1795 - 1806 Anna Schoon, de weduwe van Willem Kraan

Tot zover de geschiedenis vlgs “Die van Lage Bussum” door J.V.M. Out

1806 tot 1826 Evert van Eijden en zijn vrouw Matje Hagen

1826 tot 1833 Machiel van der Geer

1833 tot 1881 Jacob Lambertzoon Majoor


Daarna in zeer vergrote vorm voortgezet door familie van bovengenoemde J.L. Majoor.

Het boekje van de Historische Kring Bussum nr1 2008 (een zeer uitgebreid en goed onderbouwd artikel over de Rozenboom v/h Orangeboom, met prachtige platen en foto’s, van mvr. Nel Krijnen-Van Gog)

Er is een getekende plaat van de Rozenboom uit 1859 door J. van Raveswaay in het boekje -Die van Lage Bussum- door J.M.V.Out. De Rozenboom stelt dan niet veel meer voor dan een boerenhuisje, benedenhuis, met zadeldak, gedekt met pannen en daarnaast een schuur. Maar ja dat was 1859!! Gelagkamer met een zolder waar je kon slapen op een stroozak!

Er zijn uit die tijd reisverhalen, (A. Cramer in pelgrim der Nederlanden) Al belooft men de reizende man ook goed logies, is het er zeer slecht. Ratten en muizen dringen in het nachtelijke uur het stroo uit de matrassen weg, en schenke u geene rust. (even corrigeren het is wel in het jaar 1829 dat Cramer dit schreef). uit -In Bussum kan alles.....- In vijfentintig tot vijftig jaar kan er veel veranderen!!

Jacob Lambertzoon Majoor overleed in op 29-08-1881 op 80 jarige leeftijd. In de 48 jaar dat hij eigenaar was is de herberg uitgegroeid tot logement en koffiehuis, waarin een biljart niet ontbrak. De krant beschreef hem na zijn dood als: de nestor der gemeente Bussum. Wie kende in de streek Gooiland en daarbuiten de heer J.Majoor uit de Rozeboom niet. Wel werd hem het verwijt gemaakt, dat hij niet genoeg met de stroom des tijds meeging.

zijn zoon Cornelis Majoor maakte er als opvolger een gerenomeerd Hotel-Restaurant van.


Terug naar:
Joannes Teunisz (Jan) Post


Beroep: tapper / herbergier [bron: gen. fam. Post]

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-11-1726 [bron: gen. fam. Post] met Trijntje Jans, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1705. Trijntje is overleden omstreeks 1737 in (vóór 1738) te Bussum, ongeveer 32 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1738 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Matje Willems.

Notitie bij Matje: Geen data voor geboorte en huwelijk, tevens geen vermelding van ouders gevonden

Matje Willems is naar aller waarschijnlijkheid de zuster van Willempje Willems getrouwd met:
Hendrik Hendriksen de schoonvader van Elizabeth Ruttten Post dus deze Wilmpje Willems was de schoonmoeder van Zeijtje Post de moeder van haar man Hendrik Hendriksen (de Vries Van Zeil), beter bekend als Henrici Hendriksen.

(dit zijn geen zekerheden maar een makkelijk te maken conclusies in zo’n kleine gemeenschap)

Wel woonde in het huis van uit zijn vaderlijk erfdeel afkomstg (Teunis Jacobsen en Beijtje Jans)

(een seecker huis en erve, staande binnen de Lage Bussem met omtrent 5 schepel Bouwlandts daaraan, tegenwoordig bewoont door Jannetien Willems ) mogelijk waren bovengenoemde dochters Willems haar dochters.

Wel toevallig dat Jan Post trouwde met Matje Willems en in bovengenoemd huis ging wonen.

Er is nog een vergelijking met de familie Willems nl. die van Cornelis Post circa 1695 gehuwd met
Neeltje Willems (dit weer in een andere contekst van zijn geboorteplaats Soest) zie ook Joannes (Jan) Post alias: Jan van Soest


Kind van Jan en Matje:


1 Elisabeth (Lijsbeth) Post, geboren omstreeks 1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.


20 Rutger Teunissen (Rut) Post is geboren omstreeks 1704 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Teunis Jacobs (Japix / Jaspixen) (Post) (zie 10) en Beijtie Jans Jonge. Hij is gedoopt op 05-01-1704 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Rut is overleden op 09-05-1777 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: Stamboom ngv.nl // gen. Speelt / Spelt]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1777 [bron: imp + Naarden]. Hij is begraven op 12-05-1777 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv.nl // gen. Speelt / Spelt].


Notitie bij Rut: Op 22 oktober 1777 volgde een akte van scheiding van goederen tussen Marretje Jacobs en de kinderen Rut Teunissen Post.

(Zij: Rut Teunissen en Marretje Jacobs, waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd).

Rut Teunissen is in een bepaalde periode Buurmeester van Bussum onder Naarden geweest.

De Buurmeesters werd gekozen voor de periode van twee jaar, gekozen door de dorpsraad en voorgedragen aan de Schepenen van Naarden . Voor het eerste jaar Buurmeester en het tweede jaar Armenmeester.(niet zeker dat dit altijd klopte).

Na het eerste jaar volgde er de zelfde procedure en werd de nieuwe Buurmeester benoemd. Zo was er altijd een zittende en een vertrekkende Buurmeester.

Zo ook was er een komende en een vertrekkende Armenmeester, De zittende buurmeester hield de administratie bij ter verantwoording aan de Stad Naarden

Rut Teunissen was buurmeester van Bussum (onder Naarden) in: 1755, 1765 en 1768. (Lijst van buurmeesters: Die van lage Bussum)

Bij overlijden van Rut Teunissen Post werden als erfgenamen genoemd:

Ruts weduwe Marretje Jacobs, (met inbreng in/uit huwelijk op huwelijkse voorwaarden)

De erfgerechtigde kinderen:

Begga - Bijtje Post // gehuwd met Steven van den Brand
Teunis -Teunis Post // gehuwd met Machteld Hendriks Meijer (Meijerden)
Elizabeth -Sijtje Post // gehuwd met Hendrik Hendriks (Henrici de Vries Hendriks)
Lucia -Lijsbeth Post // gehuwd met Cornelis van Sijl
Cornelis -Cornelis Post // gehuwd met Emmetje Pieters Huysman
Gerardus Rutte (Gerrit) Post // De kinderen van de overleden Gerardus Rutte Post
en Elijsabeth Roelen van Stranden (bij deze: vertegenwoordigd door Claas Majoor haar 2e man)


Rut:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 13-05-1730 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl] met Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt, ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1730 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Stamboom ngv.nl // gen. bruid Jannetje Speelt // Jannetje Jans Spelt]. De scheiding werd geregistreerd op 14-10-1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-10-1747) [bron: Stamboom ngv .nl // weduwnaarschap Rut Teunissen Post 1754].


Notitie bij het huwelijk van Rut en Jannetje: In sommige stamreeksen, wordt Bijtje Post geplaatst als een kind van Rutger Teunissen Post en Marretje Jacobs.

Dit is volkomen onjuist. Deze Bijtje is niemand anders dan Begga Rutte (Bijtje) Post (1732) uit het eerste huwelijk van Rutger met Jannetje Jans (Willings) Spelt.

Rutger trouwde in 1754 Met Marretje Jacobs en Begga Rutte (Bijtje) Post is van (1732)

Dit is goed te herkennen aan de keren dat zij als doopgetuige e.d. Optrad.


Jannetje is geboren omstreeks 1700 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Jan Thönissen Spelt en Ariaentie Tijmense. Zij is gedoopt op 17-03-1700 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Jannetje is overleden omstreeks 1748 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1753 [bron: Speelt]. Zij is begraven op 30-10-1748 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].


Notitie bij Jannetje: Er is geen vermelding wie de ouders waren van Jannetje Jans Willings (Speelt): ofschoon....!! toch wel....!!
In een site van Stamboom nvg.nl wordt Jannetje Willings onder de naam van (Jannetje Speelt) in beeld gebracht. Daar Speelt een zeer zeldzame familienaam is, is dit onwaarschijnlijk.
Spelt, Spilt, Pelt, Speet of Speets zou waarschijnlijker zijn, zeker in ’t Gooi. (Speelt kan ook een bijnaam zijn)

Spilt / Spelt en Pelt zijn dan de meest waarschijnlijke namen, daar dit een zeer oude Gooise familienamen zijn.

Maar de gegevens bij Jannetje Speelt:
Gegevens van echtgenoot in dit record: Rut Teunissen Post kloppen!! (zoon van Teunis Jacobs en Beijtie Jans, ook!!)

Bij Nader onderzoek is wel degelijk gebleken dat de naam wel degelijk Spelt moet zijn Jan Tönissen Spelt en Ariaantje Tijmense zijn haar ouders.

De Ouders van
Jan Thönissen zijn weer: Jan Jans Spelt en Marij Jans Willing (Spelt en Willings) zijn dus de beide namen van Jannetjes grootouders.

Bovenstaande ouders Jan en Ariaantje waren in 1830 toen Jannetje huwde al overleden.

Dan werden er vaak de namen van de nog levende grootouders op de huw.akte vermeld.


(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 08-06-1754 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Marritje Jacobs, ongeveer 44 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-06-1754 in Naarden [bron: Computergenalogie ngv.nl]. De scheiding werd uitgesproken op 12-05-1777 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 12-05-1777) [bron: gen. fam. Post // overlijden Jannetje Jans (Willings) Spelt]. Marritje is geboren omstreeks 1710 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Marritje trouwde voorheen op 03-05-1733 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland met Jacob Geun Hol (ovl. ±1750). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1750 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1750) [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Marritje: Er is geen vermelding wie de ouders waren van Marritje Jacobs.

Als weduwe van Jacob Geuns Hol, bracht zij het nodige in in haar huwelijk met Rut Teunissen Post
al zij het op huwelijksvoorwaarden.


Kinderen van Rut en Jannetje:


1 Antonius Post, geboren omstreeks 1731 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 08-04-1731 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Antonius is overleden omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

2 Begga Rutten (Bijtje) Post, geboren omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

3 Gerardus Rutte (Gerrit) Post, geboren omstreeks 1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

4 Antonius Rutte (Teunis) Post, geboren omstreeks 1735 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

5 Nicolaus Post, geboren omstreeks 1736 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 02-09-1736 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden in 1737 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

6 Lucia Post, geboren omstreeks 1738 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

7 Nicolaus Post, geboren omstreeks 1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 04-01-1740 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden in 1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

8 Jacobus Post, geboren omstreeks 1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 10-05-1741 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

9 Elisabeth Post, geboren omstreeks 1742 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 16-10-1742 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Elisabeth is overleden omstreeks 1743 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

10 Elizabeth (Zeijtje) Post, geboren omstreeks 1744 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

11 Cornelis Post, geboren omstreeks 1746 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

12 Nicolaus Post, geboren in 1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam.Post]. Hij is gedoopt op 12-10-1747 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden op 10-11-1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1747 [bron: familiegenealogie].


21 Everardus Post is geboren op de Lage Birk in de vrijheid van Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, op 20 januari 1740 zoon van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Hij is gedoopt op 20-01-1740 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Everardus is overleden op 19-03-1796 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud.


Notitie bij Everardus: Er is een site op internet: Evert Post van de Lage Birk en zijn nakomelingen
Hierin wordt vermeld
dat hij en zijn twee broers rond 1778 vestigen zich in Velsen drie broers Post uit Soest. De oudste, Evert, wordt het eerst genoemd als hij trouwt in 1778. en trouwt voor de tweede keer in 1789. De tweede Jan (Johannes) komt slechts sporadisch in de annalen voor en is mogelijk later weer naar Soest teruggekeerd, maar wel in Velsen in 1806 overleden. De jongste, Cornel(i)us, huwt een jaar later in 1779 en wordt de stamvader van een grote generatie Post (o.a. Heerenduinweg en in Driehuis/Santpoort) en Hamers (langs twee kanten) in Velsen.


Everardus trouwde,

(1) ongeveer 38 jaar oud voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis op 08-11-1778 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland met Anna Geertruij Melens, ook wel geschreven Mellens, geboren in Steenwijk, Overijssel, Nederland. Anna is overleden op 17-04-1882 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, dr van NN.[bron: Stamboom Post/Hamers]


(2) trouwde 49 jaar oud, voor schout en schepenen te Velsen en RK te Driehuis, Noord-Holland, Nederland op 23-08--1789 [bron: Stamboom Post/Hamers] met Aagje Klaase Neuteboom, ongeveer 44 jaar oud. Aagje is geboren omstreeks 1755. Aagje is overleden omstreeks 1819, ongeveer 64 jaar oud.


Kind van Evert en Anna:


1 Margarita (Grietje) Post, geboren omstreeks 1782, te Driehuis, Noord-Holland, Nederland en aldaar gedoopt op 03-04-1782 (RK) (peter en meter waren oom Cornelis Post en tante Neeltje Post, beiden weer broer en zus)[bron: Stamboom Post/Hamers]


Kinderen van Everardus en Aagje:


2 Clasina Evertje (Claasje) Post, geboren omstreeks 1791 in Tolsduin, Zij is gedoopt op 07-01-1791 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Claasje is overleden omstreeks 1821 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. [bron: Stamboom Post/Hamers]

3 Cornelia (Neeltje) Post, geboren op 24-08-1794 in Op den Blink. Zij is gedoopt op 03-10-1794 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Neeltje is overleden op 26-02-1864 in Veenhuizen, 69 jaar oud. [bron: Stamboom Post/Hamers] Volgt 21a. (ingelast)


21a (Ingelast) Cornelia (Neeltje) Post is geboren op 24 -08- 1794 in Op de Blink, Tolsduin, Noord-Holland, Nederland, overleden in het tweede gesticht te Veenhuizen op 26-02-1862.

Beroep: koloniste (van14-09-1823 tot 29-05-1847 in Willemsoord, van 29-05-1847 tot 26-02-1862 in Veenhuizen. Cornelia had uit 2 buitenechtelijke relaties met (Simen Lokerman en Pieter van der Hulst) : 6 kinderen.


22 Wilhelmina Huijge Post is geboren omstreeks 1741 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Zij is gedoopt op 25-09-1741 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen // FamilySearch]. Wilhelmina is overleden op 07-11-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Wilhelmina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 26-06-1770 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Jan Joosten van den Berg, ongeveer 43 jaar oud, nadat zij op 07-06-1770 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-06-1770 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Jan is geboren omstreeks 1727 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joost Jansen van den Berg en Oetje Jansen. Hij is gedoopt op 20-11-1727 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].


Kinderen van Wilhelmina en Jan:


1 Johanna van den Berg, geboren omstreeks 1774 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 10-05-1774 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

2 Barbara van den Berg, geboren omstreeks 1776 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 26-05-1776 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

3 Gerrit van den Berg, geboren omstreeks 1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 21-01-1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

4 Oeda (Oetje) van den Berg, geboren omstreeks 1779 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 23-01-1779 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

5 Grietje van den Berg, geboren omstreeks 1780 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 02-11-1780 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

6 Antonius van den Berg, geboren omstreeks 1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 18-02-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. Vfulpen].


23 Lammert Huigertse (Lambertus) Post is geboren in 1743 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Hij is gedoopt op 25-03-1743 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Lambertus is overleden op 28-04-1809 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 65 of 66 jaar oud. Lambertus:

(1) trouwde, 16 of 17 jaar oud, op 19-03-1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // geboortedatum // veranderd naar gegevens FamilySearch] met Hendrikje Hannisse Kok, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 15-02-1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Hendrikje is geboren omstreeks 1737 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hannes Hendrikse Cok en Hendrijntje Janse. Zij is gedoopt op 25-04-1737 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Hendrikje is overleden omstreeks 1780 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.

(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 18-07-1781 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk // wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen] met Niesje Corsse de Bruijn, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 29-06-1781 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-07-1781 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Niesje is geboren omstreeks 1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Cors Jansz de Bruijn en Rijkje (Rickie) Cornelis. Niesje is overleden op 02-05-1809 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 49 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1809 [bron: gen. VFulpen].


Kinderen van Lambertus en Hendrikje:


1 Hendrika Post, geboren omstreeks 1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 15-05-1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Hendrika is overleden omstreeks 1761 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1761 [bron: Genealogie Fulpen].

2 Hendrijntje Post, geboren omstreeks 1761 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 02-11-1761 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

3 Jannitje Post, geboren omstreeks 1763 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 17-11-1763 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Jannitje is overleden omstreeks 1769 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1769 [bron: Genealogie Fulpen].

4 Joannes Post, geboren omstreeks 1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 23-03-1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Joannes is overleden omstreeks 1766 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1766 [bron: Genealogie Fulpen].

5 Hannes Post, geboren omstreeks 1766 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 06-04-1766 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Hannes is overleden omstreeks 1768 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1778 [bron: Genealogie Fulpen].

6 Hannes Post, geboren omstreeks 1768 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 39.

7 Johanna Post, geboren omstreeks 1769 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 07-06-1769 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

8 Hugo (Huig) Post, geboren omstreeks 1771 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 20-09-1771 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Huig is overleden op 25-12-1811 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1811 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 421; N 15 // Het Utrechts Archief].

9 Arnoldus Post, geboren omstreeks 1773 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 15-03-1773 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

10 Grietje Post, geboren omstreeks 1774 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 20-02-1774 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Grietje is overleden omstreeks 1776 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1776 [bron: Genealogie Fulpen].

11 Cornelia Post, geboren omstreeks 1775 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 22-03-1775 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelia is overleden omstreeks 1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1778 [bron: Genealogie Fulpen].

12 Grietje Post, geboren omstreeks 1776 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 14-11-1776 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

13 Cornelia Post, geboren omstreeks 1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 28-07-1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

14 Antonius Post, geboren omstreeks 1779 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 01-09-1779 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. Vfulpen].


Kinderen van Lambertus en Niesje:


15 Christianus (Cors) Post, geboren omstreeks 1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 12-06-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cors is overleden omstreeks 1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1783 [bron: Genealogie van Fulpen].

16 Cors Post, geboren omstreeks 1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 06-05-1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cors is overleden omstreeks 1785 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1785 [bron: Genealogie van Fulpen].

17 Antonius Post, geboren omstreeks 1784 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 19-05-1784 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Antonius is overleden omstreeks 1788 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1788.

18 Cors Post, geboren omstreeks 1785 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 03-09-1785 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

19 Hendrika (Rijkje) Post, geboren omstreeks 1786 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 40.

20 Antonius Post, geboren omstreeks 1788 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 25-02-1788 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

21 Neeltje Post, geboren omstreeks 1789 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 16-01-1789 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

22 Maria Post, geboren omstreeks 1791 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 41.


24 Maria Huijgen Post is geboren omstreeks 1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Zij is gedoopt op 15-03-1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Maria is overleden op 08-09-1786 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 18-11-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Thijmen van Zijl, ongeveer 36 jaar oud, nadat zij op 01-11-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-11-1782 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. De scheiding werd geregistreerd op 08-09-1786 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door ovelijden echtgenote op 08-09-1786 te Soest) [bron: gen VFulpen // weduwnaarschap Thijmen van Zijl 1789]. Thijmen is geboren omstreeks 1746 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland [bron: Parenteel Schothorst], zoon van Alexander Barten van Zijl en Jannetje Fransen Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan omstreeks 1746 [bron: Genealogie Fulpen]. Hij is gedoopt op 16-08-1746 in Hamersveld, prov. Utrecht, Nederland [bron: Parenteel Schothorst]. Thijmen is overleden op 06-09-1807 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud. Thijmen trouwde later op 10-02-1789 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Aaltje van Doorn (geb. ±1742).25 Antonius (Teunis) Post is geboren omstreeks 1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Hij is gedoopt op 11-09-1949 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

Teunis trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1799 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Wolburgis Peterse (Burgje) Kuijer, ongeveer 43 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-01-1799 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. Vulpen]. Burgje is geboren omstreeks 1756 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Aartsz Kuijer en Gerarda Teunisse Voskuijl. Zij is gedoopt op 15-05-1756 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland. Burgje is overleden op 26-12-1842 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 86 jaar oud [bron: gen. VFulpen // aantekenig van overlijden Wolburgis Peterse (Burgje) Kuijer]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1842. Burgje is weduwe van Gijsbertus Teunisse (Gijs) Brouwer (1748-1795), met wie zij trouwde omstreeks 1780 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk // wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen].


Kind van Teunis en Burgje:


1 Jan Post, geboren omstreeks 1801 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 42.


26 Cornelis Post is geboren op 13-01-1752 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg.

(Cornelis was peter bij de doop van Margaritha (Grietje) Post geboren en gedoopt op 03-04-1782 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. dochter van zijn broer Evert en zijn schoonzuster Anna).

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1778 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hamers / Post Velsen] met Trijntje Janse Donker, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1757 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antony Donker en Cathrina NN.


Kinderen van Cornelis en Trijntje:


1 Margaretha Post, geboren op 30-09-1779 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hamers Post, Velsen].

2 Cornelius Post, geboren op 15-04-1781 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

3 Johannes (Jan) Post, geboren op 21-10-1782 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.

4 Antonius Post, geboren op 05-03-1784 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hamers Post, Velsen]. Antonius is overleden op 03-09-1806 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, 22 jaar oud [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

5 Maria Post, geboren op 04-08-1785 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland.[bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

6 Hugo Post, geboren op 06-02-1787 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Hugo is overleden op 20-03-1788 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud. [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

7 Cornelia Post, geboren op 17-03-1789 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 15-12-1789 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud. [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

8 Hugo (Huig) Post, geboren op 17-08-1791 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

9 Maria Post, geboren op 30-12-1792 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].

10 Corneia Post, geboren op 23-08-1794 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland. [bron: Genealogie Hamers / Post, Velsen].


27 Cornelia (Neeltje) Post is geboren omstreeks 1754 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Huijg Lammertse Post (zie 12) en Geertrudis (Grietje) Evertse Schapenburg. Zij is gedoopt op 15-06-1754 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

(Neeltje was meter bij de doop van Margaritha (Grietje) Post geboren en gedoopt op 03-04-1782 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. dochter van haar broer Evert en haar schoonzuster Anna).

Cornelia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1782 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: internet-site genealogie] met Dirk Barendse Kuijper, nadat zij op 12-04-1782 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: internet-site genealogie].


28 Cnelia Post is geboren op 02-07-1735 in Laagh Birk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post], dochter van Bartholomeus Lammertsz (Bart) Post (zie 14) en Jacoba Jans (Jans) Vonk. [bron:GeneaNet // Hans Post] Gehuwd op 25 november 1760 met Hessel Cornelisse Valkenhoef (dit was zijn derde huwelijk, zij was zijn dienstmeid)

Boerderij Valkenhoef was een verpachte hoeve en dan eigendom van Hendrik Musman te Amersfoort. Op 2 oktober 1763 wordt de boerderij verkocht aan de heer Oudendoelen en verlaat Hessel, die dan net voor de vierde keer in het huwelijk treedt de boerderij en vertrekt naar Ter Eem.
Cornelia Barten Post (de vader van Cornelia was pachter van boerderij Roosendaal!)

Cnelia trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1760 [bron: GeneaNet // Hans Post] met Hessel Cornelisse van Valkenhoef, 38 jaar oud. Hessel is geboren op 05-09-1722 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: internet // Familie van Valkenhoef], zoon van Cornelis Jansen en Maria Hesselse. Hessel is overleden op 23-01-1809 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 86 jaar oud [bron: internet // Familie van Valkenhoef]. Hessel trouwde voorheen op 03-02-1750 [bron: internet // Familie van Valkenhoef] met Geertje Cnelis. Hessel trouwde voorheen omstreeks 1753 [bron: internet ; familie Valkenhoef] met Evertje Jans. Hessel trouwde later omstreeks 1763 [bron: internet ; familie Valkenhoef] met Evertje Jordens (ovl. ±1806).

Notitie bij Hessel: Hessel is op 5 september 1722 geboren te Hoogland, vermoedelijk op de boerderij "De Duist" te Zevenhuizen als zoon van Comelis Jansen en Maria Hesselse. Hessel trouwde op 3 februari 1750 met Geert je Cnelis. Geertje was weduwe van Rijk Dirksen van Dorrestijn en was boerin op de boerderij Valkenhoef te Hoogland. Hessel was daar knecht en door dit huwelijk werd hij boer op Valkenhoef en komt de naam Valkenhoef als familienaam in gebruik.
GeneaNet // Hans Post // Gehuwd op 25 november 1760 met Cnelia Post (dit was zijn derde huwelijk, zij was zijn dienstmeid )


29 Joannes Barten (Jan) Post is geboren omstreeks 1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen.VFulpen], zoon van Bartholomeus Lammertsz (Bart) Post (zie 14) en Jacoba Jans (Jans) Vonk. Hij is gedoopt op 26-07-1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen.VFulpen]. Jan is overleden op 20-03-1819 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1819 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481; I 355; N 9 // Het Utrechts Archief]. Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 04-11-1765 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. Hans Post] met Hendrikje (Heintje / Hendrien) Teunissen Vuijken, 24 jaar oud. Heintje / Hendrien is geboren op 12-12-1740 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. Hans Post]. Heintje / Hendrien is overleden op 04-05-1804 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 63 jaar oud [bron: GeneaNet // gen. Hans Post].


Kinderen van Jan en Heintje / Hendrien:


1 Geertruy Post, geboren op 11-11-1765 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Geertruy is overleden omstreeks 1768 in (vóór1770) Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud. [bron: GeneaNet // Hans Post]

2 Wigbartus (Bart/Barend) Post, geboren omstreeks 1766 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.

3 Teunis Janse Post, geboren op 15-?-1768 in Eemnes. Teunis is overleden op 08-12-1829 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 60 of 61 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1829 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1043; N 51 // het Utrechts Archief].

4 Geertruy Post, geboren op 01-10-1769 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

5 Jan Post, geboren op 21-01-1771 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hij is gedoopt op 21-01-1771 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Jan is overleden op 25-10-1826 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 55 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1826 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 355; N 38 // Het Utrechts Archief].

6 Guert Post, geboren omstreeks 1773 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Hij is gedoopt op 15-01-1773 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post].

7 Gerrit Post, geboren op 01-03-1774.[bron: GeneaNet // Hans Post]

8 Jacob Barten Post, geboren in 1777 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 46.

9 Gerrit Post, geboren omstreeks 1778 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 20-10-1778 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Gerrit is overleden omstreeks 1812 in Rusland, ongeveer 34 jaar oud. [bron: GeneaNet // Hans Post]

Notitie bij Gerrit: GeneaNet // Hans Post // Overleden circa 1812 - in Rusland,,,, , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 34 jaar oud


30 Hubertus (Huig) Post is geboren op 10-01-1751 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. Hans Post], zoon van Bartholomeus Lammertsz (Bart) Post (zie 14) en Jacoba Jans (Jans) Vonk. Huig is overleden op 23-06-1819 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 68 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1819 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481; I 355; N 17 // Het Utrechts Archief]. Huig trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1795 [bron: GeneaNet // gen. Hans Post] met Trijntje Gerritze van Hamersveld.


Kind van Huig en Trijntje:


1 Jannetje Post, geboren omstreeks 1797 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 47.


31 Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten is geboren omstreeks 1732 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Basilius Ubelschoten (zie 15) en Jannitje Willems Kuijper. Hij is gedoopt op 11-08-1732 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Willem is overleden op 12-03-1783 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Notitie bij Willem: Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) Willem Ubbelschoten 1732-1783 Gehuwd op 4 mei 1762, Hoogland, met Jannitje Teunisse van de Voorst 1740-1806 en hun kinderen: wiewaswie // alias; Willem Wesse Post.


Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 04-05-1762 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Jannetje Teunisse van de Voorst, ongeveer 22 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1740 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Teunis Jansen van de Voorst en Annitje Dirkse Weltevreden. Zij is gedoopt op 31-05-1740 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Jannetje is overleden op 06-10-1806 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zij is begraven op 13-10-1806 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Kinderen van Willem en Jannetje:


1 Anthonius Uppelschoten, geboren omstreeks 1763 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 02-02-1763 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

2 Joannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1765. Volgt 48.

3 Wessel Uppelschoten, geboren omstreeks 1766. Volgt 49.

4 Dirk Uppelschoten, geboren omstreeks 1776 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 50.

5 Cornelis Uppelschoten, geboren omstreeks 1779 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 51.


32 Elisabeth (Lijsbeth) Post is geboren omstreeks 1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Nel Krijnen-Van Gog], dochter van Joannes Teunissen (Jan) Post (zie 19) en Matje Willems. Zij is gedoopt op 23-06-1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Nel Krijnen-Van Gog].

Notitie bij Lijsbeth: gen. Hilversumse en Gooise families // alias Post // Lijsbeth Janse

Lijsbeth trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 18-04-1771 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Nel van Gog] met Teunis Cornelisz Ebben, ongeveer 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-04-1771 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families]. Teunis is geboren omstreeks 1740 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Ebben en NNdeNN.

Beroep: herbergier / kastelein in de Orangeboom te Bussum [bron: Nel Krijnen-Van Gog]


33 Begga Rutten (Bijtje) Post is geboren omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Zij is gedoopt op 02-05-1732 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Bijtje: Gen. familie Post // het huwelijk van Begga (Bijtje) Post en Steven van den Brand kende 15 kinderen

Bijtje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1752 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem. fam. Post] met Steven Jans van den Brand, ongeveer 28 jaar oud. Steven is geboren omstreeks 1724 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Jan Stevens Brand en Wijcke Elberts. Hij is gedoopt op 11-03-1724 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

Notitie bij Steven: 1.Steven van den Brant staat in de notaris-stuken voor de nalatenschap van Rut Teunissen Post als echtgenoot vermeld van Begga (Bijtje) Post. 2e kind van Rut Teunisse Post en Jannetje Jans.

Notitie 2:
op de lijst van afzanding in de zanderij van Bastiaan Colbert (nabij "Oud Bussem"
stonden 10 zandschepen ingeschreven. Onder de schippers kwamen minstens drie Bussummers voor nl. Gerrit Boot; Hendrik Hendrikse (Henrici de Vries Hendriks) getrouwd met Elizabeth (Sijtje) Post; Steven van den Brand gertouwd met Bega (Bijtje) Post.

Notitie 3:
Cornelis Brant, waarschijnlijk de zoon van Steven, koopt in 1784 van Cornelis Post de helft van een pontschip.


Beroep van Steven Brand:
Zandschipper [bron: gen. fam. Post]


Notitie 4: Er bestaat een gericht vermoeden dat de schepen of schuiten zg. zandponten waarop Steven van den Brand en Henrici Hendriksen (de Vries van Zeijl) hun beroep op uitoefende gefinancierd waren door hun schoonvader Rut Teunissen Post, daar deze terug moesten in zijn te verdelen boedel. Zodoende de verdeling per halve zandpont.


Kinderen van Bijtje en Steven:


1 Jan Stephese Brand, geboren omstreeks 1753 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 23-10-1753 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

2 Jacobus Stephese Brand, geboren omstreeks 1753 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 03-05-1755 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

3 Jannitje Stephese Brand, geboren omstreeks 1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 23-12-1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

4 Japik Stephese Brand, geboren omstreeks 1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 03-08-1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

5 Cornelis Stephese Brand, geboren omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 03-12-1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

Notitie bij Cornelis: Cornelis Stephense Brand is waarschijnlijk diegene die in 1784 de halve zandpont van Cornelius Post overneemt. ofwel koopt voor fl 800,--.

6 Joanna Stephese Brand, geboren omstreeks 1761 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 26-02-1761 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

7 Joanna Stephese Brand, geboren omstreeks 1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 27-11-1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

8 Gerardus Stephese Brand, geboren omstreeks 1764 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

9 Winanda Stephense Brand, geboren omstreeks 1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 29-12-1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

10 Gijsbertus Stephense Brand, geboren omstreeks 1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 15-07-1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

11 Rutgherus Stephense Brand, geboren omstreeks 1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 16-06-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

12 Rutgherus Stephense Brand, geboren omstreeks 1771 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 05-07-1771 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

13 Rutgherus Stephense Brand, geboren omstreeks 1773 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 12-02-1773 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

14 Rutgherus Stephense Brand, geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 27-07-1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Rutgherus is overleden omstreeks 1775 in (vóór 1776) Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud. [bron: stamboom Bert de Beer].

15 Rutgherus Stephense Brand, geboren omstreeks 1776 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.


34 Gerardus Rutte (Gerrit) Post is geboren omstreeks 1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Hij is gedoopt op 13-11-1733 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam.Post]. Gerrit is overleden op 10-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud [bron: gen. Koos Net Schouten]. Hij is begraven op 13-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten].


Notitie bij Gerrit:
Gerardus Rutte Post // was armenmeester mei 1763

de kinderen van Gerarardus Rutte Post en Elbertje van Stranden staan als erfgenamen genoemd voor hun deel in de nalatenschap van hun grootvader Rut Teunissse Post; 22-10-1777.


Bij de nalatenschap van zijn vader Rut Teunissen Post worden de belangen van zijn kinderen vertegenwoordigd door Claas Majoor de man uit het tweede huwelijk van Elijsabeth Roele van Stranden.

Gerrit trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-05-1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten] met Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 10-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 10-10-1763 te Bussum) [bron: weduwleven Elbertje van Stranden 1764]. Elbertje is geboren op 14-07-1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Rudolphus Elbertse (Roel) van Stranden en Elbertie Rijcken (Ebbetie) de Beer. Zij is gedoopt op 14-07-1733 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Elbertje is overleden op 01-12-1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout]. Elbertje trouwde later op 01-07-1764 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout] met Nicolaas Jansszen (Claas) Majoor (±1741-1814).


Notitie bij Elbertje: GeneaNet // Stamboom vanvroenhout; Elijsbeth trouwde in 1764 Claas Majoor waarbij zij nog eens zes kinderen kreeg, vandaar dat deze als gemachtigde voor haar kinderen uit haar eerste huwelijk optrad, bij de nalatenschap van hun grootvader Rut Teunissen Post.


Kinderen van Gerrit en Elbertje:


1 Joannes Post, geboren omstreeks 1757 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 05-03-1757 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

2 Elbertje Post, geboren omstreeks 1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 12-10-1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Elbertje is overleden omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

3 Joanna Post, geboren omstreeks 1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt in 06-1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

4 Elbertje Post, geboren omstreeks 1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 08-07-1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

5 Rudolfus Gerritse (Roelof) Post, geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.


35 Antonius Rutte (Teunis) Post is geboren omstreeks 1735 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv .nl], zoon van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Hij is gedoopt op 13-04-1735 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Stamboom ngv.nl]. Teunis is overleden omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: Stamboom ngv .nl]. Hij is begraven op 18-01-1802 in Laren NH, (Het Laarderhoogt) [bron: Stamboom ngv .nl].


Notitie bij Teunis:
Die van lage Bussum // Teunis Post komt in 1790 ook nog als flessiaan = (slijter in sterke drank = z.g. vergunninghouder) in de boeken van Bussum voor. Het gaat om een zaak over het ontduiken van de impost.

Op 17 februari 1791 komt het zelfs zover dat de stadsbode Lambert Bos hem de akte van admissie te ontnemen. Als de bode de akte niet zou krijgen zou deze Teunis moeten mededelen, dat hij niet langer gebruik mocht maken van de gegeven toestemming.


Hoe de zaak is afgelopen wordt niet vermeld.


Om de zaken in een juiste contex te zetten Joannes Teunissen Post herbergier in de Orangneboom en Matje Willems waren oom en tante van Teunis Rutte Post.

Dus Teunis Rutte was via hen van slijterijzaken op de hoogte.

In dezelfde zaak van impost ontduiking wordt Cornelis Voorthuijsen genoemd diegene die de Oragneboom in 1785 overnam. Door het betrekken van zijn dranken elders, weet hij de te betalen impost aan Naarden te ontduiken.

Beroep: schipper / flessiaan [gen. fam. Post]


Teunis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 30-05-1756 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom nvg.nl // huwelijk en als ouder van gehuwd kind] met Machtildis Hendriks Meijerden, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-05-1756 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Machtildis is geboren omstreeks 1734 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Hendricus Meijerden en Henrickje Jans Tromp. Zij is gedoopt op 27-05-1734 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Machtildis is overleden omstreeks 1790 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is begraven op 21-04-1790 in Laren NH, (het Laarderhoogt) [bron: stamboom ngv.nl].

Notitie bij Machtildis: Stamboom ngv.nl // geeft als familienaam Meijer en voor de vader Meijers maar ik houd het in mijn programma op Meijerden. veel voorkomend in de familiearchieven Post ook als getuigen.


Kinderen van Teunis en Machtildis:


1 Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post, geboren omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

2 Hendrik Teunisz Post, geboren omstreeks 1765 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.


36 Lucia Post is geboren omstreeks 1738 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Van de geboorte is aangifte gedaan omstreeks 1738 [bron: Genealogie familie Post]. Zij is gedoopt op 17-08-1738 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Lucia trouwde in [bron: gen. fam. Post // Lucia Post en Cornelis van Sijl waren erfgen. v. Rut Teunissen Post] met Cornelis van Sijl.


37 Elizabeth (Zeijtje) Post is geboren omstreeks 1744 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Zij is gedoopt op 19-01-1744 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Zeijtje is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 89 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Zeijtje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 15-05-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Die van Lage Bussum] met Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl), ongeveer 20 jaar oud. Henrici is geboren omstreeks 1743 in Naarden/Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten], zoon van Hendrik Hendriksen en Willempje Willems. Henrici is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 90 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij Henrici: waar het aanhangsel (de Vries van Zeijl) ooit vandaan is gekomen is een raadsel is Hendriksen een patroniem en liet de familie zich zó van de juiste familienaam voorzien?? het werkt heel verwarrend en wordt in niet één archief gehandhaaft,

Beroep: zandschipper [bron: gen. fam. Post]


Kinderen van Zeijtje en Henrici:


1 Antonia Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 14-11-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 22-08-1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

3 Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 08-11-1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

4 Alida (Aaltje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 27-08-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Gerhardus Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 02-08-1771 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.


38 Cornelis Post is geboren omstreeks 1746 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Rutger Teunissen (Rut) Post (zie 20) en Jannetje Jans (Willings) Speelt / Spelt. Hij is gedoopt op 14-05-1746 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Cornelis trouwde [bron: Genealogie familie Post (Cornelis en Emmetje waren erfgenamen van Rut Teunissen Post)] met Emmetje Pietersen Huijsman. Emmetje is geboren in Vermoedlijk Bussum.


39 Hannes Post is geboren omstreeks 1768 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lammert Huigertse (Lambertus) Post (zie 23) en Hendrikje Hannisse Kok. Hij is gedoopt op 18-03-1768 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

Beroep: dagloner [bron: gen. VFulpen]

Hannes trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 01-10-1805 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Elizabeth Hendriks (Lijsje) Bellikhoven, ongeveer 46 jaar oud, nadat zij op 14-09-1805 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Lijsje is geboren omstreeks 1759 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hindrik Hendrikse Bellikhoven en Metje Aarts. Zij is gedoopt op 01-06-1759 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

Notitie bij de geboorte van Lijsje: alias: Belghoven / Belkhoven

Beroep: naaister [bron: gen. VFulpen]


40 Hendrika (Rijkje) Post is geboren omstreeks 1786 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lammert Huigertse (Lambertus) Post (zie 23) en Niesje Corsse de Bruijn. Zij is gedoopt op 21-11-1786 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Rijkje is overleden op 16-04-1843 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1843 [bron: wiewaswie overlijdensakte Gem. Soest]. Rijkje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-10-1811 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 343; akte Nr.3 // Het Utrechts Archief] met Willem van den Brink, ongeveer 33 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Elbert Janse van den Brink en Gerarda (Gerritje) Prompt. Hij is gedoopt op 20-12-1778 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].


Kinderen van Rijkje en Willem:


1 Elbert van den Brink, geboren omstreeks 1813 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 60.

2 Lambertus van den Brink, geboren omstreeks 1814 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 61.

3 Wessel van den Brink, geboren omstreeks 1816 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 62.

4 Gijsbert van den Brink, geboren omstreeks 1817 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 63.

5 Antonie van den Brink, geboren op 21-02-1821 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 64.

6 Gerritje van den Brink, geboren omstreeks 1823 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Gerritje is overleden op 24-10-1830 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-10-1830 [bron: wiewaswie overlijdensakte Gem. Soest].


41 Maria Post is geboren omstreeks 1791 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Lammert Huigertse (Lambertus) Post (zie 23) en Niesje Corsse de Bruijn. Zij is gedoopt op 17-03-1791 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-06-1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jan Duurland, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte], zoon van Gerrit Duurland en Geertje Westerveld.

Beroep: wever [bron: wiewaswie]


Kinderen van Maria en Jan:


1 Lambert Duurland, geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

2 Gerrit Duurland, geboren op 09-03-1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

3 Johanna Duurland, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.


42 Jan Post is geboren omstreeks 1801 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Antonius (Teunis) Post (zie 25) en Wolburgis Peterse (Burgje) Kuijer. Hij is gedoopt op 01-05-1801 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 21-02-1832 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 807; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Neeltje van Eijden, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op 19-11-1801 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Teunis Rijksz van Eijden en Heintje Reijnierse. Zij is gedoopt op 19-11-1801 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Neeltje is overleden op 16-06-1851 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 49 jaar oud.


Kinderen van Jan en Neeltje:


1 Teunis Post, geboren op 08-05-1832 in Baarn, orov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1832 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 549;; N 29 // Het Utrechts Archief].

2 NN Post, geboren op 10-11-1833 in Baarn, orov.Utrecht, Nederland. NN is overleden op 10-11-1833 in Baarn, orov.Utrecht, Nederland, geen dag oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1833 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481, I 1043; N 27 // Het Utrechts Archief].

3 Barbara Post, geboren op 18-12-1834 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 68.

4 Anthonie (Toon) Post, geboren op 10-06-1837 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1837 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, Inv. 549;Akte Nr 38 // Het Utrechts Archief]. Toon is overleden op 19-05-1848 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 10 jaar oud.

5 Hendrica Post, geboren op 24-07-1839 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 69.


43 Johannes (Jan) Post is geboren op 21-10-1782 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 26) en Trijntje Janse Donker. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1812 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie / huw.akte T 358; Inv.gem.Velsen; akte Nr.12 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Maria Haantjes, ongeveer 19 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1793 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Alexander Haantjes en Johanna Elisabeth Betting.


Kinderen van Jan en Dorothea:


1 Cornelis Alexander Post, geboren op 17-07-1813 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

2 Coenradius Albertus Post, geboren op 03-01-1816 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

3 Machiel Antonie Post, geboren op 17-10-1818 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

4 Maria Johanna Post, geboren op 30-10-1821 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 27-06-1823 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1823 [bron: wiewaswie // overl.akte T 358; Inv. gem.Velsen; akte Nr.22 // Noord-Hollands Archief].

5 Maria Dorothea Post, geboren op 08-01-1824 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.


44 Hugo (Huig) Post is geboren op 17-08-1791 in Driehuis, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hamers / Post Velsen], zoon van Cornelis Post (zie 26) en Trijntje Janse Donker.

Beroep: arbeider [bron: wiewaswie]

Huig:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1810 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // geboorte eerste kind] met Francijntje Hoebee, ongeveer 18 jaar oud. Francijntje is geboren omstreeks 1792 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 08-07-1838 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv.gem.Velsen; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Maria Adriana van ’t Roodt, ongeveer 41 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1797 in Beverwijk, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van ’t Roodt en Geertruij ter Hal.


Kinderen van Hugo en Francijntje:


1 Cornelis Post, is geboren omstreeks 1811 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

2 Pieter Post, is geboren op 06-05-1812 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

3 Catharina Post, is geboren op 10-01-1814 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

4 Johanna (Jansje) Post, is geboren op 14-12-1815 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

5 Grietje Post, is geboren op 08-06-1818 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

6 Margaretha Cornelia Post, is geboren op 28-02-1820 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

Trouw te Velsen op15-06-1845 met Johanne Bernardus Abeelen.

7 Gerard (Goverd) Post, is geboren op 14-02-1822 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

Trouwt te Velsen op 26-12-1841 met Alida Huig.

8 Geertruida Post, is geboren op 27-02-1824 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

Trouwt te Velsen op 03-02-1850 met Dirk Smakman.

9 Johanna Post, is geboren op 12-03-1826 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

10 Johanna Post, is geboren op 24-09-1828 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.


Kind van Hugo en Maria:


11 Geertruida Francisca Post, is geboren op 06-05-1812 in Velsen, Noord-Holland, Nederland.

Trouwt te Amsterdam op 07-10-1867 met Johannes van Muijden.

Bronnen: wiewaswie en genealogie Hamers/Post


45 Wigbartus (Bart/Barend) Post is geboren omstreeks 1766 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Joannes Barten (Jan) Post (zie 29) en Hendrikje (Heintje / Hendrien) Teunissen Vuijken. Hij is gedoopt op 15-09-1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Bart/Barend is overleden op 29-01-1833 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud.

Beroep: veehouder [bron: wiewaswie]

Bart/Barend:

(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1800 [bron: stamboom ngv.nl] met Jannetje Helsloot, ongeveer 30 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1770 [bron: GeneaNet // lennart Helsloot], dochter van Hermanus Helsloot en NNdeNN. Jannetje is overleden omstreeks 1806 in (vóór 01-02-1807) Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: GeneaNet // Lennart Helsloot].

(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1807 [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Catharina (Trijntje) Bon, ongeveer 31 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1776 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.VFulpen], dochter van Dirk Bon en Mijntje Mijman. Trijntje is overleden op 01-03-1839 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 63 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Beroep: veehoudster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Bart/Barend en Jannetje:


1 Albertus Post, geboren omstreeks 1801 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

2 Joannes Post, geboren op 03-06-1801 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

3 Heintje Post, geboren op 06-06-1802 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboon ngv.nl].

4 Hilletje Post, geboren op 13-07-1803 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

5 Hilletje Post, geboren op 03-01-1805 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

6 Geertruid Post, geboren op 15-03-1806 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].


Kinderen van Bart/Barend en Trijntje:


7 Elsjie Post, geboren omstreeks 1808 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

8 Johanna Post, geboren op 26-01-1809 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt omstreeks 1809 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Johanna is overleden op 01-03-1810 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.

9 Jansje Post, geboren op 16-01-1811 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt omstreeks 1811 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Jansje is overleden op 18-01-1811 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, 2 dagen oud [bron: stamboom ngv.nl].

10 Jansje Post, geboren omstreeks 1812 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt omstreeks 1812 in Amstelveen, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Jansje is overleden op 20-03-1835 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 23 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].

11 Johannes (Jan) Post, geboren omstreeks 1814 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.


46 Jacob Barten Post is geboren in 1777 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Barten (Jan) Post (zie 29) en Hendrikje (Heintje / Hendrien) Teunissen Vuijken. Jacob is overleden op 25-05-1832 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 54 of 55 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1832 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1043; N 24 // het Utrechts Archief]. Jacob trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 05-05-1820 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker), ongeveer 21 jaar oud. Mietje, Maria is geboren omstreeks 1799 in Sonsbeck, Nord Rheinland Westfalen, Duitsland, dochter van Pieter Bakker (Beikers) en Agnes Ruberts (Roeberts).


Kinderen van Jacob en Mietje, Maria:


1 Hendrika Post, geboren omstreeks 1822 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 75.

2 Agnes Post, geboren op 26-09-1822 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 76.

3 Jacoba Post, geboren omstreeks 1824 in Baarn, prov,Utrecht, Nederland. Volgt 77.

4 Johannes Post, geboren op 21-05-1825 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland.

5 Geertrui Post, geboren omstreeks 1827 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 78.

6 Johannes Jacobus Post, geboren omstreeks 1829 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 79.

7 Petronella Post, geboren op 23-12-1831 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 80.


47 Jannetje Post is geboren omstreeks 1797 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hubertus (Huig) Post (zie 30) en Trijntje Gerritze van Hamersveld. Jannetje is overleden op 13-11-1855 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud. Jannetje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-11-1826 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 225; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Elbert van Achteveld, ongeveer 34 jaar oud. Elbert is geboren omstreeks 1792 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik van Achteveld en Mietje Arisze van Hagen.

Notitie bij Elbert: GeneaNet // gen. Hans Post// alias Agteveld


Kind van Jannetje en Elbert:


1 Hendrik van Achteveld, geboren omstreeks 1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 81.


48 Joannes Uppelschoten is geboren omstreeks 1765 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten (zie 31) en Jannetje Teunisse van de Voorst. Hij is gedoopt op 18-03-1765 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Joannes is overleden op 01-10-1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 63 jaar oud. Joannes trouwde, ongeveer 61 jaar oud, op 02-11-1826 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 225; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Gertrudis (Geertje) Willemse, ongeveer 54 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1772 [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Gerard Willemse en Joanna Janse. Zij is gedoopt op 05-08-1772 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Geertje is overleden op 17-06-1830 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


49 Wessel Uppelschoten is geboren omstreeks 1766, zoon van Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten (zie 31) en Jannetje Teunisse van de Voorst. Hij is gedoopt op 28-07-1766 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Wessel is overleden op 09-12-1844 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]

Wessel trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-11-1798 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Johanna Geerting, ongeveer 29 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1769 in Lichtenvoorde, Gelderland, Nederland. Johanna is overleden op 18-09-1859 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 90 jaar oud.

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Wessel en Johanna:


1 Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten, geboren op 13-09-1799 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 82.

2 Johannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1802 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Hij is gedoopt op 29-11-1802 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Johannes is overleden op 11-02-1871 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

3 Teunis Uppelschoten, geboren op 24-07-1806 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 83.


50 Dirk Uppelschoten is geboren omstreeks 1776 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten (zie 31) en Jannetje Teunisse van de Voorst. Dirk is overleden op 10-08-1856 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 80 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1856 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1079; N 35 // Het Utrechts Archief]. Dirk trouwde [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Teuntje Gerritsen Kok. Teuntje is geboren omstreeks 1782 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Elbertsen Kok en Annetje Jacobsen. Teuntje is overleden op 17-12-1844 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 62 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1844 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1079; N 41 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Dirk en Teuntje:


1 Jannetje Uppelschoten, geboren omstreeks 1813 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 84.

2 Antje Uppelschoten, geboren op 04-06-1815 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 85.

3 Wilsje Uppelschoten, geboren op 17-07-1820 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1820 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 38; N 35 // Het Utrechts Archief].


51 Cornelis Uppelschoten is geboren omstreeks 1779 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wilhelmus Besselsz (Wilhelmi Wesselse Post) (Willem) Ubbelschoten (zie 31) en Jannetje Teunisse van de Voorst. Cornelis trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 09-07-1823 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 225; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Harmse van de Geer, ongeveer 29 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1794 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Herme van de Geer en Maria van den Heuvel.


Kinderen van Cornelis en Gerritje:


1 Jannetje Uppelschoten, geboren omstreeks 1825 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 86.

2 Wilhelmus Uppelschoten, geboren omstreeks 1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 87.

3 Dirkje van Uppelschoten, geboren omstreeks 1830 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 88.

4 Johannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1832 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 89.


52 Gerardus Stephese Brand is geboren omstreeks 1764 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Steven Jans van den Brand en Begga Rutten (Bijtje) Post (zie 33). Hij is gedoopt op 13-11-1764 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

Beroep: omroeper / diender / brandmeester [bron: Gen. vanderHall]

Gerardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-06-1789 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen. vanderHall] met Henrica Wesselse (Hendrikje) van den Berg, ongeveer 23 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1766 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen. vanderHall], dochter van Wesselus Maartense van den Berg en Marretje Hendriks Meijerden. Zij is gedoopt op 02-04-1766 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: Gen. vanderHall]. Hendrikje is overleden op 12-11-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: Gen. vanderHall].


Kinderen van Gerardus en Hendrikje:


1 Beatrix Gerrits Brand, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 01-08-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

2 Maria Gerritse Brand, geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 07-05-1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].


53 Rutgherus Stephense Brand is geboren omstreeks 1776 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Steven Jans van den Brand en Begga Rutten (Bijtje) Post (zie 33). Hij is gedoopt op 27-10-1776 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

Beroep: dagloner / werkman [bron: stamboom Bert de Beer // wiewaswie]

Rutgherus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-04-1804 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer] met Jacoba Cornelisse van den Boogaard, ongeveer 24 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1780 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 29-03-1780 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Rutgherus en Jacoba:


1 Alida Brand, geboren omstreeks 1805 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 90.

2 Cornelia Brand, geboren op 20-05-1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

3 Steven Brand, geboren omstreeks 1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.

4 Bijtje Brand, geboren op 20-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

5 Jan Brand, geboren omstreeks 1820 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.


54 Rudolfus Gerritse (Roelof) Post is geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Gerardus Rutte (Gerrit) Post (zie 34) en Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden. Hij is gedoopt op 11-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Roelof is overleden op 02-12-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Roelof: Roelof komt voor in de lijst der zielen van Bussum in 1808

Beroep: daghuurder / arbeider [bron: stamboom Bert de Beer // wiewaswie]

Roelof trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 27-08-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Geertruida Arentse (Geertje) de Haar, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 12-08-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Notitie bij het huwelijk van Roelof en Geertje: GeneaNet // Bert de Beer // bij ondertrouw impost op/voor de bg fl 3,-

Geertje is geboren omstreeks 1764 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], dochter van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker. Zij is gedoopt op 22-05-1764 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Geertje is overleden op 24-01-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud [bron: gen. Koos Net Schouten].

Notitie bij Geertje: wiewaswie // geeft op huw.akte zn Wilhelmus: De Haan als familienaam doch bij zoon Nicolaas (Klaas) weer: De Haar: Dus daar houden we het dus op, al wordt je op deze manier wel eens op het verkeerde been gezet.
wiewaswie // ook wordt in officiële stukken (zoals toen gebruikelijk) het patroniem Arentsen als familienaam gehanteerd.
Uiteindelijk behoort het te zijn voor deze persoon: Geertruida Arentse (of Aries) de Haar, zie Arentse (of Aries) de Haar.
Maar zie bij zoon Adrianus (1788)!! doopgetuige Marretje Aries de Haar, de zuster van Geertje
Waarschijnkijkheid // genealogische gegevens verloren gegaan bij brand Archief Hilversum
wiewaswie // huw.akte zn Johannes Post; Geertruida Arentsen


Kinderen van Roelof en Geertje:


1 Gerardus Post, geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

2 Johannes (Jan) Post, geboren omstreeks 1786 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 93.

3 Adrianus Post, geboren omstreeks 1788 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1778 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 02-12-1788 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

Notitie bij de geboorte van Adrianus: // nu is er geen twijfel meer over de ouders van Geertruida Arendse Haar, haar zuster Marritje van der Haar is de doopgetuige van Geertjes zoon Adrianus.
Maar nu verder wie waren de ouders Arie de Haar en Willempje Fokker?(dat vinden we ook nog wel uit)

4 Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1790 [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Hij is gedoopt op 01-04-1790 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1791 [bron: Wordt niet vermeld].

5 Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Zij is gedoopt op 11-09-1791 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Wilhelmina is overleden omstreeks 1792 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1792 [bron: Wordt niet vermeld]. Zij is begraven [bron: Wordt niet vermeld].

6 Nicolaas Roelofse (Klaas) Post, geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.

7 Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooise families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1795 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 01-12-1795 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1796 [bron: (wordt niet vemeld)]. Hij is begraven [bron: (wordt niet vermeld)].

8 Wilhelmus (Willem) Post, geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.

9 Elbertje Post, geboren omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

10 Johanna Post, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Zij is gedoopt op 16-05-1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

11 Wilhelmina (Willemijntje) Post, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.

12 Jacobus Post, geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 24-02-1807 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Jacobus is overleden op 12-01-1832 in Fort Frederik Hendrik, Zeeland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-?-32.

Notitie bij Jacobus: Het documentje op deze pagina gaat over het fort "Frederik Hendrik" alle foto’s en
documenten uit deze Altfear geneologie van de familie Post zijn te vergroten vanuit de werkmap
materiaal: map Mijn documenten / familie Post/ materiaal

Beroep: militair [bron: gen. Fam. Post]


55 Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post is geboren omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], dochter van Antonius Rutte (Teunis) Post (zie 35) en Machtildis Hendriks Meijerden. Zij is gedoopt op 21-10-1759 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv. nl]. Jantien / Jannetje is overleden omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is begraven op 06-10-1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Jantien / Jannetje:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 01-05-1779 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl] met Martinus Huisman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1779 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Martinus is overleden omstreeks 1781 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Hij is begraven op 05-12-1781 in Laren, Noord-Holland, Nederland (na ’t Laarderhoogt) [bron: stamboom ngv.nl].

(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-03-1783 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl] met Abraham Boel, ongeveer 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-03-1783 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Abraham is geboren omstreeks 1751 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Jacob Abramsz Boel en Barbera Jacobsdr (Barber) Hogenbirk. Hij is gedoopt op 01-01-1751 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Abraham is overleden op 20-10-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].

Beroep: schaapherder [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jantien / Jannetje en Abraham:


1 Jacobus Abrahams (Jacob) Boel, geboren omstreeks 1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.

2 Barbera Boel, geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.

3 Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel, geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 100.

4 Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel, geboren omstreeks 1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 101.

5 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 102.

6 Cornelia Boel, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

7 Henricus Boel, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

8 Gerrit Boel, geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.


56 Hendrik Teunisz Post is geboren omstreeks 1765 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum], zoon van Antonius Rutte (Teunis) Post (zie 35) en Machtildis Hendriks Meijerden.

Notitie bij Hendrik: Hendrik Post 1765 Naarden, zoon van Teunis Rutte Post; stond op de de lijst der zielen (buurmeesters Bussum) van 1811 als schipper vermeld.

Beroep: schipper [lijst der zielen 1811]

Hendrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-07-1788 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom / paul / dekker] met Oeda Gerrits (Oetje) Bus, ongeveer 18 jaar oud. Oetje is geboren omstreeks 1770 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Pietersz Bus en Elisabeth Jacobse (Liesje) Huisman.


Kinderen van Hendrik en Oetje:


1 Antonius Post, geboren omstreeks 1795 in Bussum,Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 27-04-1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

2 Gerardus Post, geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 05-05-1797 in Bussum,Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

3 Jacobus Post, geboren omstreeks 1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 01-10-1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

4 Anna Post, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Zij is gedoopt op 18-01-1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Den Braber // Dopen Bussum].


57 Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren op 22-08-1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) en Elizabeth (Zeijtje) Post (zie 37). Johanna is overleden op 07-05-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: stamboom Bert de Beer].

Notitie bij Johanna: Bij gem.Bussum // familienaam Hendriks // ook in Naarden bij huw.akte Jacoba Gerritse Fokker

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]

Johanna:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1787 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain // huwelijk // wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen] met Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 12-04-1759 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaus Gerritsz (Klaas) Fokker en Jacoba Hendriks (Jaapje) Boelhouwer. Gerrit is overleden op 07-02-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 47 jaar oud [bron: GeneaNet // Stamboom vandegooijer]. Hij is begraven op 10-02-1807 in Laren, Noord-Holland, Nederland (na ’t Laarerhoogt) [bron: GeneaNet // Stamboom vandegooijer].

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 25-10-1807 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer] met Roel Jans Distelblom, ongeveer 35 jaar oud. Roel is geboren omstreeks 1772 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Jan Roelen Distelblom en Wigberta Gijsberts (Wijgien) Steur. Hij is gedoopt op 01-08-1772 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].


Kinderen van Johanna en Gerrit:


1 Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker, geboren op 17-11-1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 104.

2 Claas Gerritze (Klaas) Fokker, geboren op 28-04-1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.

3 Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker, geboren op 31-12-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 106.

4 Henricus Gerritz Fokker, geboren op 20-05-1792 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Henricus is overleden omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

5 Gerarda Gerrits Fokker, geboren op 08-02-1794 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.

6 Cornelis Gerritz Fokker (Vocker), geboren op 26-02-1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.

7 Hendrika Gerrits (Heintje) Fokker, geboren op 18-09-1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

8 Rutgerus Fokker, geboren op 05-09-1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rutgerus is overleden omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland?, ongeveer 6 jaar oud.

9 Elisabeth Fokker, levenloos geboren dochter, geboren op 05-01-1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

10 Elisabeth Fokker, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.

11 Rutgerus (Rut) Fokker, geboren op 29-03-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.


58 Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren op 08-11-1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) en Elizabeth (Zeijtje) Post (zie 37). Rutgerus is overleden op 14-01-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: schippersknecht / schipper [bron: wiewaswie]

Rutgerus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1800 [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen] met Maria Runk.

Notitie bij Maria: wiewaswie // Naamgeving: Runk / Runck / Ronk / Pronk


Kinderen van Rutgerus en Maria:


1 Seijtje Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.

2 Maria Tresia Hendriksen (de Vries Van Zeil), geboren omstreeks 1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.

3 Hendrik Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.

4 Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.

5 Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 116.

6 Sophia Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 117.

7 Petronella Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1811 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 118.


59 Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) en Elizabeth (Zeijtje) Post (zie 37).

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]

Elisabeth trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: huwelijk // moet datum nog uitzoeken // wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Martinus Wesselse van den Berg, ongeveer 29 jaar oud. Martinus is geboren in 1770 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wesselus Maartense van den Berg en Marretje Hendriks Meijerden.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Elisabeth en Martinus:


1 Maria van den Berg, geboren omstreeks 1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 119.

2 Henricus Martenszoon van den Berg, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 120.

3 Seitje van den Berg, geboren omstreeks 1805 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 121.


60 Elbert van den Brink is geboren omstreeks 1813 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Willem van den Brink en Hendrika (Rijkje) Post (zie 40). Elbert is overleden op 04-09-1837 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 24 jaar oud. Elbert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-04-1836 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1009; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Geurtje Schouten, ongeveer 29 jaar oud. Geurtje is geboren omstreeks 1807 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Bruijnis Schouten en Clasina Hulsdouw.


Kind van Elbert en Geurtje:


1 Willem van den Brink, geboren omstreeks 1837 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 122.


61 Lambertus van den Brink is geboren omstreeks 1814 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Willem van den Brink en Hendrika (Rijkje) Post (zie 40).

Lambertus:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 20-11-1846 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1010; akte Nr. 22 // Het Utrechts Archief] met Elisabeth van ’t Klooster, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1866 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1866 te Zeist) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Lambertus van den Brink 1867]. Elisabeth is geboren omstreeks 1820 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan van ’t Klooster en Johanna Lammerse. Elisabeth is overleden omstreeks 1866 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 24-01-1867 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1011; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Cornelia Maas, ongeveer 43 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1824 in Mijdrecht, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Maas en Cornelia Speelder.


Kinderen van Lambertus en Elisabeth:


1 Wilhelmina Cornelia van den Brink, geboren omstreeks 1853 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 123.

2 Wilhelmus Antonius van den Brink, geboren omstreeks 1858 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 124.


62 Wessel van den Brink is geboren omstreeks 1816 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Willem van den Brink en Hendrika (Rijkje) Post (zie 40). Wessel trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 25-08-1859 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 832; akte Nr 10 // Het Utrechts Archief] met Maria Beving, ongeveer 36 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1823 in Langbroek, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Beving en Maria Sweserijn.


63 Gijsbert van den Brink is geboren omstreeks 1817 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Willem van den Brink en Hendrika (Rijkje) Post (zie 40). Gijsbert is overleden op 02-05-1891 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud. Gijsbert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-07-1843 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1010; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Jacomijntje Kok, ongeveer 27 jaar oud. Jacomijntje is geboren omstreeks 1816 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Kok en Anna Geertruij Suthoff.


64 Antonie van den Brink is geboren op 21-02-1821 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Willem van den Brink en Hendrika (Rijkje) Post (zie 40). Antonie trouwde, 20 jaar oud, op 21-02-1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akt T 481; Inv. 935; akte Nr. 5 // Het utrchts Archief] met Cornelia Hogenes, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1821 in Oudewater, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Wijnand Hogenes en Gerrigje Kooimans.


65 Lambert Duurland is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Duurland en Maria Post (zie 41).

Beroep: wever [bron: wiewaswie]

Lambert:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 14-10-1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje de Rijk, ongeveer 39 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: wiewaswie weduwnaarschap Lambert Duurland 1858]. Jannetje is geboren omstreeks 1807 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem de Rijk en Jansje Brouwer. Jannetje is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1857 [bron: wiewaswie]. Jannetje trouwde voorheen op 04-09-1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Tabak (geb. ±1805).

Beroep: spinster [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 30-06-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie] met Elisabeth de Rijk, ongeveer 45 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1813 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen de Rijk en Aaltje Deijenberg.


Kind van Lambert en Jannetje:


1 Johanna Duurland, geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 125.


66 Gerrit Duurland is geboren op 09-03-1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Blekemolen], zoon van Jan Duurland en Maria Post (zie 41). Gerrit is overleden op 05-04-1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.

Beroep: wever / tapijtwever [bron: wiewaswie]

Gerrit trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks op 04-09-1850 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr 284 gem.Leiden // Nationaal Archief] met Maartje Elisabeth Uldrik, ongeveer 26 jaar oud. Maartje is geboren op 09-07-1824 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Johannes Uldrik en Elisabeth den Os. Maartje is overleden op 04-02-1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud.

Notitie: 2 kinderen erkend bij huwelijk. [bron: wiewaswie]


Kinderen van Gerrit en Maartje:


1 Johannes Gerardus Duurland, geboren omstreeks 1849 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 126.

2 Aart Duurland, geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.


67 Johanna Duurland is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Duurland en Maria Post (zie 41). Johanna is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.

Beroep: spinster [bron: wiewaswie]

Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-07-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv.55; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Willem Bonsel, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Willem Bonsel 1858].

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Willem: voogd van de bruid: Lammert Duurland; toeziend voogd van de bruid Lammert Olijslager.

Willem is geboren omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Bonsel en Mietje Timmermans. Willem trouwde later op 14-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bijlhouwer (±1819-±1858). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1858 te Hiversum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Willem Bonsel 1858]. Willem trouwde later op 29-09-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 38 // Noord-Holands Archief] met Dirkje Wiegers (geb. 1830).

Beroep: wever [bron: wiewaswie]


Kind van Johanna en Willem:


1 Mietje Bonsel, geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.


68 Barbara Post is geboren op 18-12-1834 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan Post (zie 42) en Neeltje van Eijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1834 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 549; N 67 // Het Utrechts Archief]. Barbara is overleden op 02-07-1905 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1905 [bron: wiewaswie overlijdensakte Gem. Soest T463; I 240; akt.nr 3]. Barbara trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1864 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Petrus Schouten, 36 jaar oud. Petrus is geboren op 23-03-1828 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Teunis Schouten en Barbara van Maren.


Kinderen van Barbara en Petrus:


1 Anthonius Schouten, geboren omstreeks 1866 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 129.

2 Cornelia Schouten, geboren op 26-11-1867 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 130.

3 Jan Schouten, geboren omstreeks 1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom W. Dubelaar]. Jan is overleden op 23-03-1893 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 24 jaar oud.

4 Barbara Schouten, geboren op 01-10-1870 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom W. Dubelaar]. Barbara is overleden op 09-01-1871 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 3 maanden oud [bron: GeneaNet // stamboom W. Dubelaar].

5 Adrianus Schouten, geboren omstreeks 1872 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 131.

6 Barbara Schouten, geboren omstreeks 1875 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 132.


69 Hendrica Post is geboren op 24-07-1839 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan Post (zie 42) en Neeltje van Eijden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1839 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 549; N 34 // Het Utrechts Archief]. Hendrica trouwde, 34 jaar oud, op 20-05-1874 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 836; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Rutger Mossinkhoff, ongeveer 40 jaar oud. Rutger is geboren omstreeks 1834 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Mossinkhoff en Grietje van ’t Klooster.


Kinderen van Hendrica en Rutger:


1 Grietje Mossinkhoff, geboren omstreeks 1875 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 133.

2 Neeltje Mossinkhoff, geboren omstreeks 1879 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 134.


70 Cornelis Alexander Post is geboren op 17-07-1813 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Post (zie 43) en Dorothea Maria Haantjes. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1840 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T358; Inv. gem.Velsen; akte Nr.7 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Elisabetha Andriessen, ongeveer 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1807 in Deventer, Overijssel, Nederland, dochter van Wilhelmus Cornelis Andriessen en Johanna van der Pol.


Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:


1 Dorothea Johanna Post, geboren op 24-02-1841 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1841 [bron: wiewaswie // geb.akte T 358; Inv. gem.Velsen; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief].

2 Johanna Philippina Post, geboren op 09-06-1843 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1843 [bron: wiewaswie; geb.akte gem.Velsen].


71 Coenradius Albertus Post is geboren op 03-01-1816 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Post (zie 43) en Dorothea Maria Haantjes. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1816 [bron: wiewaswie // geb.akte T 358; Inv. gem.Velsen; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief]. Coenradius trouwde met Petronella van Roosmalen. Petronella is geboren omstreeks 1820 in Uden, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Johannes van Roosmalen en Helena van der Hoogen.


Kind van Coenradius en Petronella:


1 Dorothea Helena Antonia Post, geboren omstreeks 1850 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 135.


72 Albertus Post is geboren omstreeks 1801 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wigbartus (Bart/Barend) Post (zie 45) en Jannetje Helsloot. Albertus is overleden op 13-02-1844 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.

Beroep: boerenknecht [bron: wiewaswie]

Albertus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 01-05-1831 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.97; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Vrolijk, ongeveer 20 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1811 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Vrolijk en Jannetje Stip. Neeltje trouwde later in 05-1845 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. a.lageman] met Hendricus Huisman (1819-1869).

Beroep: melkslijtster [bron: wiewaswie]


Kind van Albertus en Neeltje:


1 Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1834 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 136.


73 Elsjie Post is geboren omstreeks 1808 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wigbartus (Bart/Barend) Post (zie 45) en Catharina (Trijntje) Bon. Zij is gedoopt op 30-10-1807 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland (RK). Elsjie trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 27-08-1837 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Blok, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1812 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Blok en Johanna Driessen. Pieter trouwde voorheen op 14-11-1833 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 1; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Jawikkie Keessen (geb. ±1811).

Beroep: makelaar [bron: wiewaswie]


Kind van Elsjie en Pieter:


1 Johanna Blok, geboren omstreeks 1839 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 137.


74 Johannes (Jan) Post is geboren omstreeks 1814 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Wigbartus (Bart/Barend) Post (zie 45) en Catharina (Trijntje) Bon. Hij is gedoopt omstreeks 1814 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Jan is overleden omstreeks 1866 in (vóór 1867), ongeveer 52 jaar oud.

Beroep: veehouder [bron: wiewaswie]

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-05-1838 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Koekenbier, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-09-1815 in Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Pieter Koekenbier en Geertje Smathoven. Aaltje is overleden op 12-04-1850 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, 34 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 12-01-1853 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria van Egmond, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1824 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Egmond en Anthonia Heins.


Kinderen van Jan en Aaltje:


1 Wigbertus Post, geboren op 23-10-1838 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Wigbertus is overleden in 11-1838 in (vóór 1939) Nieuwer-Amstel, 8 dagen oud [bron: stamboom ngv.nl // geboorte Wigbertus 2].

2 Wigbertus Post, geboren omstreeks 1839 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 138.

3 Petrus Post, geboren op 03-01-1840 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Petrus is overleden omstreeks 1846 in (vóór 1849) nieuwer-Amstel, ongeveer 6 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].

4 Catharina Post, geboren op 28-03-1841 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 139.

5 Geertruida Post, geboren op 01-08-1842 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt op 01-08-1842 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Geertruida is overleden op 01-09-1842 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: stamboom ngv.nl].

6 Geertruida Post, geboren omstreeks 1843 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 140.

7 Johanna Post, geboren op 19-01-1844 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

8 Maria Post, geboren op 10-04-1845 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

9 Petrus Post, geboren op 23-03-1846 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

10 Elisabeth Post, geboren omstreeks 1847 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 141.

11 Albertus Post, geboren op 17-04-1848 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Albertus is overleden in 05-1848 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, 13 dagen oud [bron: stamboom ngv.nl].

12 Albertus Post, geboren op 02-04-1849 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].


75 Hendrika Post is geboren omstreeks 1822 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Hendrika:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-03-1853 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv, 133 ; akte Nr. // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas (Klaas) de Jong, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1866 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1866 te Weesperkarspel) [bron: wiewaswie // weduwleven Hendrika Post 1867]. Klaas is geboren omstreeks 1824 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen de Jong en Aaltje Dekker. Klaas is overleden omstreeks 1866 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nedederland, ongeveer 42 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 22-06-1867 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Hendriks, ongeveer 42 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1825 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Hendriks en Dirkje Verhoeven.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Hendrika en Klaas:


1 Jacobus Johannes de Jong, geboren omstreeks 1855 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 142.

2 Anna Maria Geertruda de Jong, geboren omstreeks 1858 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 143.


76 Agnes Post is geboren op 26-09-1822 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Agnes is overleden op 25-02-1887 in Williskop, Montfoort, prov.Utreecht, Nederland, 64 jaar oud. Agnes trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1848 in Herwijnen, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 4153; akte Nr. 8 // Gelders Archief] met Sebastie Corneille Aertssens, 37 jaar oud. Sebastie is geboren op 14-05-1811 in Wilmarsdonck, België, zoon van Jean Baptiste Aertssens en Maria Rommens.


Kind van Agnes en Sebastie:


1 Agnes Catharina Aertsen, geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 144.


77 Jacoba Post is geboren omstreeks 1824 in Baarn, prov,Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Jacoba is overleden op 01-01-1906 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1906 [bron: wiewaswie // o.akte T 463; I 483; N 2 // Het Utrechts Archief].

Jacoba:

(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 06-01-1858 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 384; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archiief] met Kornelis Brouwer, ongeveer 32 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1826 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Jelis Brouwer en Annetje de Ruijter. Kornelis is overleden op 28-05-1869 in Baarn, Utrecht, Nederland, ongeveer 43 jaar oud [bron: wiewaswie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1869 [bron: ovelijdensakte Gem. Baarn wiewaswie].

(2) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 27-01-1875 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 202; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmus Franciscus Pen, ongeveer 59 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1816 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hermen Pen en Maria Elisabeth Schimmel. Wilhelmus is overleden op 02-02-1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1895 [bron: wiewaswie // o.akte T 481; I 357; N 17 // Het Utrechts Archief]. Wilhelmus trouwde voorheen op 14-05-1841 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 808; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Cornelia Butzelaar (geb. ±1814).


Kinderen van Jacoba en Kornelis:


1 Jacobus Julianus Brouwer, geboren in 1862 in Baarn, prov,Utrecht, Nederland. Volgt 145.

2 Anna Maria Brouwer, geboren omstreeks 1864 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 146.


78 Geertrui Post is geboren omstreeks 1827 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Geertrui is overleden omstreeks 1890 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 63 jaar oud. Geertrui:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1848 [bron: wiewaswie // aantekening op huw.akte Mattijs Winthorst] met Johannes van Aarnhem, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1858 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland (door ovelijden echtgenoot circa 1858 te Baarn) [bron: wiewaswie // weduwleven Geertrui Post 1859]. Johannes is geboren omstreeks 1820. Johannes is overleden omstreeks 1858 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 17-08-1859 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 809; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Mattijs Winthorst, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1890 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890 te Baarn) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Mattijs Winthorst 1891]. Mattijs is geboren omstreeks 1828 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Winthorst en Feijtje Hendriks. Mattijs trouwde voorheen op 09-05-1857 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLas // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth de Kwant (±1829-±1858). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1858 te Ankeveen) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Mattijs Winthorst 1859]. Mattijs trouwde later op 22-07-1891 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Geertje Wortel (geb. ±1829).

Beroep: inlandse kramer [bron: wiewaswie]


79 Johannes Jacobus Post is geboren omstreeks 1829 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Johannes is overleden op 14-01-1883 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1883 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 356; N 7 // het Utrechts Archief]. Johannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-11-1860 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 809; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Majoor, ongeveer 26 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1834 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Majoor en Marretje van den Hengel.


Kinderen van Johannes en Gerritje:


1 Petrus Post, geboren op 26-02-1863 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 147.

2 Jacob Post, geboren omstreeks 1867 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 148.

3 Maria Post, geboren omstreeks 1868 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 149.

4 Lambertus Post, geboren op 07-01-1871 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 150.

5 Hendrika Jacoba Post, geboren omstreeks 1877 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 151.


80 Petronella Post is geboren op 23-12-1831 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Barten Post (zie 46) en Anna Maria (Mietje, Maria) Bakker (Becker). Petronella trouwde, 42 jaar oud, op 17-01-1874 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Willem de Kwant, ongeveer 43 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1831 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes de Kwant en Maria (Marretje) Lensing. Willem trouwde voorheen op 18-07-1859 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.83; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Houtkamp (geb. ±1834).

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]


81 Hendrik van Achteveld is geboren omstreeks 1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Elbert van Achteveld en Jannetje Post (zie 47). Hendrik is overleden op 25-07-1890 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 62 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1890 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 379; N 31 // Het Utrechts Archief]. Hendrik trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 06-07-1859 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 312; akte Nr. 350 // Het Utrechts Archief] met Maria Ruitenbeek, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1824 in Hoevelaken, Gelderland, Nederland, dochter van Gerrit Ruitenbeek en Willemtje Schimmel.


82 Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten is geboren op 13-09-1799 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wessel Uppelschoten (zie 49) en Johanna Geerting. Willem is overleden op 01-03-1873 in Barneveld (Esveld), Gelderland, Nederland, 73 jaar oud.

Beroep: voerman / karman / landbouwer [bon; GeneNet Anita van Huppelschoten]

Willem trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1824 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6430; akte Nr. 7 // Gelders Archief] met Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld, 22 jaar oud. Gijsbertje is geboren op 19-01-1802 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Zeger Evertsen van Esveld en Derkje Cornelissen.

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Willem en Gijsbertje:


1 Wessel van Huppelschoten, geboren op 07-10-1825 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 152.

2 Theodora Huppelschoten, geboren op 22-10-1827 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 153.

3 Zeger Huppelschoten, geboren op 15-11-1829 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Zeger is overleden op 12-12-1831 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 2 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

4 Johanna Huppelschoten, geboren op 03-10-1835 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 154.

5 Segerus Huppelschoten, geboren op 28-06-1837 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Segerus is overleden op 06-06-1840 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 2 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

6 Cornelia Johanna Huppelschoten, geboren op 03-03-1839 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 155.

7 Zeger Gerhardus (Gradus) Huppelschoten, geboren op 05-08-1841 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 156.


83 Teunis Uppelschoten is geboren op 24-07-1806 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Wessel Uppelschoten (zie 49) en Johanna Geerting. Teunis is overleden op 08-03-1879 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Teunis trouwde, 55 jaar oud, op 04-06-1862 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten] met Klaasje van Droffelaar, 34 jaar oud. Klaasje is geboren op 26-01-1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Arie Klaasse van Droffelaar en Willemintje Meezen (Willempje) van Zuilen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1828 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 38; N 7 // Het Utrechts Archief].


84 Jannetje Uppelschoten is geboren omstreeks 1813 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Dirk Uppelschoten (zie 50) en Teuntje Gerritsen Kok. Jannetje is overleden op 26-01-1866 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1866 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1080; N 4 // Het Utrechts Archief]. Jannetje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 27-10-1847 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 844; akte Nr. 34 // Het Utrechts Archief] met Cornelis van Dijk, ongeveer 34 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1813 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Aalt Klaasen van Dijk en Aaltje Horst.


85 Antje Uppelschoten is geboren op 04-06-1815 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht,

Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Hooglaand, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Dirk Uppelschoten (zie 50) en Teuntje Gerritsen Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1815 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 38; N 33 // Het Utrechts Archief]. Antje is overleden op 04-03-1852 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 36 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-03-1852 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481: I 1079; N 11 // het Utrechts Archief]. Antje trouwde, 35 jaar oud, op 23-04-1851 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 845; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Hendrikus (Hendrik) Horst, ongeveer 41 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1810 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Aart Horst en Cornelia Hendrikse Cornelissen.

Notitie bij Hendrik: wiewaswie // Hendrik Horst was in 1851 weduwnaar van Gijsbertje Botterbloem.


86 Jannetje Uppelschoten is geboren omstreeks 1825 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Uppelschoten (zie 51) en Gerritje Harmse van de Geer. Jannetje trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 24-01-1866 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv.845; akte Nr.2 // Het Utrechts Archief] met Teunis van Hamersveld, ongeveer 44 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1822 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van Hamersveld en Evertje Roelen van Beek.


87 Wilhelmus Uppelschoten is geboren omstreeks 1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Uppelschoten (zie 51) en Gerritje Harmse van de Geer. Wilhelmus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 16-11-1859 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 845; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Maria Dirkse (van Grol), ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1835 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, dochter van Jan Dirkse (van Grol) en Geradina van de Beld.


88 Dirkje van Uppelschoten is geboren omstreeks 1830 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Uppelschoten (zie 51) en Gerritje Harmse van de Geer.

Notitie bij Dirkje: In wiewaswie, wordt Dirkje ten onrechte Dirkje van Rippelschoten genoemd dit geldt ook voor haar vader in dit record

Dirkje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 31-10-1860 in Leusden, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 869; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Gerrit van Hamersveld, ongeveer 33 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1827 in Leusden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van Hamersveld en Henderina Gerritsen.


Kinderen van Dirkje en Gerrit:


1 Cornelis van Hamersveld, geboren op 26-08-1861 in Ammrsfoort, prov.Utrecht, Nederland.

2 Gerritje van Hamersveld, geboren op 21-03-1863 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

3 Hendrika van Hamersveld, geboren op 22-05-1864 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

4 Cornelis van Hamersveld, geboren op 20-05-1865 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

5 Cornelis van Hamersveld, geboren op 06-08-1866 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

6 Gerardus van Hamersveld, geboren op 08-11-1867 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

7 Cornelis van Hamersveld, geboren op 19-10-1868 in Amersfoort, pro. Utercht, Nederland.

8 Cornelia van Hamersveld, geboren op 06-12-1869 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.

9 Willem van Hamersveld, geboren op 26-07-1871 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland.

10 Gerarda van Hamersveld, geboren op 28-04-1874 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland.


89 Johannes Uppelschoten is geboren omstreeks 1832 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Uppelschoten (zie 51) en Gerritje Harmse van de Geer. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-08-1860 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 966; akte Nr. 297 // Het Utrechts Archief] met Anthonia Scholman, ongeveer 27 jaar oud. Anthonia is geboren omstreeks 1833 in Cothen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelius Scholman en Maria Gantvuurder.


Kinderen van Johannes en Anthonia:


1 Cornelis Uppelschoten, geboren omstreeks 1861 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 157.

2 Marinus Uppelschoten, geboren omstreeks 1864 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 158.

3 Johannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1867 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 159.

4 Anthoon Uppelschoten, geboren omstreeks 1870 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 160.

5 Gerardus Johannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1874 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 161.

6 Cornelis Albert Uppelschoten, geboren omstreeks 1876 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 162.


90 Alida Brand is geboren omstreeks 1805 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Rutgherus Stephense Brand (zie 53) en Jacoba Cornelisse van den Boogaard.

Beroep: dienstmeid [bron: wiewaswie]

Alida trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-11-1834 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Jan Korte, ongeveer 36 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1798 in Woubrugge, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Kasper Korte en Marijtje Gilsink.

Notitie bij Jan: wiewaswie // Jan Korte was in 1834 weduwnaar van Klaasje van Nieuwendaal.

Beroep: winkelier [bron: wiewaswie]


91 Steven Brand is geboren omstreeks 1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Rutgherus Stephense Brand (zie 53) en Jacoba Cornelisse van den Boogaard.

Beroep: hovenier [bron: wiewaswie]

Steven trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 05-02-1860 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Geertrui Hardeveld, ongeveer 40 jaar oud. Geertrui is geboren omstreeks 1820 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Hardeveld en Cornelia Kruijsheer.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


92 Jan Brand is geboren omstreeks 1820 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Rutgherus Stephense Brand (zie 53) en Jacoba Cornelisse van den Boogaard.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-02-1851 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hermina Johanna van Wakeren, ongeveer 21 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1830 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus van Wakeren en Wilhelmina Arissen Sikking.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 08-05-1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Gerharda (Gerritje) Schouten, 28 jaar oud. Zie 187 voor persoonsgegevens van Gerritje.


Kind van Jan en Hermina:


1 Petrus Brand, geboren omstreeks 1855 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 163.


Kinderen van Jan en Gerritje:


2 Stefanus Brand, geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 164.

3 Zwibertus Brand, geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 165.


93 Johannes (Jan) Post is geboren omstreeks 1786 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 54) en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Hij is gedoopt op 22-11-1786 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Jan is overleden op 22-05-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud [bron: Bussum overl.akten // geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1866 [bron: Bussum overl.akte // T358; I28; N12// Noord-Hollands Archief].

Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: wiewaswie]

Jan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 12-05-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Raven, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Hermanus Raven en Marritje Hendrikse (Matt) Luijf.

Beroep: dienstmaagd [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jan en Maria:


1 Maria Post, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 166.

2 Geertje Post, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 167.

3 Hermanus Post, geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 168.

4 Petronella Post, geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 169.

5 Arie Post, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 170.


94 Nicolaas Roelofse (Klaas) Post is geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 54) en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Hij is gedoopt op 30-12-1793 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Nicolaas is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem. Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 31 // N-Hollands Archief].

Beroep: dagloner / werkman [bron: wiewaswie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-09-1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Jaantje is geboren omstreeks 1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // teruber. huw.akte (26-jaar)], dochter van Jan Huiberts Brouwer en Lena Janse van Putten. Jaantje is overleden op 10-01-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

Beroep: kleerbleekster /spinster [bron: wiewaswie]

Kinderen van Nicolaas en Jaantje:


1 Geertje Klaasse Post, geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 171.

2 Jan Klaasz Post, geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 172.

3 Helena Post, geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 173.

4 Roel Post, geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 174.

5 Willemptje Post, geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 175.

6 Maria Post, geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 176.

7 Willem Post, geboren op 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 177.

8 Antonius Nicolaas (Teunis) Post, geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 178.

9 Lambertus Post, geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 179.

10 Jacoba Post, geboren op 08-02-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 180.

11 Oeida Post, geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 181.


95 Wilhelmus (Willem) Post is geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 54) en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Hij is gedoopt op 21-04-1797 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

Beroep:boerenknecht [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-05-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Zoon, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Pietersz Zoon en Geertje Evertse van den Berg.

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Willem en Grietje:


1 Gerrit Post, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Gerrit is overleden op 17-01-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud [bron: gem.Hil"sum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1877 [bron: gem.Hil’sum // o.akte T358; I55; N14 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Gerrit: overl.akte gem. Hilversum // Gerrit Post bleef ongehuwd

2 Willem Post, geboren op 28-11-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

3 Geertje Post, geboren op 01-01-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 182.

4 Aartje Post, geboren op 24-10-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 183.

5 Willemijntje Post, geboren op 26-03-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

6 Roelof Post, geboren op 27-06-1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

7 Jacob Post, geboren op 17-04-1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

8 Jan Post, geboren op 22-04-1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


96 Elbertje Post is geboren omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 54) en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Zij is gedoopt op 16-10-1799 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]

Elbertje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-04-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Dijk, ongeveer 48 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1774 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en NNdeNN.

Notitie bij Pieter: Pieter van Dijk was in 1822 weduwnaar van Maria Kippersluis.

Beroep: werkman / veehouder [bron: wiewaswie]


Kind van Elbertje en Pieter:


1 Pieter van Dijk, geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 184.


97 Wilhelmina (Willemijntje) Post is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum], dochter van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 54) en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Zij is gedoopt op 19-07-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Willemijntje is overleden op 04-01-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: Koos Net Schouten]. Willemijntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-09-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.5 // Noord-Hollands Archief] met Swanink Schouten, 26 jaar oud. Swanink is geboren op 25-07-1801 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Lambertus Schouten en Gerritje Zwanik Andriessen. Swanink is overleden op 19-03-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]


Kinderen van Willemijntje en Swanink:


1 Wilhelmina Schouten, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 185.

2 Jacob Schouten, geboren op 11-11-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 186.

3 Gerharda (Gerritje) Schouten, geboren op 02-08-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 187.

4 Alida (Aartje) Schouten, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 188.

5 Gerardus Schouten, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 189.


98 Jacobus Abrahams (Jacob) Boel is geboren omstreeks 1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55). Hij is gedoopt op 07-03-1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK).

Beroep: schaapherder / wever / werkman [bron: wiewaswie]

Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-09-1811 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 241; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Annetje (Antje) Edema, ongeveer 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats Nieuw Loosdrecht. Antje is geboren omstreeks 1792 in Nieuw-Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, dochter van Lourens Edema en Jannetje Portengen. Zij is gedoopt op 11-03-1792 in Nieuw-Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland (gereformeerd).

Notitie bij Antje: Op huw.akte wiewaswie worden de namen van de ouders van Annetje niet weergegeven, het is zeker dat het Lourens Edema en Jannetje Portengen moeten zijn.


Kinderen van Jacob en Antje:


1 Jannetje Boel, geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 190.

2 Suzanna Jacobsdr Boel, geboren op 19-11-1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 191.

3 Lourens Boel, geboren op 06-03-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 192.

4 Annetje Boel, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 193.

5 Hendrika Boel, geboren omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Hendrika is overleden omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (vóór 1827), ongeveer een jaar oud.

6 Hendrica Boel, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 194.

7 Jan Boel, geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 195.

8 Jansje Boel, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Jansje is overleden omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

9 Elisabeth Boel, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 196.

10 Aagje Boel, geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

11 Abraham Boel, geboren omstreeks 1835 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

12 Aagje Boel, geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 197.


99 Barbera Boel is geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55). Barbera trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-12-1812 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Oostveen, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1789 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Crispinus Beerend van Oostveen en Klaasje Moolenaar.

Beroep: molenaar [bron: wiewaswie]


Kinderen van Barbera en Jan:


1 Abraham van Oostveen, geboren omstreeks 1816 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 198.

2 Jannetje van Oostveen, geboren omstreeks 1817 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 199.

3 Mietje van Oostveen, geboren omstreeks 1819 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 200.


100 Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel is geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55). Hij is gedoopt op 15-07-1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet "tdboel"]. Teunis is overleden op 23-01-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1862 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 6 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Teunis: Getuige bij doop Teus; Machtildis Hendriks Meijerden (grootmoeder van Teus Boel)
Antonius Boel alias: Teus de Bok

Beroep: schaapherder [bron: wiewaswie]

Teunis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1811, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen // overl.akte // gehuwd met Geertje Smit] met Geertruij (Geertje) Smit, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren op 23-03-1787 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Geertje is overleden omstreeks 1872, ongeveer 85 jaar oud.

Notitie bij Geertje: de bron voor het huwelijk van Teunis Boel en Geertje Smit: heb ik wel ergens in mijn bezit (te goed opgeborgen) (FamilySearch of een particuliere genealogie)
Er staat een Teunis Boel in het boekje "In Bussum Kan Alles" geportretteerd als Schaapherder, dit is vrijwel zeker zoon Teunis (6) geboren in 1830 alias “Teus Boel” alias “Teus De Bok”.


Kinderen van Teunis en Geertje:


1 Abraham Antonisz Boel, geboren op 20-02-1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 201.

2 Gerritje Boel, geboren op 12-10-1812 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 202.

3 Jannetje Boel, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 203.

4 Jan Antonisz Boel, geboren op 11-10-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

5 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 204.

6 Teunis Antonisz (Teunis) Boel, (alias Teus de Bok) geboren op 14-11-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 205.


101 Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel is geboren omstreeks 1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55). Zij is gedoopt op 22-11-1789 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Magteld,Marritje,Matje is overleden op 25-05-1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Magteld,Marritje,Matje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-06-1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacob van Zanden, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Jan van Sanden en Anna Stevense Fokker. Jacob is overleden omstreeks 1840 in (Ná 1840) Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 49 jaar oud.

Notitie bij Jacob: wiewaswie // geeft de naam Van Sanden met s. Bij akten kinderen wisselend met z en s

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Magteld,Marritje,Matje en Jacob:


1 Anna (Naatje) van Zanden, geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 206.

2 Jannetje Jacobsdr Sanden, geboren op 12-03-1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

3 Hendrica Jacobsdr Sanden, geboren op 05-03-1818 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

4 Jan van Zanden, geboren omstreeks 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 207.

5 Hendrik van Sanden, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 208.

6 Neeltje Jacobsdr Sanden, geboren op 16-03-1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Neeltje is overleden op 15-09-1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: stamboom ngv. nl].

7 Steven van Zanden, geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 209.

8 Abraham van Zanden, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 210.

9 Neeltje van Zanden, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 211.


102 Neeltje Boel is geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (?), dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55). Neeltje is overleden op 17-05-1817 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-05-1817 [bron: wiewaswie // overl.akte gem. Baarn T481; I 355; N 15]. Neeltje trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met NNdeNN.


Kind van Neeltje en NNdeNN:


1 Abraham Boel, geboren op 23-12-1814 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 212.


103 Gerrit Boel is geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post (zie 55).

Beroep: schaapherder [bron: wiewaswie]

Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-05-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Agatha de Wit, ongeveer 24 jaar oud. Agatha is geboren omstreeks 1798 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit de Wit en Elisabeth de Jong.


Kind van Gerrit en Agatha:


1 Elizabeth Boel, geboren omstreeks 1825 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 213.


104 Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker is geboren op 17-11-1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 70 jaar op overl.akte], dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Jaapje is overleden op 03-01-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1857 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 1 // Noord-Hollands Archief]. Jaapje trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Janse (Crelis) Steur, 22 jaar oud. Crelis is geboren op 23-07-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jabikse (Jan) Steur en Gijsbetje Cornelis. Bakker. Crelis is overleden op 09-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.

Notitie bij Crelis: wiewaswie // schrijft in huw.akte dr Botje // Crelis Janse

Beroep: landbouwer / werkman [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jaapje en Crelis:


1 Gijsbertje Steur, geboren omstreeks 1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 214.

2 Botje Steur, geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 215.

3 Jansje Steur, geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 216.

4 Maria Steur, geboren omstreeks 1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 217.

5 Johanna (Jansje) Steur, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 218.

6 Gerrit Steur, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 219.

7 Johannis Steur, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 220.


105 Claas Gerritze (Klaas) Fokker is geboren op 28-04-1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Klaas is overleden op 13-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]

Klaas trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Koelink, 23 jaar oud.Anna is geboren op 29-06-1796 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Johannis (Gerret) Koelink en Margaretha Dirks (Grietje) Coppen. Anna is overleden op 10-06-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd [bron: wiewaswie // door overlijden echtgenote 1861 te Bussum]

Notitie bij het huwelijk van Klaas en Anna: Anna Koelink en Claas Gerritze Fokker kregen acht kinderen waarvan er triest genoeg zes zeer jong zijn overleden.
Kinderen van Klaas en Anna:

Deze zijn daarom niet in het programma zijn opgenomen (wél de kinderen Grietje en Gerrit)
Het gehele gezin is als gescande print opgenomen in de map Materiaal en wordt getoond bij het tabblad Persoon

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Klaas en Anna:


1 Grietje Fokker, geboren op 21-11-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Grietje is overleden op 18-06-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud.

2 Gerrit Fokker, geboren op 09-09-1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 221.


106 Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker is geboren op 31-12-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Seijtje is overleden op 22-03-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 46 jaar oud [bron: gen de_sain Fokker / Vocker]. Seijtje trouwde, 18 jaar oud, op 17-12-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akten kinderen // Gen de_sain Fokker / Vocker] met Gerrit van Wengen, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 11-04-1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart van Wengen en Jannetje Huijing. Gerrit is overleden op 24-11-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.

Beroep: daghuurder / arbeider [bron: wiewaswie]


Kinderen van Seijtje en Gerrit:


1 Johanna van Wengen, geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 222.

2 Hendrika van Wengen, geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 223.

3 Jacoba van Wengen, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 224.

4 Bart van Wengen, geboren omstreeks 1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 225.

5 Elizabeth van Wengen, geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 226.

6 Klasina (Klaasje) van Wengen, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 227.

7 Weigje van Wengen, geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 228.

8 Lusina van Wengen, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 229.


107 Gerarda Gerrits Fokker is geboren op 08-02-1794 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Gerarda is overleden op 28-05-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Gerarda trouwde, 20 jaar oud, op 04-05-1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 4 / Noord-Hollands Archief] met Willem Westerveld, ongeveer 31 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Aart Cornelise Westerveld (Van Maaren) en Jannetje Hendrikse Schimmel (Busch). Hij is gedoopt op 29-04-1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Willem is overleden op 21-01-1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Beroep: werkman / landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Gerarda en Willem:


1 Cornelia Westerveld, geboren omstreeks 1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 230.

2 Gerrit Westerveld, geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 231.

3 Sijtje Westerveld, geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 232.

4 Hendrica Westerveld, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 233.

5 Aaltje Westerveld, geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 234.

6 Marretje Westerveld, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Vfulpen].


108 Cornelis Gerritz Fokker (Vocker) is geboren op 26-02-1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Cornelis is overleden op 10-06-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Maria Pauw (Paauw), 21 jaar oud. Maria is geboren op 07-11-1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus (Dirk) Pauw (Paauw) en Elizabeth van Kooten (Koten). Maria is overleden op 31-10-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

Notitie bij Maria: wiewaswie schrijft Paauw

Beroep: landbouwster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Cornelis en Maria:


1 Elisabeth Fokker, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 235.

2 Hendrika Fokker, geboren op 04-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Hendrika is overleden op 23-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 19 dagen oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

3 Johanna Fokker, geboren op 04-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Johanna is overleden op 11-09-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

4 Gerrit Cornelisz Fokker, geboren op 26-12-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 236.

5 Johanna Fokker, geboren op 21-01-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 237.

6 Dirk Fokker, geboren op 28-03-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Dirk is overleden op 17-10-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

7 Johannes Fokker, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 238.

8 Hendrik Fokker, geboren op 22-09-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Hendrik is overleden op 26-09-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 dagen oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

9 Theodorus Cornelis (Dirk) Fokker, geboren op 10-10-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 239.

10 Henrikus Fokker, geboren op 13-01-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 240.

11 X Fokker, geboren op 06-06-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

12 Nicolaas Fokker, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 241.

13 Elizabeth Fokker, geboren op 10-07-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 242.


109 Hendrika Gerrits (Heintje) Fokker is geboren op 18-09-1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Heintje is overleden op 21-04-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Heintje trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jan Gerritsz (Jan) Koelink, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 07-03-1861) [bron: genealogie Fokker/Vocker]. Jan is geboren op 08-03-1794 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Johannis (Gerret) Koelink en Margaretha Dirks (Grietje) Coppen. Jan is overleden op 07-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: landbouwer / wever / arbeider [bron: Wie WasWie]


Kinderen van Heintje en Jan:


1 Gerrit Koelink, geboren op 18-07-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerrit is overleden op 01-12-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud.

2 Hendrik Koelink, geboren op 25-12-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 243.

3 Gijsbert Koelink, geboren op 11-01-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 244.

4 Jansje Koelink, geboren op 13-11-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 245.

5 Geertje Koelink, geboren op 15-07-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 246.

6 Klaas Koelink, geboren op 01-02-1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 247.

7 Jan Koelink, geboren op 17-09-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 248.

8 Margreta Koelink, geboren op 24-01-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 249.

9 Elbertus Koelink, geboren op 22-08-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 250.


110 Elisabeth Fokker is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Elisabeth is overleden omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-05-1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Janse Hilhorst, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1835 in Bussum (door overlijden echtgenote cira 1835 te Bussum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Pieter Hilhorst 1836]. Pieter is geboren omstreeks 1806 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // // gen. VFulpen], zoon van Jan Hilhorst en Fijtje Schothorst. Hij is gedoopt op 08-07-1805 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Pieter trouwde later op 19-01-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Lamberta Ruisendaal (geb. ±1807).

Beroep: landbouwer [bon: wiewaswie]


Kinderen van Elisabeth en Pieter:


1 Gerrit Hilhorst, geboren omstreeks 1830 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 251.

2 Fijtje (Fiet) Hilhorst, geboren op 12-02-1830 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 252.

3 NNdeNN Hilhorst, geboren op 17-04-1832 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

4 Jansje Hilhorst, geboren op 12-06-1833 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Jansje is overleden op 28-11-1834 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

5 Maria Hilhorst, geboren op 10-10-1834 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 253.


111 Rutgerus (Rut) Fokker is geboren op 29-03-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Rut is overleden op 28-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud.

Beroep: kleerbleker [bron: wiewaswie]

Rut trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Julia (Marretje) de Beer, 26 jaar oud. Marretje is geboren op 15-12-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Hendrina Alida van Thienen. Marretje is overleden omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Rut en Marretje:


1 Gerrit Rutz Fokker, geboren op 07-03-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 254.

2 Hendrikus Fokker, geboren op 31-08-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 14-09-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 14 dagen oud.

3 Jacobus Fokker, geboren op 31-08-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 15-09-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 15 dagen oud.

4 Dienna Fokker, geboren op 09-09-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 255.

5 Jacobus Fokker, geboren op 06-08-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 256.

6 Rudolf Fokker, geboren op 08-06-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rudolf is overleden op 11-12-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 25 jaar oud.

7 Johanna Fokker, geboren op 20-05-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 257.

8 Henrikus Fokker, geboren op 08-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 258.

9 Elisabeth Fokker, geboren op 16-05-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 259.

10 Klasina Fokker, geboren op 09-01-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 260.

11 Ruth Fokker, geboren op 12-06-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Ruth is overleden op 29-04-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.

12 Ruth Fokker, geboren op 21-10-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Ruth is overleden op 23-06-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud.


112 Seijtje Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik], dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk. Zij is gedoopt op 12-05-1796 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik]. Seijtje is overleden op 08-06-1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.

Notitie bij Seijtje: wiewaswie // schrijft Zeijtje / ook wel Zeitje /ook wel Seijtje / ook wel Sijtje
wiewaswie // bij huwelijk dochter Heintje Zeitje Hendriks
wiewaswie // bij huwelijk dochter Jannetje Seijtje Hendriks
wiewaswie // bij overlijden dochter Heintje Seijtje Hendriks

Seijtje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 09-05-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Evert Puijk, ongeveer 29 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1798 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik], zoon van Jacob Evertzoon Puyk en Jannetje Boeren. Hij is gedoopt op 27-12-1798 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik]. Evert is overleden op 18-02-1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik].

Notitie bij Evert: wiewaswie // alle vormen Puyk, Puijk, Puik worden in akten bij Evert gebruikt we houden de meest voorkomende maar aan.

Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Seijtje en Evert:


1 Jacob Puijk, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 261.

2 Ruth Evertsz Puijk, geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 262.

3 Jannitje ((tweeling)) Puijk, geboren omstreeks 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 263.

4 Maria ((tweeling)) Puijk, geboren omstreeks 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 264.

5 Jan Evertsz Puijk, geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 265.

6 Nicolaas (Klaas) Puijk, geboren op 29-07-1835 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 266.

7 Elisabeth Puijk, geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 267.

8 Heintje Puijk, geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 268.


113 Maria Tresia Hendriksen (de Vries Van Zeil) is geboren omstreeks 1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk.

Notitie bij Maria: wiewaswie // naam moeder bruid Maria Runk
wiewaswie // schrijft in huw.akte als familienaam v/d bruid De Vries
wiewaswie // in andere akten wordt verwezen dat de naam ook Hendriksen is.
(is het misschien, Hendriksen de Fries uit Delfzijl?)

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]

Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Pauw, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Gerrit: familienaam van de moeder was ook Hendriksen
Gerrit Pauw was in 1826 weduwnaar van
Anna Tak.

Gerrit is geboren omstreeks 1798 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Theodorus (Dirk) Pauw (Paauw) en Elizabeth van Kooten (Koten). Gerrit trouwde voorheen op 27-01-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Tak (±1793-±1825). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1825 in Bussum (door overlijden echtgenote circa1825 te Bussum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Gerrit Pauw 1826].

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Maria en Gerrit:


1 Dirk Pouw, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 269.

2 Rut Pouw, geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 270.

3 Maria Pouw, geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 271.


114 Hendrik Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk.

Notitie bij Hendrik: wiewaswie // moeder bruidegom Maria Runk
wiewaswie // fam.naam bruidegom Hendrik Hendrikse

Beroep: schipper [bron: wiewaswie]

Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11-10-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Betje Rosendaal, ongeveer 22 jaar oud. Betje is geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Elisabeth Rosendaal.


115 Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk.

Notitie bij Naatje: wiewaswie // schrijft in hw.akte Hendriksen
wiewaswie // naam moeder bruid Maria Runk

Beroep: dienstbaar / kleerbleekster [bron: wiewaswie]

Naatje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-08-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbert Gerritse van Breemen, ongeveer 43 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Gijsbertse van den Breemert en Emmetje Everts van Aken. Hij is gedoopt op 17-08-1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert trouwde voorheen op 26 juni 1814 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron:wiewaswie // huw.akte T358; Inv. 358.82 akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth (Lijsje) van Thienen (1788-±1827). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1827 te Bussum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Gijbertus Gerritse van Breemen 1828].

Beroep: kleerbleker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Naatje en Gijsbert:


1 Maria van Breemen, geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 272.

2 Gerrit van Breemen, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 273.

3 Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 274.

4 Zeitje (Leitje) van Breemen, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 275.

5 Ruth van Breemen, geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 276.

6 Johannes van Breemen, geboren op 15-03-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 277.

7 Franciscus van Breemen, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 278.


116 Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland,Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk. Elisabeth is overleden omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij Elisabeth: wiewaswie // naam moeder bruid Maria Runk
wiewaswie // naam op huw.akte Elesabeth Hendriks // ook voorde vader van de bruid Rutgerus
Hendriks

Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 11-05-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus de Jong, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1838 te Bussum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Lambertus de Jong 1839]. Lambertus is geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus de Jong en Cornelia Beek. Lambertus trouwde later op 13-04-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Bijtje Schouten (±1801-±1848). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1848 te Bussum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Lambertus de Jong 1849]. Lambertus trouwde later op 23-10-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358, Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Geertje Koelink (1828-1886), zie 246.

Beroep: arbeider / winkelier [bron: wiewaswie]


117 Sophia Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk.

Notitie bij Sophia: wiewaswie // moeder bruid Maria Ronk

Sophia trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 06-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Emmink, ongeveer 28 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel.

Beroep: landbouwersknecht / landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Sophia en Christiaan:


1 Maria Emmink, geboren omstreeks 1845 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 279.

2 Elisabeth Emmink, geboren omstreeks 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 280.


118 Petronella Hendriksen (de Vries Van Zeijl) is geboren omstreeks 1811 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 58) en Maria Runk. Zij is gedoopt op 20-06-1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Petronella: wiewaswie // alias Petronella Hendriks
wiewaswie // moeder bruid Maria Pronk // alias Maria Runk

Petronella trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-05-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van Wulfen, ongeveer 30 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1813 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Wulfen en Mietje Kok.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Petronella en Johannes:


1 Jan van Wulfen, geboren omstreeks 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 281.

2 Ruth van Wulfen, geboren omstreeks 1845 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 282.

3 Hendrik van Wulfen, geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 283.


119 Maria van den Berg is geboren omstreeks 1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Wesselse van den Berg en Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 59). Maria trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-05-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Brandhof, ongeveer 32 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hubertus (Huibert) Brandhof en Petronella Daselaar. Hermanus trouwde later op 19-05-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth de Beer (geb. ±1813).

Beroep: Winkelier [bron: wiewaswie]


120 Henricus Martenszoon van den Berg is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Wesselse van den Berg en Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 59).

Henricus:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 03-02-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth de Birk, ongeveer 30 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1795 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis de Birk en Helena Stokman.

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 19-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 7 // Noord-Hollads Archief] met Geertrui Tomasze, ongeveer 43 jaar oud. Geertrui is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Tomasze en Klaasje Spruit. Geertrui trouwde later op 12-05-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Sikking (geb. ±1803).


Kind van Henricus en Elisabeth:


1 Helena (Lena) van den Berg, geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 284.


121 Seitje van den Berg is geboren omstreeks 1805 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Wesselse van den Berg en Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 59). Seitje is overleden omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.

Notitie bij Seitje: wiewaswie // ook Zijtje // huw.akte

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]

Seitje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-05-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 11 / Noord-Hollands Archief] met Evert Boomgaard, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1848 te Hilversum) [bron: wiewaswie (weduwnaarschap Evert Boomgaard 1849)].

Notitie bij het huwelijk van Seitje en Evert: wiewaswie // schrijft Bogaard in huw.akte

Evert is geboren omstreeks 1802 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Lammert) Boomgaard en Elisabeth (Lijsje) Miggels. Evert trouwde later op 26-01-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 1 / Noord-Hollands Archief] met Jannetje Boel (geb. ±1815), zie 203.

Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Seitje en Evert:


1 Gerrit Boomgaard, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 285.

2 Elizabeth Boomgaard, geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 286.

3 Lammertje Boomgaard, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 287.

4 Lambertus Bogaard, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 288.


122 Willem van den Brink is geboren omstreeks 1837 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Elbert van den Brink (zie 60) en Geurtje Schouten.

Beroep: sjouwerman [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-11-1860 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1010; akte Nr. 37 // Het Utrechts Archief] met Marrigje Gussekloo, ongeveer 21 jaar oud. Marrigje is geboren omstreeks 1839 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Gussekloo en Gerrigje van den Brink.


Kinderen van Willem en Marrigje:


1 Geurtje van den Brink, geboren omstreeks 1861 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 289.

2 Elbertus van den Brink, geboren omstreeks 1869 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 290.


123 Wilhelmina Cornelia van den Brink is geboren omstreeks 1853 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus van den Brink (zie 61) en Elisabeth van ’t Klooster. Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-05-1876 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 1011; akte Nr. 18 // Het Utrechts Archief] met Josephus Jacobus Oremus, ongeveer 28 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1848 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus Oremus en Adriana Francisca van Dijk.


124 Wilhelmus Antonius van den Brink is geboren omstreeks 1858 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus van den Brink (zie 61) en Elisabeth van ’t Klooster. Wilhelmus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 31-01-1894 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 304; akte Nr. 33 // Het Utrechts Archief] met Johanna de Bruijn, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1871 in Wilnis, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arnoldus de Bruijn en Antonia van Leeuwen.


125 Johanna Duurland is geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie], dochter van Lambert Duurland (zie 65) en Jannetje de Rijk. Johanna trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 22-01-1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Dirk Troost, ongeveer 30 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1851 in Harderwijk, Gelderland, Nederland, zoon van Elbartus Troost en Adriana Snel. Dirk trouwde later op 07-03-1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 346 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Misset (geb. ±1851).

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]


126 Johannes Gerardus Duurland is geboren omstreeks 1849 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Duurland (zie 66) en Maartje Elisabeth Uldrik.

Notitie bij Johannes: Uit dit huwelijk: 7 kinderen allen geboren te Hilversum en allen een héél korte levensperiode

Beroep:

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-06-1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akt T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 19 // Noord-Hollands archief] met Anna Spijker, ongeveer 31 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Spijker en Trijntje Tabak.

Beroep: naaister [bron: wiewaswie]


127 Aart Duurland is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Duurland (zie 66) en Maartje Elisabeth Uldrik.

Beroep: wever [bron: wiewaswie]

Aart trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-11-1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 73 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Poort, ongeveer 24 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Poort en Mietje Bollebakker.


128 Mietje Bonsel is geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Bonsel en Johanna Duurland (zie 67).

Mietje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-11-1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 47 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Henzen, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1853 in Tull en ’t Waal, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Henzen en Johanna Everdina Luischen. Van de geboorte is aangifte gedaan omstreeks 1853 [bron: huwelijksakte wiewaswie].

Beroep: schoenmaker [bron:wiewaswie]


Kinderen van Mietje en Johannes:


1 Gerardus Henzen, geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 291.

2 Johannes Henzen, geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 292.

3 Arie Henzen, geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 293.

4 Alida Henzen, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 294.

5 Maria Henzen, geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 295.


129 Anthonius Schouten is geboren omstreeks 1866 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Schouten en Barbara Post (zie 68). Anthonius trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-01-1896 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 268; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Catharina van Breukelen, ongeveer 27 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1869 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Dirk van Breukelen en Alida van Dijk.


Kind van Anthonius en Catharina:


1 Bartje Schouten, geboren omstreeks 1898 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 296.


130 Cornelia Schouten is geboren op 26-11-1867 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Schouten en Barbara Post (zie 68). Cornelia is overleden op 27-04-1940 in Rosmalen, Noord-Brabant, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1940 [bron: GenL. overlijdensakte gem Soest - extract gem. Rosmalen]. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 01-02-1896 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 268; akte Nr.4 // Het Utrechts Archief] met Bernardus Rademaker, ongeveer 39 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1857 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Rademaker en Maria Odijk. Bernardus is overleden op 08-08-1931 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1931 [bron: wiewaswie overlijdensakte Gem. Soest]. Bernardus trouwde voorheen op 09-05-1885 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Catharina Westhof (±1861-1894). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 23-04-1894 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote op 23-04-1894 te Soest) [bron: wiewaswie (overlijdenakte)].


Kind van Cornelia en Bernardus:


1 Johannes Rutgardus Rademaker, geboren omstreeks 1899 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 297.


131 Adrianus Schouten is geboren omstreeks 1872 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Schouten en Barbara Post (zie 68). Adrianus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 15-06-1906 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Johanna Hoofd, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1881 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem Hoofd en Johanna Hilhorst.


132 Barbara Schouten is geboren omstreeks 1875 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Schouten en Barbara Post (zie 68). Barbara trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-06-1899 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 268; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Peter Majoor, ongeveer 28 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1871 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hermanus Majoor en Gijsberta Westhof.

Kinderen van Barbara en Peter:


1 Hermanus Petrus Majoor, geboren op 08-04-1900 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1900 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 89; N 39 // Het Utrechts Archief]. Hermanus is overleden op 31-10-1936 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, 36 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1936 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 662; N 179 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Hermanus: wiewaswie // Hermanus bleef ongehuwd.

2 Peter Gijsbertus Majoor, geboren op 03-11-1901 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Soest, prov,Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1901 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, 89; N 140 // Het Utrechts Archief].


133 Grietje Mossinkhoff is geboren omstreeks 1875 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Rutger Mossinkhoff en Hendrica Post (zie 69). Grietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-06-1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 63 // Noord-Hollands Archief] met Johannes de Groot, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Michiel de Groot en Maria Elisabeth Staal.


134 Neeltje Mossinkhoff is geboren omstreeks 1879 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rutger Mossinkhoff en Hendrica Post (zie 69). Neeltje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 05-02-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Mattheus Wessels, ongeveer 29 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1879 in Edam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendrikus Wessels en Anna Johanna Wortel.

Notitie bij Hendrikus: wiewaswie // Hendrikus Mattheus Wessels was in 1908 weduwnaar van Maria van Remmerzwaal.


135 Dorothea Helena Antonia Post is geboren omstreeks 1850 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenradius Albertus Post (zie 71) en Petronella van Roosmalen. Dorothea trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-11-1877 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.127; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Hamers, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1851 in Beverwijk, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Hamers en Gerritje (Grietje) Timmer.

Beroep: timmerman [bron: wiewaswie]


Kinderen van Dorothea en Pieter:


1 Hermanus Hamers, geboren omstreeks 1879 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 298.

2 Johannes Hamers, geboren omstreeks 1881 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 299.

3 Coenraad Cornelis Hamers, geboren omstreeks 1882 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 300.

4 Margaretha Petronella Hamers, geboren omstreeks 1884 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 301.

5 Petronella Helena Hamers, geboren omstreeks 1886 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 302.

6 Maria Henderika Hamers, geboren omstreeks 1888 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 303.

7 Helena Dorothea Hamers, geboren omstreeks 1892 in Beverwijk, Noord-Holland, Nederland. Volgt 304.


136 Wilhelmina Post is geboren omstreeks 1834 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Albertus Post (zie 72) en Neeltje Vrolijk.

Beroep: veehoudster [bron: wiewaswie]

Wilhelmina trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-09-1865 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Arie Koppen, ongeveer 42 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Arie: wiewaswie // erk. 1 kind

Arie is geboren omstreeks 1823 in Muiderberg,Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Koppen en Barbara Ruijter. Arie trouwde voorheen op 07-01-1849 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antje van Diest (geb. ±1822).

Beroep: veehouder [bron: wiewaswie]


Kinderen van Wilhelmina en Arie:


1 Barbara Koppen, geboren op 14-10-1872 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 305.

2 Antonius Albertus Koppen, geboren omstreeks 1876 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 306.


137 Johanna Blok is geboren omstreeks 1839 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Blok en Elsjie Post (zie 73). Johanna trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 04-05-1870 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Gustaaf Vitalis Leonardus Hilgers, ongeveer 32 jaar oud. Gustaaf is geboren omstreeks 1838 in Horst, prov.Limburg, Nederland, zoon van Jan Frans Wijnand Hilgers en Anna Judith Ludovica Heutgens.

Beroep: rijks commies [bron: wiewaswie]


138 Wigbertus Post is geboren omstreeks 1839 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Johannes (Jan) Post (zie 74) en Aaltje Koekenbier.

Beroep: melkslijter [bron: wiewaswie]

Wigbertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-04-1867 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 786; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Theodora Marssen, ongeveer 24 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1843 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem) Marssen en Petronella (Pieternelletje) Bon.


Kinderen van Wigbertus en Theodora:


1 Johannes Wilhelmus Post, geboren op 21-12-1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 307.

2 Pertonella Maria Post, geboren op 30-04-1872 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 308.

3 Alida Geertruida Post, geboren op 05-06-1872 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 309.

4 Willebrordus Wijnandus Maria Post, geboren omstreeks 1877 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 310.

5 Eva Catharina Post, geboren op 03-08-1878 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 311.

6 Wigbertus Jacobus Post, geboren op 18-07-1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 312.

7 Petrus Johannes Post, geboren op 24-02-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Hans Post]. Petrus is overleden op 10-07-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud [bron: GeneaNet // Hans Post].

8 Petrus Johannes (Piet) Post, geboren op 29-09-1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 313.


139 Catharina Post is geboren op 28-03-1841 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 74) en Aaltje Koekenbier.

Beroep: melkverkoopster [bnron: wiewaswie]

Catharina:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1864 in Sloten, Noord-Holland, Nederland) [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. Gem.Sloten ; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Antonius Swaning, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1879 in (Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland) (door overlijden echtgenoot circa 1879 te (Nieuwer-Amstel)) [bron: wiewaswie // weduwleven Catharina Post 1881]. Johannes is geboren op 10-07-1835 in Ostdorp-Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Swaning en Jansje Buijs [bron: wiewaswie]. Johannes is overleden omstreeks 1879 in (Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland), ongeveer 44 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 10-11-1881 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 121 // Noord- Hollaands Archief] met Teunis Schipper, ongeveer 26 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1855 in Heerhugowaard, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Schipper en Maartje Jongkind.

Beroep: Boerenknecht [bron: wiewaswie]


Kinderen van Catharina en Johannes:


1 Johanna Maria Swaning, geboren omstreeks 1865 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 314.

2 Maria Swaning, geboren omstreeks 1869 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 315.


140 Geertruida Post is geboren omstreeks 1843 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 74) en Aaltje Koekenbier. Geertruida:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 12-03-1862 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pronk, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1836 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Klaas Pronk en Susanna van Dijk.

(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 28-04-1897 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Godefriedus Martinus Heessels, ongeveer 53 jaar oud. Godefriedus is geboren omstreeks 1844 in Woudrichem, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Cornelis Heessels en Wilhelmina de Kroon.

Notitie bij Godefriedus: Godefriedus Heessels wa in 1897 weduwnaar van Johanna Christina Limburg

Beroep: caféhouder [bron: wiewaswie]


141 Elisabeth Post is geboren omstreeks 1847 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 74) en Aaltje Koekenbier. Zij is gedoopt omstreeks 1847 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

Beroep: melkventster [bron: wiewaswie]

Elisabeth:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 11-05-1869 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van den Brink, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1876 in Diemen, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1876 te Diemen) [bron: wiewaswie // weduwleven Elisabeth Post circa 1877]. Johannes is geboren omstreeks 1840 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van den Brink en Clazina van der Vaart. Johannes is overleden omstreeks 1876 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud.

Beroep:

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1877 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // als ouder op huw.akte kind] met Gerrit Bakker, ongeveer 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1879 in Diemen, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1879 te Diemen) [bron: wiewaswie // weduwleven Elisabeth Post 1880]. Gerrit is geboren omstreeks 1845 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Gerrit is overleden omstreeks 1879 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-04-1880 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Minne Boersma, 39 jaar oud. Minne is geboren op 22-07-1840 in Dionawerstal, Fryslân, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Dionawerstal, Fryslân, Nederland], zoon van Jacobus Minnes Boersma en Akke Jittes Feenstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1840 [bron: wiewaswie // geb.akte A 37 gem.Dionawerstal // Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum].


Kind van Elisabeth en Johannes:


1 Alida Maria van den Brink, geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 316.


Kinderen van Elisabeth en Gerrit:


2 Machtilda Elisabeth Bakker, geboren omstreeks 1875 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 317.

3 Johannes Cornelis Bakker, geboren omstreeks 1878 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 318.


Kind van Elisabeth en Minne:


4 Elizabeth Maria Boersma, geboren omstreeks 1891 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 319.


142 Jacobus Johannes de Jong is geboren omstreeks 1855 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) de Jong en Hendrika Post (zie 75).

Beroep: banketbakker [bron: wiewaswie]

Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-05-1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Maria Hermeler, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jozef Hermeler en Elisabeth Gielen.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


Kind van Jacobus en Maria:


1 Hendrika Maria de Jong, geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 320.


143 Anna Maria Geertruda de Jong is geboren omstreeks 1858 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas (Klaas) de Jong en Hendrika Post (zie 75). Anna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 12-06-1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Veenman, ongeveer 29 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1849 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Veenman en Gerarda de Jong.

Beroep: werkman / veehouder / winkelier [bron: wiewaswie]


Kinderen van Anna en Jacobus:


1 Nikolaas Jacobus Veenman, geboren omstreeks 1882 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 321.

2 Gerardus Johannes Veenman, geboren omstreeks 1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 322.

3 Jacobus Johannes Veenman, geboren omstreeks 1887 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 323.

4 Hendrka Alida Veenman, geboren omstreeks 1890 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 324.

5 Martinus Johannes Veenman, geboren omstreeks 1895 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 325.


144 Agnes Catharina Aertsen is geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Sebastie Corneille Aertssens en Agnes Post (zie 76).

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-06-1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Julianus Brouwer, 32 of 33 jaar oud. Zie 145 voor persoonsgegevens van Jacobus.


145 Jacobus Julianus Brouwer is geboren in 1862 in Baarn, prov,Utrecht, Nederland, zoon van Kornelis Brouwer en Jacoba Post (zie 77).

Beroep: tuinman [bron: wiewaswie]

Jacobus trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 05-06-1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Agnes Catharina Aertsen, ongeveer 31 jaar oud. Zie 144 voor persoonsgegevens van Agnes.


146 Anna Maria Brouwer is geboren omstreeks 1864 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Kornelis Brouwer en Jacoba Post (zie 77). Anna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 11-04-1893 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 8 // het Utrechts Archief] met Bastiaan van Dijen, ongeveer 28 jaar oud. Bastiaan is geboren omstreeks 1865, zoon van Franciscus van Dijen en Anna Maria Elisabeth van der Heijden.


147 Petrus Post is geboren op 26-02-1863 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Jacobus Post (zie 79) en Gerritje Majoor. Petrus is overleden op 31-07-1905 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 42 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1805 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 384; N 76 // Het Utrechts Archief]. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1887 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Aartje Daatzelaar, ongeveer 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1911 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1886 te Baarn) [bron: wiewaswie (weduwleven Aartje Daatzelaar 1887)]. Aartje is geboren omstreeks 1867 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Johannus Daatzelaar en Maria Willemsen. Aartje is overleden op 01-06-1938 in Baarn, Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1938 [bron: wiewaswie overlijdensakte gem. Baarn,]. Aartje trouwde later op 16-02-1912 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Zilvester van Voorthuizen (geb. ±1885).


Kinderen van Petrus en Aartje:


1 Johannes Jacobus Post, geboren omstreeks 1888 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 326.

2 Petrus Post, geboren op 27-01-1889 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-01-1889 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 14; N 11 // Het Utrechts Archief]. Petrus is overleden op 31-03-1892 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 3 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1892 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481; I 357; N 43 // Het Utrechts Archief].

3 Johannes Post, geboren op 08-12-1890 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1890 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 14; N 191 // Het Utrechts Archief].

4 Gerritje Post, geboren omstreeks 1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 327.

5 Petrus Post, geboren omstreeks 1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 328.

6 Martinus Post, geboren op 17-06-1897 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 329.

7 Jacobus Post, geboren omstreeks 1898 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 330.

8 Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1899 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 331.

9 Maria Post, geboren op 20-05-1902 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland.

10 Lambertus Post, geboren op 01-08-1903 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Lambertus is overleden op 18-04-1904 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 8 maanden oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1904 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 384; N 134 // Het Utrechts Archief].


148 Jacob Post is geboren omstreeks 1867 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Jacobus Post (zie 79) en Gerritje Majoor. Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-02-1892 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Rutje Ruiter, ongeveer 24 jaar oud. Rutje is geboren omstreeks 1868 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rutger Ruiter en Antje Kool. Rutje is overleden op 19-11-1939 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1939 [bron: wiewaswie / overl.akte T463; I589; N142 / Het Utrechts Archief].


Kinderen van Jacob en Rutje:


1 Gerritje Post, geboren omstreeks 1893 in Baarn, pov.Utrecht, Nederland. Volgt 332.

2 Rutger Post, geboren omstreeks 1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 333.

3 Antje Post, geboren in 09-1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Antje is overleden op 09-10-1896 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1896 [bron: wiewaswie //overl.akte T481; I357; N80 // Het Utrechts Archief].

4 Simon Post, geboren omstreeks 1897 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 334.

5 Antje Post, geboren omstreeks 1899 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 335.

6 Petrus Post, geboren op 02-10-1901 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 336.


149 Maria Post is geboren omstreeks 1868 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Jacobus Post (zie 79) en Gerritje Majoor. Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-10-1890 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 36 // Het Utrechts Archief] met Arie de Ruijter, ongeveer 21 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1869 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Jan de Ruijter en Hillegonda Westerbeek.

Beroep:

Kinderen van Maria en Arie:


1 Gerritje de Ruijter, geboren op 21-11-1892 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 337.

2 Maria de Ruijter, geboren omstreeks 1895 in Baarn, Utrecht, Nederland. Volgt 338.


150 Lambertus Post is geboren op 07-01-1871 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Johannes Jacobus Post (zie 79) en Gerritje Majoor. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1871 [bron: wiewaswie // geb.akte T 481, I 549; N 125 // Het Utrechts Archief]. Lambertus is overleden in 08-1938 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 67 jaar oud [bron: wiewaswie // overl. gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1871 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 589; N 63 // Het Utrechts Archief]. Lambertus trouwde, 28 jaar oud, op 24-11-1899 in Baarn, Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 204; akt Nr. 48 // Het Utrechts Archief] met Antonia Westland, ongeveer 33 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1866 in Wageningen, Gelderland, Nederland, dochter van Willem Westland en Johanna Barendina Ansink. Antonia is overleden op 02-04-1932 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1934 [bron: wiewaswie // overl.akte T 463; I 589; N 56 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Lambertus en Antonia:


1 N N Post, levenloos geboren dochter, geboren op 11-08-1900 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1900 [bron: wiewaswie // overl.akte T 481; I 358; N 62 // Het Utrechts Archief].

3 Johannes Jacobus Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1904 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 339.

3 Johanna Barendina Antonia Post, geboren in 1808 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 340.


151 Hendrika Jacoba Post is geboren omstreeks 1877 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Jacobus Post (zie 79) en Gerritje Majoor. Hendrika is overleden op 04-05-1944, Gelderland, ongeveer 67 jaar oud [bron: GeneaNet // Frank Bakkum]. Hendrika trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-09-1901 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg.34;fol.33; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Strooper, ongeveer 23 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1878 in Bergen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Strooper en Maartje Lingerak.

Beroep: banketbakker [bron: wiewaswie]


152 Wessel van Huppelschoten is geboren op 07-10-1825 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten (zie 82) en Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld. Wessel is overleden op 05-08-1893 in Barneveld (De Glind), Gelderland, Nederland, 67 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].

Beroep: bakker [bron: wiewaswie]

Wessel trouwde, 3 jaar oud, op 26-04-1829 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6428; akte Nr. 16 // Gelders Archief] met Johanna Maria van Agthoven, ongeveer 9 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1820 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonie Josephus van Agthoven en Cornelia Introst.

Notitie bij Johanna: wiewaswie // alias Van Achthoven


Kinderen van Wessel en Johanna:


1 Antonius Huppelschoten, geboren omstreeks 1852 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 341.

2 Gijsberta Cunira Huppelschoten, geboren omstreeks 1859 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland. Volgt 342.

3 Theodoris Huppelschoten, geboren op 04-01-1863 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 343.


153 Theodora Huppelschoten is geboren op 22-10-1827 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten (zie 82) en Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld. Theodora is overleden op 11-04-1890 in Arnhem, Gelderland, Nederland, 62 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Theodora trouwde, 24 jaar oud, op 01-07-1852 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6427; akte Nr. 24 // Gelders Archief] met Hermanus Burgers, ongeveer 28 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1824 in Valburg, gem.Overbetuwe,Gelderland, Nederland, zoon van Hendrik Burgers en Hendrika van Eegeren.

Beroep: voerman [bron: wiewaswie]


154 Johanna Huppelschoten is geboren op 03-10-1835 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten (zie 82) en Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld. Johanna is overleden op 20-06-1858 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 22 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1858 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6427; akte Nr. 3 // Gelders Archief] met Johannes Strik, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1832 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Bernardus Strik en Maria Steenbeek.

Beroep: loonwerker [bron: wiewaswie]


155 Cornelia Johanna Huppelschoten is geboren op 03-03-1839 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten (zie 82) en Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld. Cornelia is overleden op 23-04-1891 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 52 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Cornelia:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1865 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6426; akte Nr. 45 // Gelders Archief] met Gerhardus van Aalten, ongeveer 32 jaar oud. Gerhardus is geboren omstreeks 1833 in Huissen, Gelderland, Nederland, zoon van Jan van Aalten en Gerharda Remie [bron: wiewaswie].

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 25-04-1877 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 168; akte Nr. 78 // Gelders Archief] met Dirk Hogenboom, 42 jaar oud. Dirk is geboren op 15-06-1834 in Montfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Hogenboom en Maria Vreeswijk.

Beroep: tapper [wiewaswie]


156 Zeger Gerhardus (Gradus) Huppelschoten is geboren op 05-08-1841 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], zoon van Wilhelmus (Willem) van Huppelschoten (zie 82) en Gijsberta Zeegers (Gijsbertje) van Esveld. Gradus is overleden op 30-09-1901 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 60 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Gradus trouwde, 28 jaar oud, op 05-08-1869 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 0207; Inv. 6425; akte Nr. 38 // Gelders Archief] met Hendrijntje van Droffelaar, 33 jaar oud. Hendrijntje is geboren op 07-10-1835 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten], dochter van Arie Klaasse van Droffelaar en Willemintje Meezen (Willempje) van Zuilen. Hendrijntje is overleden op 06-12-1906 in Barneveld (Esveld), Gelderland, Nederland, 71 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


Kinderen van Gradus en Hendrijntje:


1 Wilhelmus Gijbertus Huppelschoten, geboren op 08-10-1870 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 344.

2 Cornelia Ursula Maria Huppelschoten, geboren omstreeks 1872 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 345.

3 Wilhelmina Geertruida Huppelschoten, geboren op 06-03-1874 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 346.

4 Gijsbertus Johannes Huppelschoten, geboren op 24-01-1877 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 347.

5 Theodorus Arie Gijsbertus Huppelschoten, geboren op 09-04-1878 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 348.

6 Theodorus Johannes Huppelschoten, geboren op 29-02-1880 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten]. Theodorus is overleden op 28-02-1959 in Heilo, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud [bron: GeneaNet // Anita Huppelschoten].


157 Cornelis Uppelschoten is geboren omstreeks 1861 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Cornelis trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-09-1892 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv 302; akte Nr. 433 // Het Utrechts Archief] met Gerarda Woudenberg, ongeveer 30 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1862 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Woudenberg en Geertruij Kersten.


Kinderen van Cornelis en Gerarda:


1 Johannes Cornelis Uppelschoten, geboren omstreeks 1897 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 349.

2 Cornelia Maria Uppelschoten, geboren omstreeks 1902 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 350.


158 Marinus Uppelschoten is geboren omstreeks 1864 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Marinus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 04-02-1891 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv. 301; akte Nr. 32 // Het Utrechts Archief] met Maria Johanna de Groot, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1864 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus de Groot en Theodora van Rooijen.


159 Johannes Uppelschoten is geboren omstreeks 1867 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-05-1889 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv 299; akte Nr. 202 // Het Utrechts Archief] met Gerrigje Deuvelingen, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Gerrigje: wiewaswie // erk, 1 kind (Johannes geb. Utrecht dd. 26-10-1888

Gerrigje is geboren omstreeks 1862 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Anthonie Deuvelingen en Gerrigje Sturkenboom.


Kinderen van Johannes en Gerrigje:


1 Johannes Uppelschoten, geboren op 26-10-1888 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 351.

2 Gerrit Uppelschoten, geboren omstreeks 1898 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 352.


160 Anthoon Uppelschoten is geboren omstreeks 1870 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Anthoon trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 15-05-1901 in Jutphaas, prov. Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481 Inv 230; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Maria van Rossum, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1873 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus van Rossum en Clazina van Rooijen.


Kinderen van Anthoon en Maria:


1 Jacobus Johannes Uppelschoten, geboren omstreeks 1902 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 353.

2 Johannes Antonius Uppelschoten, geboren omstreeks 1904 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 354.


161 Gerardus Johannes Uppelschoten is geboren omstreeks 1874 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Gerardus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 29-05-1903 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Johanna Vringer, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1881 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arie Vringer en Anthonia van Dam.


162 Cornelis Albert Uppelschoten is geboren omstreeks 1876 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Uppelschoten (zie 89) en Anthonia Scholman. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-05-1901 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 481; Inv. 311; akte Nr. 300 // Het Utrechts Archief] met Johanna Maria van der Griendt, ongeveer 19 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1882 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Evertse van der Griendt en Johanna Antoinetta Vermeulen.


163 Petrus Brand is geboren omstreeks 1855 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand (zie 92) en Hermina Johanna van Wakeren. Petrus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 22-01-1880 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Johanna Hazelaar, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 03-05-1858 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], dochter van Wilhelmus Haselaar en Hendrika Wieman. Petronella is overleden op 20-04-1917 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].


Kinderen van Petrus en Petronella:


1 Wilhelmina Johanna Hendrika Brand, geboren omstreeks 1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 355.

2 Hendrika Gerarda Brand, geboren omstreeks 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 356.


164 Stefanus Brand is geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand (zie 92) en Gerharda (Gerritje) Schouten (zie 187). Stefanus is overleden.

Beroep: los werkman [bron: wiewaswie]

Stefanus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-11-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Helena van der Pluijm, ongeveer 25 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Anthonius van der Pluijm en Petronella Rietveld.

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]


Kinderen van Stefanus en Helena:


1 Petronella Maria Brand, geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 357.

2 Johanna Hendrika Brand, geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 358.

3 Jacoba Anthonia Brand, geboren op 09-04-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 359.


165 Zwibertus Brand is geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand (zie 92) en Gerharda (Gerritje) Schouten (zie 187).

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Zwibertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 30-01-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Westhof, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1881 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Thijmen Westhof en Emmetje van den Breemer.


166 Maria Post is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 93) en Maria Raven. Maria is overleden op 21-05-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1874 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N10 // Noord-Hollands Archief]. Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-05-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Timoteus Huisman, ongeveer 41 jaar oud. Timoteus is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Elbertus Huijsman en Antonia Tijmense Krijnen. Timoteus is overleden op 03-04-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem.Bussum overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1866 [bron: overl.akte gem.Bussum T358; I28; N5 // Noord-Hollands Archief.

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]


Kinderen van Maria en Timoteus:


1 Maria Huisman, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 360.

2 Elbertus Huisman, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Elbertus is overleden op 17-08-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: overl.akte gem. Bussum geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1858 [bron: Overl.gem.Bussum T358; I28; N1 // Noord-Hollands Archief].

3 Johannes Huisman, geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 361.


167 Geertje Post is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 93) en Maria Raven. Geertje is overleden op 20-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1857 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 16 // N-Hollands Archief]. Geertje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-05-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Norbertus Antonius van Riel, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1872 te Bussum) [bron: wiewaswie ( weduwnaarschap Norbertus van Riel 1872)]. Norbertus is geboren omstreeks 1830 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Norbertus van Riel en Johanna Sloothaak. Norbertus trouwde later op 02-05-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Steur (±1852-±1882). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ 1882 te bussum) [bron: wiewaswie (weduwnaarschap van N.A.van Riel 1883)]. Norbertus trouwde later op 25-04-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.7 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Heerschop (1834-1917). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 12-12-1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: wiewaswie akte van echtscheiding Bussum 25-04-1890].

Beroep: landbouwer [bon: wiewaswie]


168 Hermanus Post is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Johannes (Jan) Post (zie 93) en Maria Raven. Hermanus is overleden op 01-02-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]

Notitie bij Hermanus: het land behorend bij de boerderij van zijn vader werd kort na diens over-lijden omstreeks 1874 verkocht aan Jacob Majoor boer en tevens eigenaar van de Rozenboom, denkelijk heeft Hermanus toen voor een ander beroep dan landbouwer gekozen. Ook kan het zijn dat op ongeveer die datum zijn broer Arie Post overleed en dat deze na zijn vader Jan Post (1784-1864) de boerderij in erfopvolging overnam. In ieder geval is zeker dat Hermanus bij zijn huwelijk het beroep landbouwer opgaf en de grond behorende bij de hoeve in 1874 verkocht werd aan Jacob Majoor. Deze verkocht de grond voor een groot gedeelte in 1778 als bouwgrond voor het klooster en kleuter- plus kostschool Mariënburg.

Hermanus trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 08-08-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Dienna (Dina) Brandhof, 23 jaar oud. Dina is geboren in 01-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Brandhof en Elisabeth de Beer. Dina is overleden op 24-04-1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].


Kinderen van Hermanus en Dina:


1 Petronella Post, geboren op 06-08-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 362.

2 Johannes Post, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 363.

3 Elizabeth Post, geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 364.

4 Geertruida Post, geboren op 29-08-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 11 weken]. Geertruida is overleden op 15-12-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1873 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 52 // Noord-Hollands Archief].

5 Hermanus Post, geboren op 22-11-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 365.


169 Petronella Post is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Post (zie 93) en Maria Raven. Petronella is overleden omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud. Petronella trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-08-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.8 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Ruijer, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1863 te Bussum) [bron: wiewaswie (weduwnaarschap Jacobus Ruijer 1864)]. Jacobus is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Ruijer en Alida (Aaltje) de Beer. Jacobus trouwde later op 25-10-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Petronella (Pietje) Hommelberg (geb. ±1827).

Beroep: kleerbleker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Petronella en Jacobus:

1 Alida Ruijer, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 366.

2 Andreas Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 367.

3 Maria Ruijer, geboren op 10-08-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 30-03-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 7 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1862 [bron: gem.Bussum //o.akte T358; I 28; N 14 // Noord-Hollands Archief].


170 Arie Post is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Post (zie 93) en Maria Raven. Arie is overleden op 02-09-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1874 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N24 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: landbouwer [bron: wiewaswie]

Arie trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-11-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Dorresteijn, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1870 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa1874 te Bussum) [bron: wiewaswie (weduwschap Antonia Dorresteijn van Arie Post circa 1874)]. Antonia is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbartus Dorresteijn en Maria Huijsman. Antonia trouwde later op 16-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Majoor (geb. ±1830).


171 Geertje Klaasse Post is geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Notitie bij Geertje: wiewaswie geeft op de huw.akte met Antonius Vrakking, Naarden als de geboorteplaats van Geertje Post. (al haar broers en zussen werden in Bussum geboren).Het is natuurlijk goed mogelijk dat het gezin Klaas Post in Naarden strartte.

Beroep: winkelierster [bron: wiewaswie]

Geertje:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Vrakking, ongeveer 47 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Naarden) [bron: wiewaswie // weduwleven Geertje Klaasse Post 1857]. Antonius is geboren omstreeks 1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Derk Vrakking en Femmetje Zwanink. Antonius is overleden omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1856 [bron: wiewaswie]. Antonius trouwde voorheen op 09-05-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antonia van Eijden (±1804-±1845). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1845 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1845 te Naarden) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Antonius Vrakking 1849].

Notitie bij Antonius: wiewaswie schrijft hier het ongebruikelijke Vrekking en voor de bruid het tevens zeer ongebruikeijke Van IJden, terwijl bij Geertje Post weer Vrekking en Van Eijden wordt geschreven (akten kinderen Vrakking)

Beroep: timmerman / logementhouder [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-02-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Josef Johannes Padberg, ongeveer 38 jaar oud. Josef is geboren omstreeks 1819 in Leeuwarden, Friesland, Nederland [bron: wiewaswie // teruber. huw.akte (38-jaar)], zoon van Johannes Padberg en Lucia Hollman.

Beroep: kleermaker [bron: wiewaswie]


Kinderen van Geertje en Antonius:


1 Antonia Vrakking, geboren in 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 368.

2 Wilhelmina Vrakking, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 369.


Kinderen van Geertje en Josef:


3 Johannes Padberg, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 370.

4 Johanna Lucia Padberg, geboren op 23-10-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 30 // Noord-Hollands Archief].


172 Jan Klaasz Post is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // teruber. huw.akte (26-jaar)], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Beroep: wever / barbier [bron: wiewaswie]

Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-10-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Vilters, ongeveer 27 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1816 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // teruber. huw.akte (27-jaar)], dochter van Gerrit Gerritsen Vilters en Cornelia Gerrits (Neeltje) Bus.

Beroep: winkelierster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Jan en Elizabeth:


1 Nicolaas Post, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 371.

2 Neeltje Post, geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 372.

3 Arie Post, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Arie is overleden op 18-01-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 12 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1862 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 3 // Noord-Hollands Archief].

4 Petrus Post, geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Petrus is overleden op 29-12-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 10 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1859 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 51 // Noord-Hollands Archief].

5 Johanna Post, geboren in 07-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 29-08-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gem. Bussum // geb.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1857 [bron: gem.Bussum // g.akte T 358; I 28; N 32 // Noord-Hollands Archief].

6 Johanna Post, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 373.


173 Helena Post is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]

Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-07-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Gerritze Pelt en Antonia Janse van den Bergh.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]


Kinderen van Helena en Jan:


1 Johannes Pelt, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 374.

2 Nikolaas Pelt, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 375.


174 Roel Post is geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Roel is overleden op 06-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1877 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I28; N11 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: blekersknecht / werkman / zandbaas [bron: wiewaswie]

Roel:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Emmink, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te Hilversum) [bron: wiewaswie // weduwnaarschap Roel Post 1863]. Petronella is geboren op 13-04-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel. Petronella is overleden op 02-12-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 32 // N-Holands Archief].

Beroep: spinster [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-04-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Agnes (Niesje) Floor, ongeveer 46 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Floor en Magtel van Alfen. Niesje is overleden op 08-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1876 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief]. Niesje trouwde voorheen op 08-05-1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Boer (geb. ±1804). Niesje trouwde voorheen op 19-07-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Mols (geb. ±1817).

(3) trouwde, 56 jaar oud, op 08-11-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Delwet, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonij Delwet en Alida Mostertman. Johanna is weduwe van Ide Reijnier Ides (1821-1875), met wie zij trouwde op 16-10-1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Johanna: wiewaswie // schrijft op huw.akte (Roel Post) Dilwit als familienaam

Beroep: weefster [bron: wiewaswie]


Kinderen van Roel en Petronella:


1 Johanna (Hanna) Post, geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 376.

2 Adrianus Post, geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 377.

3 Johanna (Jo) Post, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 378.

4 Antonius Post, geboren op 23-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 379.

5 Klasina Post, geboren op 06-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Klasina is overleden op 08-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte gem. Bussum, geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1857 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 13 // Noord-Hollands Archief].

6 Nicolaas Post, geboren op 02-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 02-11-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1861 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 43 // Noord-Hollands Archief].

7 Catharina Post, geboren op 10-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Catharina is overleden op 11-10-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1861 [bron: Gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 35 // Noord-Hollands Archief].

8 Nicolaas Post, geboren op 10-11-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 380.


175 Willemptje Post is geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.Willemptje is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud [bron: gen.fam. Post].

Beroep: dienstbode [bron: wiewaswie]

Willemptje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-05-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr.25 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Bollebakker, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: wiewaswie // wedunaarschap Roelof Bollebakker 1858]. Roelof is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Roelofsz Bollebakker en Elisabeth Smallenburg. Roelof trouwde later op 28-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte 358; Inv. 358.55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna Link (geb. ±1830).

Beroep: wever [bron: wiewaswie]


Kind van Willemptje en Roelof:


1 Betje Bollebakker, geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 381.


176 Maria Post is geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord- Hollands Archief] met Johannes Ruijsendaal, ongeveer 37 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], zoon van NNdeNN en Leisje Ruizendaal.

Beroep: kleeerbleker [bron: wiewaswie]


Kind van Maria en Johannes:


1 Elisabeth Ruijsendaal, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 382.


177 Willem Post is geboren op 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Beroep: werkman [bron: wiewaswie]

Willem trouwde, 31 jaar oud, op 25-08-1858 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte Nr.: reg7.fol25 ; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Wilhelmina Eelders, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1824 in Amsterdam., dochter van Andries Eelders en Maria Baas.

Beroep: naaister [bron: wiewaswie]


Kind van Willem en Johanna:


1 Johanna Wilhelmina Maria Post, geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 383.


178 Antonius Nicolaas (Teunis) Post is geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Teunis is overleden omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: gen.fam. Post]. Hij is begraven omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].

Beroep: beurtschipper [bron: wiewaswie]

Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Dorlandt, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890) [bron: overlijdensbericht uit familie]. Cornelia is geboren op 02-09-1822 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Cornelia is overleden omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud.

Beroep: dienstbaar [bron: wiewaswie]


Kinderen van Teunis en Cornelia:


1 Anna Maria Post, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 384.

2 Lambertus Post, geboren op 17-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Lambertus is overleden op 07-01-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1857 [bron: Gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 2 // Noord-Hollands Archief].

3 Catharina Post, geboren op 20-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Catharina is overleden op 27-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 7 dagen oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreeerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1858 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 11// Noord-Hollands Archief].

4 Bartholomeus Post, geboren op 21-09-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 385.

5 Nicolaas Post, geboren op 14-11-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Nicolaas is overleden op 15-12-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregegistreeerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1860 [bron: gem. Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 26 // Noord-Hollands Archief].

6 Nicolaas Teunissen Post, geboren op 15-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 386.


179 Lambertus Post is geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie Post], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 94) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Lambertus is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: (bidprentje datum geschat)]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1912 [bron: (bidprentje vrouw was al weduwe in 1913)]. Hij is begraven omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: (datum is geschat dus niet zeker, zie boven H.A. van der Kuijl was al in 1913 weduwe)].

Beroep:

Lambertus: werkman [bron: wiewaswie]

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief] met Maria Dorlandt, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1862) [bron: Genealogische site Van de Velde, later bevestigd in wiewaswie]. Maria is geboren op 24-02-1829 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Maria is overleden omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

Beroep: naaister [bron: wiewaswie]

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: wiewaswie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met <